Φιλελληνισμὸς ἔμπρακτος

Καὶ φιλανθρωπισμός, θὰ προσέθετα.
Καὶ κοινὴ λογική.
Καὶ στοιχειώδης ἀξιοπρέπεια…
Αὐτὰ ὅμως ἀπὸ Ἰαπωνία μεριά, καθὼς καὶ λίγο ἀπὸ κάποιους Ἀμερικανούς.
(Καὶ τὸ ἐννοῶ… Διότι ἂν καὶ μόνον ἕνας Ἰάπων εὑρέθη ἐκεῖ, τὶς ἡμέρες ποὺ τὸ αἷμα ἔῤῥεε στὴν θάλασσα, ἔπραξε τὸ αὐτονόητον. Ἀντιθέτως δὲν ἦσαν ὅλοι οἱ Ἀμερικανοὶ ποὺ τὸν ἐμιμήθησαν!!! Τμῆμα τους καὶ μόνον!!!)

Μά, παραλλήλως σαπροφυτισμός, παρασιτισμὸς καὶ ἀνθελληνισμὸς ποὺ κορυφώνετο σὲ κάθε ἐπίπεδον!!!
Συνέχεια

Ῥώσσων …φαντασιώσεις περὶ αὐτοδιαθέσεώς των!

«τὰ μαθήματα τοῦ παρελθόντος μᾶς ἀναγκάζουν νὰ εἴμαστε σὲ ἐπιφυλακὴ καὶ οἱ Ῥωσσικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις εἶναι ἕτοιμες νὰ ἀπωθήσουν τὴν ὁποιανδήποτε ἐπίθεση. Δὲν ὑπῆρχε, δὲν ὑπάρχει, οὔτε οὐδέποτε  θὰ ὑπάρξη δύναμις ποὺ νὰ μπορῇ νὰ μᾶς ὑποδουλώσῃ».

Συνέχεια

Ὑπὸ τὴν προστασία τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας τὰ δικαιώματα τῶν γυναικῶν!!!

Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἐξελέγη μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὰ Δικαιώματα τῶν Γυναικῶν τοῦ Ο.Η.Ε., μετὰ ἀπὸ μυστικὴ ψηφοφορία, τοῦ Οἰκονομικοῦ καὶ Κοινωνικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὀργανισμοῦ! Συνέχεια

Ξανὰ τὰ ἴδια μὲ τοὺς ἀγρότες…

Καπελωμένοι, κλείνουν τοὺς δρόμους, κατὰ τὰ προσφιλῆ τῶν ἐργατοπατέρων τους..
Οὔτε μία φορὰ πιὰ νὰ σηκώσουν κεφάλι…
Οὔτε μία φορὰ νὰ πετάξουν τὰ συνδικαλιστικὰ καθάρματα στὰ ἀζήτητα…
Οὔτε μία φορὰ νὰ δράσουν χωρὶς αὐτά……. Συνέχεια

Ἐκκλησία καὶ Κράτος στὸ ἴδιο κρεββάτι…

Ἀπὸ τὴν ἐπίσημο ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων:

Ἐκκλησία καὶ Κράτος στὸ ἴδιο κρεββάτι... Συνέχεια

Ἔχεις ἀκούσει κάτι γιά ποδήλατο;

Ἔχεις ἀκούσει κάτι γιά ποδήλατο;Ἰανουάριος τοῦ 2011:

  • Τιμὴ πετρελαίου, τὸ βαρέλι, 37 δολλάρια
  • Τιμὴ βενζίνης, τὸ λίτρο, 0,77 εὐρῶ.

Συνέχεια