Ἱστορικὲς λεπτομέρειες ποὺ δὲν …λέγονται!!!

Τί σᾶς λέν…

Τὸ 1964 ἡ κυβέρνησις Γεωργίου Παπανδρέου ἔστειλε στὴν Κύπρο μία μεραρχία στρατοῦ, ἡ ὁποία ἔφυγε τὸ 1967.

Τί δὲν σᾶς λέν… Συνέχεια

Θά ἀφήσουμε τούς ἱστορικούς τοῦ μέλλοντος νά μᾶς χλευάζουν;

Νά μᾶς χλευάζουν; Ναί, γιατὶ ὄχι… Ὁ κάθε ἱστορικὸς πορεύεται βάσει στοιχείων, ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον παραμένῃ στοιχειωδῶς ἔντιμος ἐρευνητὴς (ποιός ἦλθε;)… Τὰ ἐπίσημα ἱστορικὰ στοιχεία, τοὐλάχιστον στὶς ἡμέρες μας, τὰ διαχειρίζεται ἕνας καὶ μόνον …«ἱερός» τοκογλύφος: ἡ «Ἐθνικὴ Τράπεζα» τῶν Rothschild!!!

Συνέχεια

Χρῆμα κερνᾶ …Ἱστορία!!!

Ναὶ βρέ… δέν τό ξέρετε;
Τί κι ἐάν ὅλες οἱ Ἱστορίες τοῦ κόσμου, ἀκόμη καί οἱ σλαυϊκές, ἀναφέρονται σέ ἔλευσιν τῶν Σλαύων στήν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου μετά τόν 7ον αἰῶνα; Ὁ πSoros πληρώνει, ποὺ εἶναι  βιτρίνα τῶν Rothschild, γιὰ νὰ ἔχουμε ἐμεῖς νὰ ἀντιμετωπίσουμε ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ μορφώματα, τὶς θεωρήσεις, τὶς ἀπόψεις, τὶς πεποιθήσεις, τὶς ἐθνικὲς καὶ τὶς ἀντεθνικὲς κραυγές. Ὅλα μέσα ἐκεῖ εἶναι, στὸ χρῆμα ποὺ ῥέει, κατὰ τὰ συμφέροντα, πρὸς ὅλες ἐκεῖνες τὶς κατευθύνσεις. Ἀκόμη καὶ πρὸς αὐτὲς ποὺ φαντάζουν διαφορετικές…
…γιατὶ ἡ ὁμοιομορφία ὑποψιάζει… Καὶ δὲν χρειάζονται ὑποψιασμένα θύματα!!!
Συνέχεια

Λησμόνησαν κι ἐγκατέλειψαν οἱ Ἕλληνες τούς Κυπρίους τό 1974;

Ἐπειδὴ βλέπω πολλὲς ἀνοησίες νὰ γράφονται καὶ νὰ λέγονται ἀπὸ ἄτομα, δῆθεν σοβαρά, ποὺ βάζω καὶ στοίχημα πὼς ἐξυπηρετοῦν ἀλλότρια συμφέροντα…
…ὅτι, δῆθεν, «οἱ καλαμαράδες (Ἕλληνες τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος) μᾶς ἔβαλαν στὴν μηχανὴ τοῦ κιμᾶ τὸ 1974 μὲ τὸ Πραξικόπημα καὶ μᾶς ἐπαράτησαν στὴν Τουρκικὴ Εἰσβολή…»
…σᾶς παραθέτω αὐτὲς τὶς φωτογραφίες καὶ σᾶς ζητῶ νὰ τὶς δεῖτε μία πρὸς μία.

Συνέχεια

Ὥρα μας νὰ δοῦμε τὴν Ἱστορία μας ὅπως ἀκριβῶς εἶναι

Κι ὄχι ὅπως θὰ θέλαμε νὰ εἶναι.

Ὥρα μας νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα εἰς βάρος μας διεπράχθησαν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ σήμερα θεωροῦμε «ἐθνάρχες», «σωτῆρες» ἢ ἀκόμη καὶ …«θεούς» μας.

Ὥρα μας νὰ κατανοήσουμε πὼς ὅσο κυττᾶμε τὸ «δάκτυλο ποὺ ὑποδεικνύει τὸ δένδρο», πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὸ δάσος θὰ χασκογελᾶ καὶ θὰ μᾶς ἀναμένῃ νὰ τὸ ἀνακαλύψουμε. Συνέχεια

Φαντάροι-θύματα σὲ ἕνα …χρήσιμο πραξικόπημα!!! (β)

Λοχίας ΚΔ Κυνηγόπουλος Νικόλας ἐκ Κύπρου.
Ἔπεσε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Πραξικοπήματος τὴν 15η Ἰουλίου τοῦ 1974.

Συνέχεια