Ὥρα μας νὰ γκρεμίσουμε τὸ «σύστημα»!!!

Αὐτὰ ποὺ λέμε τόσα χρόνια, δεῖτε τὰ σὲ βίντεο! Ἀξίζει!!!!
Συνέχεια

Μεγάλο κόλπο ἡ …«δημοκρατία» λέμε!!!


Καθόμαστε σοβαρὰ καὶ συζητᾶμε γιὰ τὶς ἐκλογὲς ὅταν….
Σὲ ἀναγκάζουν οἱ προηγούμενοι σὲ προκαταβολὴ φόρου 50% καὶ οἱ ἑπόμενοι τὸν κάνουν 100%, λὲς καὶ ἔχεις ὑπογράψη κάποιο συμβόλαιο μὲ τὴν ἐπιτυχία.

Συνέχεια

Χαρὰ μας ὅταν …ψοφᾷ ἡ κατσίκα τοῦ γείτονος!!!

Εἶναι μερικὲς ἡμέρες τώρα ποὺ ἐδῶ, στὴν γειτονιά μου, μάθαμε γιὰ μίαν πολὺ μεγάλη, σὲ «λεία» κλοπή, ποὺ ἔγινε πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων. Περισσότερο ἀπὸ 1.800.000 τὰ …«κέρδη» τῶν «τρωκτικῶν», σὲ χρῆμα καὶ  εἶδος, ἐνᾦ τὸ θῦμα, ἀπελπισμένο, δρᾶ σπασμοδικῶς, ἐφ΄ ὄσον κατὰ δήλωσίν του ἔχασε κόπους μίας ζωῆς. Ὁ ἴδιος ἀπὸ τότε περιφέρεται φωνασκῶντας καὶ ἀπειλῶντας, ὄχι πάντα κατὰ τῶν …«τρωκτικῶν» ἀλλὰ καὶ κατὰ ὁποιουδήποτε θὰ μποροῦσε νὰ δῇ μὲ συμπάθεια τὰ …«τρωκτικὰ» (καί, εἶναι, δυστυχῶς μας, πολλοί!!!), μὰ ἰδίως κατὰ ὁποιουδήποτε θὰ μποροῦσε, θεωρητικῶς, νὰ ἀποτελέσῃ …ἀπειλὴ γιὰ τὸν ἴδιον. (Ὅπως αὐτὸς τὸ ἀντιλαμβάνεται φυσικά!!!)
Καί, βεβαίως, ἅπαντες στὴν περιοχή μας ἔσπευσαν νὰ σχολιάσουν, ἀναλόγως τῆς …ἀντιληπτικῆς τους ἱκανότητος, τὸ συμβάν.
Συνέχεια

Ἰδιαιτέρως προστατευμένος ἀπὸ τὸν λαὸ ὁ …«λαοπρόβλητος»!!!

Ὁ «λαοφιλὴς» καὶ «λαοπρόβλητος», ποὺ δὲν φοβόταν νὰ κυκλοφορήσῃ δημοσίως καὶ μέσα στὸν λαό!

Πλέον γιὰ μία ἁπλῆ βόλτα στὸ Ζάππειο μὲ τὸν 85χρονο Βασίλη Βασιλικό, γεμίζει τὴν περιοχὴ μὲ μπράβους καὶ ἀστυνομικούς! Συνέχεια

Ξεπεσμός…

Μέσα στὶς ἐρχόμενες ἑβδομάδες, θεωρητικῶς καὶ μόνον, θὰ ἔχουμε κάποιο «θερμὸ» ἐπεισόδιον μὲ τὴν γείτονα, γιὰ νὰ …«ἐπισφραγίσουμε», ἐπὶ τέλους καὶ διὰ παντός, τὴν «ἑλληνοτουρκικὴ φιλία», διότι, ἐὰν μία φιλία δὲν σφραγίζεται μὲ αἶμα, φιλία δὲν εἶναι.

Συνέχεια

Ἴσως κάποτε καταφέρουμε νὰ γίνουμε ἔνα μεγάλο Ἔθνος…

Εἶμαι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ θεωροῦν τὸν Τρὰμπ τὸ imperfect hand of almighty αὐτὴ τὴν ἐποχή.

Διαβάζω πρῶτο θέμα στὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Στέητ Ντηπάρτμεντ γιὰ τὴν Τουρκία καὶ τοὺς ἀναλόγους διθυράμβους γιὰ τὸ δίκαιο τῶν ἑλληνικῶν θέσεων. Συνέχεια