Ζοῦμε μεγάλες στιγμὲς τοῦ …Δ΄ Ῥάιχ!!!

Τοὺς Προϋπολογισμοὺς τῶν Ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης, τοὺς ἐγκρίνει μία Εὐρωπαΐκη Ἐπιτροπή,  δίχως νὰ εἶναι ὅμως ἐκλεγμένη ἀπὸ τοὺς Λαούς. Αὐτὴ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία θεωρεῖται πλέον ὡς μία Ἐγκληματικὴ Κομμουνιστοναζιστικὴ Συμμορία, εἶναι ποὺ ἐκτελεῖ καὶ ἐφαρμόζει στὴν Εὐρώπη τὶς ἐντολὲς τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων.

Συνέχεια

Γνωρίζουμε μέ ποιούς, μέ τί καί γιατί πολεμοῦμε;

Ἀπ’ τὴν προχθεσινὴ συγκέντρωση οἱ παρακάτω εἰκόνες (ποὺ δὲν ἔδειξαν οἱ δικές «μας» τηλεοράσεις!!!)

Συνέχεια

Χάρισε (ἐπὶ τέλους) τὸ σπίτι σου!!!

Τί τό κρατᾶς; Γιατί παιδεύεσαι πρό κειμένου νά ἀποπληρώσῃς κάθε παλαβό καί παρανοϊκό κατασκεύασμα, εἴτε ὑπὸ τὴν μορφὴ δανείου εἴτε ὑπὸ τὴν μορφὴ χρεῶν.
Γιατί νά σέ βαραίνῃ;
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς θὰ σοῦ τὸ πάρουν, εἶτε πληρώνῃς εἶτε ὄχι.
Οἱ (ἀντισυνταγματικοί) ΕΝΦΙΑδες, καθὼς φυσικὰ καὶ οἱ λοιπὲς εἰσφορές, στὸ φορολογικὸ Νταχάου ποὺ διαβιοῦμε, ἕναν σκοπὸ ἔχουν: νὰ μᾶς ξεσπιτώσουν…
…ἤ, ἄλλως, νὰ πληρώνουμε ἐνοίκιο γιὰ νὰ διαβιοῦμε ἐντὸς τῶν δικῶν μας οἴκων. Συνέχεια

Χρειάζεται καὶ ἡ Ν.Δ. τὸ κράξιμό της!!!

«Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλλάς»!!!

Ὅμως καὶ στὴν Ν.Δ. τὰ ἴδια συμβαίνουν (ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὸν ΣΥΡΙΖΑ).
Τα ἴδια ἀκριβῶς ὄμως ἰσχυρίζεται καὶ ὁ Μητσοτάκης.
Θέλει καὶ ὁ Μητσοτάκης νὰ προσδιορίζονται νομικὰ ὡς «Μακεδόνες» οἱ Σκοπιανοί!!!
Συνέχεια

Ἰδέες δημοψηφίσματος γιὰ τὴν Μακεδονία καὶ ἄλλες …ἐθνοπροδοσίες!!!

Κάπου, σὲ ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ ἐκπομπὴ τοῦ ΣΚΑ(ε)Ι (γάιδαρο) ἀπὸ τὸ γιουτούμπι, ἄκουσα μερικοὺς …ὑπέρ-πατριώταρους νὰ ζητοῦν δημοψήφισμα γιὰ τὸ Μακεδονικό. Τὶ χαρά!!!
…εἶπα…
Συνέχεια

Χρήσιμα λογότυπα γιὰ τὶς τσάντες πολλαπλῶν χρήσεων

Ὄσο γιὰ τὶς τσάντες πολλαπλῶν χρήσεων… Μπορεῖτε νὰ κάνετε λογότυπο δικό σας!!!

Γιὰ παράδειγμα:

  1. Μὴν πληρώνετε ΕΝΦΙΑ, Ἄρθρο 78, παράγραφος 1 Συντάγματος.
    Διαβάστε το…!!! Συνέχεια