Χριστουγεννιάτικο δῶρο ἀπὸ ψυχῆς

Δὲν ἔχει σημασία, ποιὰ νομίσματα ἢ εἰκόνες ἔχω βγάλη στὶς ἑκατοντάδες ἀναρτήσεις μου ἕως τώρα. Σημασία ἔχει, ὅτι τὸ κάθε νόμισμα καὶ εἰκόνα ἀπὸ αὐτά, μποροῦν νὰ πλαισιωθοῦν ἀπὸ δεκάδες ἄλλα! Καὶ οὕτω κὰθ ἑξῆς βέβαια. Φανταθεῖτε νὰ εἴχατε πανοραμικὴ ἀπὸ μνήμης (ἄλλος τρόπος δὲν ὑπάρχει) ἄποψη στὰ ἀμέτρητα νομίσματα καὶ εἰκόνες καὶ νὰ μπορούσατε νὰ ἀνασύρετε τὰ κατάλληλα κατὰ βούλησιν! Αὐτόματα, τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἱστορίας, δὲν θὰ εἶχε μυστικὰ ἀπὸ ἐσᾶς!

Συνέχεια

Ἡ διαπόμπευσις τοῦ κλέπτου

Ἡ κατοχικὴ πείνα οὐδέποτε ἔγινε συλλογικὴ μνήμη στὴν μεταπολεμικὴ Ἑλλάδα, ἀφοῦ ἀντ΄ αὐτοῦ προτιμήθηκε ὁμοθύμως καὶ διακομματικὰ ἡ ἐθνικὴ σιωπή. Ἴσως, γιατί ἡ πείνα δὲν ξεχώριζε κοινωνικὲς τάξεις.

Συνέχεια

Ἐνθυμούμενοι τοὺς λεβέντες Κολοκοτρωναίους…

Ἐπεὶ δὴ τὸ ζήτημα τῆς  μνήμης μας εἶναι κάπως …ἀπροσδιόριστον…
Κι ἐπεὶ δὴ κάποιοι, κάποτε, μὲ ἐντολὲς ΕΛΙΑΜΕΠ (βλέπε καὶ βερέμη, τατσόπουλο καὶ ΣΚΑεΙ-γάιδαρο-  ἐπεχείρησαν νὰ μᾶς
ἀλλοιώσουν τὸ ἱστορικὸ καὶ τὸ ἀντιληπτικόν μας ἐπίπεδον…
Κι ἐπεὶ δὴ βασικός σκοπός τους, κατὰ κύριον λόγο, ἦταν νὰ ἀποδομηθῇ ὁ Γέρος μας στὶς συνειδήσεις μας…
…εἴπαμε νὰ ἀναδημοσιεύσουμε ἕνα κείμενον ποὺ ἀπεδείκνυε τὶς μεθοδεύσεις τους μὰ καὶ  τὸ …ἦθος (;;;) τους.
Συνέχεια

Θρονισμὸς καὶ Κορύβαντες

Γράφουν ὅτι οἱ Κορύβαντες ἐγεννήθησαν ἀπὸ τὰ δάκρυα τοῦ Διός. Ἀλλοῦ ὅτι ἦσαν παιδιὰ τοῦ Ἡλίου μὲ τὴν Ἀθηνᾶ καὶ ἀλλοῦ του Ἀπόλλωνος μὲ τὴν Ῥυτία. Ἀλλοῦ τους θεωροῦσαν ἀπογόνους τῶν Ἰδαίων δακτύλων (αὐτοὶ ἦσαν πέντε, Πενταδάκτυλος δηλαδή, ὅπως λέμε τὴν ὁροσειρὰ τῆς Κύπρου, ποὺ δὲν μᾶς λὲν γιατί τὴν ᾠνόμασαν ἔτσι!), ὅπως ὅμως καὶ υἱοὺς τῆς Ῥέας. Ὅλα εἶναι παραλλαγές, ποὺ ἔχουν μια κοινὴ συνισταμένη καὶ αὐτὴ ἦταν ἡ Καβειρία Λατρεία! Βέβαια, ὅσον ἀφορᾶ στὴν Κύπρο, ἡ πραγματικὴ προέλευσις τοῦ ὀνόματος τοῦ βουνοῦ, θὰ ὁδηγοῦσε σὲ περεταίρῳ ἐνοχλητικὲς ἐρωτήσεις μὲ πολλὰ «γιατί». Εἶναι πιὸ βολικὰ στὴν ὕπνωση τὰ παραμυθάκια ποὺ αἰτιολογοῦν τὴν ὀνομασία. 

Οἱ νομισματικὲς εἰκόνες μὲ τὸν θρονισμὸ καὶ τοὺς Κορύβαντες, θὰ ἔπρεπε πρῶτες νὰ βγαίνουν στὸ διαδίκτυο, ὅταν κάποιος ζητᾷ σχετικὲς πληροφορίες! Δὲν βγαίνουν ὅμως, γιατί μόνον τὰ νομίσματα προδίδουν αὐτὰ ποὺ δὲν πρέπει νὰ μάθετε. Μᾶλλον καλλίτερα, κάποιοι σᾶς θέλουν ἡμιμαθεῖς καὶ αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται, μόνο ἐὰν ξέρετε τὰ νομίσματα ὅσο καὶ οἱ ἀρχαιολόγοι!
Συμπέρασμα: Ὅλου του κόσμου τὰ βιβλία νὰ ξετινάξετε κάποιοι, οἱ γνώσεις σας θὰ εἶναι ἡμιτελεῖς! Ἀλοίμονο στοὺς παραχαράκτες τῆς ἱστορίας, ὅταν αὐτοὶ ἐμπλακοῦν στὰ νομισματικὰ πλοκάμια!

Συνέχεια

Δὲν ὑπῆρξε ἄλλη Μακεδονία πλὴν τῆς ἑλληνικῆς

Σπάνιο βιβλίο τοῦ 1631 πιστοποιεῖ τὴν Ἑλληνικότητα τῶν Μακεδόνων.

Τὸ 1631 ἐτυπώθη ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Ἀντωνίῳ τῷ Ἰουλιανῶ,  «Βιβλίον ἱστορικὸν περιέχον ἐν συνόψει διαφόρους καὶ ἐξόχους ἱστορίας», συγγραφὲν ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Μονεμβασίας Δωροθέου.
Συνέχεια

Θέλουμε καί σήμερα νά προσκυνήσουμε;

Ἤ μήπως θέλουμε σήμερα νά ξεκινήσουμε, ἐπὶ τέλους, νά δροῦμε καί νά ζοῦμε Ἐλεύθεροι;

Ἡ μεγάλη φρίκη τῆς πραγματικότητός μας…
ἤ, ἄλλως ἡ κατάληξις τῆς ἐθελουσίας βλακείας μας…
Πανηγυρισμοὶ γιὰ τὴν «παλινόρθωσιν τῆς δημοκρατίας», ὡς ἀπότοκον τῶν -ἔξωθεν ἐπιβεβλημένων- ἐπεισοδίων στὸ Πολυτεχνεῖο τὸ 1973.
Κοινῶς; Ἐμεῖς γλεντούσαμε καὶ τὴν ἰδίαν στιγμὴ τὰ ἀδέλφια μας κατεσφάζοντο στὴν Κύπρο…
Πότε θά μετανοήσουμε γιά αὐτό μας τό ἔγκλημα;

Συνέχεια