Θρονισμὸς καὶ Κορύβαντες

Γράφουν ὅτι οἱ Κορύβαντες ἐγεννήθησαν ἀπὸ τὰ δάκρυα τοῦ Διός. Ἀλλοῦ ὅτι ἦσαν παιδιὰ τοῦ Ἡλίου μὲ τὴν Ἀθηνᾶ καὶ ἀλλοῦ του Ἀπόλλωνος μὲ τὴν Ῥυτία. Ἀλλοῦ τους θεωροῦσαν ἀπογόνους τῶν Ἰδαίων δακτύλων (αὐτοὶ ἦσαν πέντε, Πενταδάκτυλος δηλαδή, ὅπως λέμε τὴν ὁροσειρὰ τῆς Κύπρου, ποὺ δὲν μᾶς λὲν γιατί τὴν ᾠνόμασαν ἔτσι!), ὅπως ὅμως καὶ υἱοὺς τῆς Ῥέας. Ὅλα εἶναι παραλλαγές, ποὺ ἔχουν μια κοινὴ συνισταμένη καὶ αὐτὴ ἦταν ἡ Καβειρία Λατρεία! Βέβαια, ὅσον ἀφορᾶ στὴν Κύπρο, ἡ πραγματικὴ προέλευσις τοῦ ὀνόματος τοῦ βουνοῦ, θὰ ὁδηγοῦσε σὲ περεταίρῳ ἐνοχλητικὲς ἐρωτήσεις μὲ πολλὰ «γιατί». Εἶναι πιὸ βολικὰ στὴν ὕπνωση τὰ παραμυθάκια ποὺ αἰτιολογοῦν τὴν ὀνομασία. 

Οἱ νομισματικὲς εἰκόνες μὲ τὸν θρονισμὸ καὶ τοὺς Κορύβαντες, θὰ ἔπρεπε πρῶτες νὰ βγαίνουν στὸ διαδίκτυο, ὅταν κάποιος ζητᾷ σχετικὲς πληροφορίες! Δὲν βγαίνουν ὅμως, γιατί μόνον τὰ νομίσματα προδίδουν αὐτὰ ποὺ δὲν πρέπει νὰ μάθετε. Μᾶλλον καλλίτερα, κάποιοι σᾶς θέλουν ἡμιμαθεῖς καὶ αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται, μόνο ἐὰν ξέρετε τὰ νομίσματα ὅσο καὶ οἱ ἀρχαιολόγοι!
Συμπέρασμα: Ὅλου του κόσμου τὰ βιβλία νὰ ξετινάξετε κάποιοι, οἱ γνώσεις σας θὰ εἶναι ἡμιτελεῖς! Ἀλοίμονο στοὺς παραχαράκτες τῆς ἱστορίας, ὅταν αὐτοὶ ἐμπλακοῦν στὰ νομισματικὰ πλοκάμια!

Ποιός μπορεῖ νά ἀποδείξῃ τήν σειρά τῶν φάσεων τῆς μυήσεως στά Καβείρια; Μόνον τὰ νομίσματα! Ὑπάρχουν ἐπαρκεῖς νομισματικὲς σειρὲς γὰ αὐτό! Φαντασθεῖτε λοιπόν, ἐὰν ὑπάρχουν τόσα γιὰ αὐτὸ τὸ ἄῤῥητο μυστήριο, τί ὑπάρχει γιὰ Βεργίνα καὶ Ἀμφίπολι! Μαζὺ μὲ αὐτό, φαντασθεῖτε καὶ τὴν ἀναίδεια τῶν «εἰδικῶν» (σὲ εἰσαγωγικὰ γιατί τέτοιοι δὲν εἶναι) νὰ ἐμμένουν σὲ μία τραγικὴ ἡμιμάθεια. 

……μετὰ τὶς διαδοχικὲς φάσεις τοῦ καθαρμοῦ ποὺ λαμβάνει χώρα μέσα στὴν κυκλικὴ δεξαμενὴ (ὁ στεφανωμένος ὑπὸ μύησιν, ὅπως φαίνεται σὲ κολυμβητικὴ στάση, γιατί ἔτσι περνοῦσε τὶς φάσεις τοῦ καθαρμοῦ στὴν ἀρχαία κολυμβήθρα!!! Ἦταν δηλαδὴ κολυμβητής!!!), ἔβγαινε καὶ ἔπαιρνε τὴν θέση του σὲ θρόνο ποὺ καλύπτετο ἀπὸ λευκὸ σεντόνι (2). Οἱ Κορύβαντες ἐφύλαττον τὸν θρόνο καὶ ἀμέσως μετὰ ξεσποῦσαν σὲ χορὸ γύρω ἀπὸ τὸν θρόνο (3)…….

Ποῦ νὰ δεῖτε τί λένε τὰ νομίσματα γιὰ τὸν πραγματικὸ βασιλέατῆς Βεργίνας!

Ἀστέριος Τσίντσιφος 

(Visited 128 times, 1 visits today)
Leave a Reply