Χαμένη Δεδηλωμένη κι ἄλλες ἀντισυνταγματικότητες

Ἐπεὶ δὴ οὔτως ἢ ἄλλως ἔχει καταπέση ἠ «Ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως», ᾆμα τῆς παραιτήσεως καμμένου καὶ πρέπει νὰ ἐπιστραφῇ καί, ἐν συνεχείᾳ, νὰ δοθῇ νέα…

Θέλει πράγματι ὁ καμμένος νά σταματήσῃ τήν «συμφωνία»;

Κι ἐπεὶ δὴ οὔτως ἢ ἄλλως κάθε διακρατικὴ συμφωνία, μὰ καὶ κάθε διεθνὴς συνθήκη, μαζὺ μὲ τὶς ὁποίες (ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου, ἐφ΄ ὅσον ἔτσι ἀρέσκονται νὰ τὸ παρουσιάζουν) «διμερὴς συνθήκη», ἀπαῖτει, γιὰ νὰ ψηφισθῇ καὶ νὰ εἶναι νόμιμος, βάσει τοῦ ὑπάρχοντος Συντάγματος, 180+1 ψήφους… Συνέχεια

Φαινόμενα «παπαχριστοπούλου»…

…κι ἄλλα εὐτράπελα!!!

Ἀρκάς, βεβαίως βεβαίως…

Μακεδονία λοιπὸν στὰ παζάρια τους. Κοροϊδεύαμε τοὺς πSoroσκοπιανοὺς ἀλλὰ τὴν …καμπούρα μας δὲν τὴν βλέπαμε. Συνέχεια

Ἀντισυνταγματικὴ καὶ παράνομος πρᾶξις κάθε μεταβίβασις μνημείου

Ἡ μεταβίβασις μνημείων εἶναι ἀντισυνταγματικὴ καὶ παράνομος πρᾶξις

Διαβάζουμε στο άρθρο 24 του Συντάγματος, παράγραφος 6 τα εξής:

H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Σύνταγμα ,τα μνημεία και οι παραδοσιακές περιοχές προστατεύονται με περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας και προβλέπεται αποζημίωση των ιδιοκτητών εκ του λόγου αυτού. Συνέχεια

Ὑπουργευομένη Δημοκρατία ἔχουμε …Πάκη;

Πάκη, τί πολίτευμα ἔχουμε;
Μήπως Ὑπουργευομένη Ἑλληνική Δημοκρατία;
Ντροπή σου…

~*~*~*~*~*~*~*~*~ Συνέχεια

Γιατί ἐπί τέλους δέν παραιτεῖται ἡ Χρυσῆ Αὐγή ἀπό τήν β(ο)υλή;

Τὸ ἔχω ξαναγράψη καὶ ἂς μὲ χαρακτηρίζουν κάποιοι ὡς γραφική. Σὲ θέματα ἐθνικὰ δὲν ἀναμένουμε ἀπὸ τοὺς β(ο)υλευτὲς νὰ κραυγάζουν, ἀλλὰ νὰ δροῦν. Κι ἐφ΄ ὅσον, κατὰ δήλωσίν τους, τὸ «μοναδικὸ πατριωτικὸ κόμμα» τοῦ ἑλληνοκαφριστικοῦ κΥνοβουλίου (τους) εἶναι ἡ χρυσῆ αὐγή, τί περιμένουμε περισσότερο ἀπό τό νά ὑπερασπισθῇ τά ῥημάδια τά ἐθνικά μας θέματα;
Καί πῶς θά μποροῦσε νά κάνῃ κάτι τέτοιο ἐμπράκτως, ἐάν μή τί ἄλλο ἀπό τό νά παραιτηθῇ;
Συνέχεια

Χρυσαυγουλάκια μας ἔφθασε ἡ ὥρα νὰ παραιτηθεῖτε!!!

Ὅλα σας… Δίχως ἐξαιρέσεις…
Ἐάν, ὅπως ἰσχυρίζεσθε, εἶσθε πατριῶτες. Ἐάν… ἀλλὰ δὲν νομίζω….

εἰκόνα

Λοιπόν… ἐπαναλαμβάνομαι καὶ πάλι, γιὰ νὰ σᾶς γίνω ἐκ νέου ἀντιπαθής.
Ἔχουμε ἕνα Σύνταγμα κι ἕναν ἐκλογικὸ νόμο, ποὺ τὰ γνωρίζετε καλῶς καὶ ὀφείλετε τώρα νὰ τὰ ξαναμελετήσετε.
Αὐτὸ τὸ Σύνταγμα καὶ αὐτὸς ὁ ἐκλογικὸς νόμος ἀναφέρουν σαφῶς πὼς ἡ βο(υ)λή σας δὲν γίνεται νὰ λειτουργήσῃ μὲ κάτω ἀπὸ 300 (ἐπὶ τοῦ παρόντος) βο(υ)λευτές. Μέσα σὲ αὐτὰ λοιπὸν τὰ (ἀπὸ ἐσᾶς) συμφωνηθέντα ἀναφέρεται σαφῶς πὼς ἐὰν κάποιος βουλευτὴς παραιτηθῇ, τελευτήσῃ, μετακινηθῇ ὀφείλει ἄμεσα τὸ βουλευτικὸ σῶμα νὰ τὸν ἀντικαταστήσῃ.
Ἐὰν αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατόν, τότε ὁδηγούμεθα, ἐκ τῶν πραγμάτων σὲ ἐκλογές.
Ἐπεὶ δὴ ὅμως ὅλοι ἐκεῖ μέσα παραμένετε συμμορία, φροντίζετε νὰ ἀντικαταστήσετε ἄμεσα κάθε πρόσωπο ποὺ θὰ ἀκυρώση, συνταγματικῶς, τὴν ἰσχὺ τῆς ὑπαρχούσης βουλῆς. Ἔτσι δέν εἶναι;
Συνέχεια