Γενεὰ τῶν εὐθυνῶν

Ὅπως τὸ βλέπω τώρα, κυττάζοντας πίσω στὸ παρελθόν, δώσαμε μίαν μάχη. Κι ὁ ἐχθρός, ἦταν ἀνέκαθεν μέσα μας. Ἡ γενεὰ τῆς δεκαετίας 1965 – 1975, ἦταν μία γενεὰ ποὺ μεγάλωσε μόνη της. Ἄλλοι ἀπὸ ἐπιλογή, γιατί δὲν ἤθελαν κάποιον νὰ τοὺς βοηθήσῃ, ἀλλὰ κι ἄλλοι ἀπὸ ἀνάγκη, γιατί δὲν εἶχαν κάποιον νὰ σταθῇ στὸ πλάι τους. Συνέχεια

Δικτατορία ἀκόμη δὲν γνωρίσαμε…

…τώρα ξεκινᾶ.
Κι ὅσοι ἀρέσκονται νὰ πιστεύουν πὼς ἔζησαν δικτατορίες, νὰ …γυρίσουν ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρά, γιὰ νὰ ἐξακολουθήσουν τὸν ὕπνο τους, διότι παραμένουν βαθύτατα νυκτωμένοι. Συνέχεια

Φασιστικὸς χολερικὸς ἰὸς ποὺ ἐξαπλώνεται ἀδιακρίτως

Μόνον ἐγώ νοιώθω ἔτσι; Πεῖτε μου καὶ ἐσεῖς…

Δέν αἰσθάνεσθε σάν μία ἀῤῤώστια νά ἔχῃ κατακλύσῃ τήν χώρα; Συνέχεια

Δὲν εἶναι ὥρα γιὰ ἀρχηγοὺς

Ἀδέρφια, μὴν ψάχνετε γιὰ Ἀρχηγό! Τὸ ποτάμι ὅταν ξεκινᾶ δὲν παρακαλᾶ τὴν σταγόνα νὰ κάμῃ τὴν ἀρχή!

Συνέχεια

Λαὸς λεόντων διοικούμενος ἀπὸ ὀρδὲς νάνων

Ὑπάρχει θυμός…
Τέτοιον θυμὸ καὶ πίκρα δὲν ἔχω ξαναδῆ στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως ὅλα τὰ χρόνια ποὺ εἶμαι ἐδῶ μέσα.

Ὁ θυμὸς ἐκφράζεται καὶ ἀπὸ ἀνθρώπους, ποὺ ούδέποτε θὰ πίστευα πὼς μποροῦν νὰ θυμώνουν ἀκόμη γιὰ ἐθνικὰ θέματα.

Οἱ 1000, 10.000 ἢ 100.000 ποὺ πῆγαν πρὸ δύο ἡμερῶν στὸ Πισοδέρι, ντυμένοι μὲ τὰ ἑλληνικὰ χρώματα, δὲν πῆγαν γιὰ νὰ φωνάξουν ὁ,τιδήποτε γιὰ ψωμί. Οὐτε ἐφώναξαν γιὰ τὶς συντάξεις… Πῆγαν γιὰ νὰ φωνάξουν γιὰ κάτι ἀνεξήγητο ποὺ ἀκόμη διαπερνᾶ τὸν ἐθνικὸ κορμό. Συνέχεια

Δημοκρατεύοντας φάρμες ἠλιθίων…

Να τους παρακολουθείς πώς λειτουργούν, πώς οδηγούν, πὠς μιμητίζουν, πὠς συναγελάζονται… Με τι «ψυχαγωγούνται» και γιατί τσακώνονται… Πώς δυσκολεύουν την άθλια ζωή τους καθώς την σπαταλούν…

Συνέχεια