Ῥώσσων …φαντασιώσεις περὶ αὐτοδιαθέσεώς τους!

«τὰ μαθήματα τοῦ παρελθόντος μᾶς ἀναγκάζουν νὰ εἴμαστε σὲ ἐπιφυλακὴ καὶ οἱ Ῥωσσικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις εἶναι ἕτοιμες νὰ ἀπωθήσουν τὴν ὁποιανδήποτε ἐπίθεση. Δὲν ὑπῆρχε, δὲν ὑπάρχει, οὔτε οὐδέποτε  θὰ ὑπάρξη δύναμις ποὺ νὰ μπορῇ νὰ μᾶς ὑποδουλώσῃ».

Tὸ ὅ,τι ὁ Ἐρυθρὸς Στρατὸς ἐβίασε μύρια νεαρὰ κορίτσια τὶς ἡμέρες ποὺ μπῆκε στὴν Γερμανία…
τσιμουδιά!

Τὸ γεγονὸς πὼς ἐθανατώθησαν χιλιάδες αἰχμάλωτοι πολέμου, ἀφοῦ προηγουμένως ἐβασανίσθηκαν δὲν τρέχει κάτι σοβαρό…

Γιὰ ὅλα τ’ ἄλλα, κλεψιὲς καὶ λεηλασίες, δὲν ξέρουμε κάτι…

Καί ποιός θέλει νά σᾶς «ὑπουδουλώσῃ» βρέ;
Ὑπόδουλοι εἶσθε εἰς τὰς Μυστικὰς Ὑπηρεσίας καὶ πεινασμένοι αἰωνίως!

Γιὰ εἴκόσι χρόνια στὰ πράγματα ὁ δικτάτωρ ποῦτιν…
Οἱ Κόκκινοι ἐκότσαραν καὶ τὸ μπλοῦ τὸ ἄστρο καὶ ψηφίζουν τώραααααχαχαχα…!!!

Ἐχουν δημοκρατία!

Ἄνοιξαν καὶ τάς ἐκκλησίας…
Ὀρθόδοξοι πιά!

90% τῶν γυναικῶν ἀφοῦ ἐβιάσθησαν, ἀπέκτησαν ἀφροδίσια νοσήματα… τότε…
Τέσσερεις στὶς Δέκα Γερμανίδες ἐκράτησαν τὰ παιδιά.
Ἄρα τὰ παιδιά, ἀπὸ τὰ δύο Μύρια…
Ἄρα κάποιες χιλιάδες Γερμανοὶ σήμερα εἶναι Ῥωσσάκια…
Ἔχουν ῥούσσικο αἷμα!

Στὰ γρήγορα μία ἐπανάληψις…

Οἱ δύο ὀβραῖοι στὴν ἄρχὴ τὰ βρῆκαν….
Μετὰ μπῆκαν τὰ συμφέροντα τὰ μεγάλα…
…καὶ σοῦ λέν, ἂς κάνουμε καὶ κάποια μάρκα παραπάνω… Ποιός χέζει τά ῥούβλια; (ἀνέκαθεν ἄχρηστα!)
Πολέμησαν μεταξύ τους λοιπόν…
Τὸ ΚΚΕ, στὴν ἀρχή, κυττοῦσε μὲ ἕνα μάτι… Μετὰ ἀνδρώθηκε κατὰ τοῦ ἑνός…
Χὰ χὰ χά… ἄ ῥὲ μουν@κιακατακόκκινα…

Μιὰ ζωὴ περίοδο θὰ ἔχετε…
Πῶς σᾶς γ@μεῖ…

Ἀτταλιάδης Ἀβραὰμ

(Visited 156 times, 1 visits today)
Leave a Reply