Τὸ ἀφρικανικὸ «τσουνάμι»!!!

Τὴν ὥρα ποὺ στὴν Εὐρώπη τὸ «refugees welcome here» καθορίζει μεταναστευτικὲς πολιτικὲς κυβερνήσεων, στὴν Ἀφρικὴ συντελεῖται – μακρυὰ ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος – μία πρωτόγνωρος δημογραφικὴ ἔκρηξις: Μέχρι τὸ 2050 ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἀφρικῆς θὰ ἔχει διπλασιασθῆ φθάνοντας στὰ 2,5 δισεκατομμύρια!
Συνέχεια

Μία μικρὴ ἀφρικανικὴ ἱστορία

Μία μικρὴ ἀφρικανικὴ ἱστορία

Ἡ Ἄνω Βόλτα, πρῴην γαλλικὴ ἀποικία, ἀπέκτησε τὴν ἀνεξαρτησία της τὸ 1960, χωρὶς νὰ ἀποκτήσῃ τὴν ἐλευθερία της, ἀφοῦ παρέμεινε ἐξηρτημένη ἀπὸ τὴν Γαλλία, ποὺ ὑποβοηθουμένη ἀπὸ τοὺς ἐντοπίους φυλάρχους, ὁλιγάρχες καὶ ξεπουλημένους πολιτικούς, ἐκμεταλλεύετο προνομιακὰ τὸν ἀγροτικό της πλοῦτο, κυρίως τὸ βαμβάκι.
Αὐτὴ ἦταν ἄλλωστε ἡ οὐσία τῆς «ἀνεξαρτησίας», ὄχι ἡ ἐλευθερία τῆς χώρας, ἀλλὰ ἡ μετατροπὴ τοῦ δαπανηροῦ καὶ αἱμοσταγοῦς ἀποικιοκρατικοῦ καθεστῶτος, σὲ τηλε-ἀποικιοκρατία. Συνέχεια

Ὑπερθέμανσις ἤ ὑπερψύξις;;

Χιόνισε καὶ στὴν Σακχάρα, ἀλλὰ βάλετε αἰολικά, γιὰ τὸ φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου…
…γιατί πῶς θά δουλέψουν τά ἐργοστάσις, ποὺ κατασκευάζουν συστήματα γιὰ τὰ αἰολικὰ πάρκα, στήν Γερμανία καί στήν Δανία;
Πῶς θά πάρουν τίς ἐπιδοτήσεις οἱ αἰολικοί «ἐπενδυτές» μέσῳ τοῦ ΕΤΜΕΑΡ….;;; Συνέχεια

Ξεβρακώνοντας τοὺς …«δημοσιογράφους»!!!

Ξεβρακώνοντας τοὺς ...«δημοσιογράφους»!!!Ἀνεξάρτητος Καναδὴ Δημοσιογάφος «ξεβρακώνει» τὰ πληρωμένα καὶ πάντα «σὲ ἀποστολή» Διεθνῆ (καὶ ἑλληνικά…) Μ.Μ.Ε. (Μέσα μαζικῆς Ἐξαπατήσεως) παραπληροφορήσεως τοῦ κοινοῦ τῆς Δύσεως, σχετικὰ μὲ τὸν πόλεμο στὴν Συρία, μὲ ἀφορμὴ τὴν Ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως τοῦ Χαλεπίου, τὴν ὁποίαν ἐπέτυχαν ὁ Ἐθνικὸς Συριακὸς Στρατός, μαζὺ μὲ τὶς Ῥωσσικὲς Δυνάμεις, νικώντας κι ἐκδιώκοντας τοὺς Μισθοφόρους Ἰσλαμιστές, τῆς Δύσεως καὶ  τοῦ Ἰσραήλ….
(video μὲ ἀγγλικοὺς ὑποτίτλους. Αὐτόματος, κακὴ μετάφρασις ὅμως.) Συνέχεια

Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος τοῦ Ρήγα Φεραίου

Ὁ Ρήγας Φεραῖος ὡς πραγματικὸς ἡγέτης καὶ ἐπαναστάτης ἔδωσε προτεραιότητα στὴν ψυχικὴ προετοιμασία τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων, ὥστε νὰ πάρουν τὰ ὅπλα καὶ νὰ ἐπαναστατήσουν κατὰ τῆς ὀθωμανικῆς τυραννίας. Ἤθελε πρῶτα νὰ ἐξυψώσῃ τὸ ἠθικό τους καὶ μετὰ νὰ τοὺς ὠθήσῃ στὸν ἀγῶνα τῆς ἐπανάστασης, ὅπου θὰ χρειαζόταν καὶ τὴ ζωή τους ἀκόμη νὰ θυσιάσουν.
Προσπάθησε νὰ δείξῃ στοὺς συμπατριῶτες του τὴ μεγάλη κληρονομιά, ποὺ εἶχαν ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Ἓλληνες, τὸ μεγαλεῖο τῶν ἑλληνικών πόλεων, τὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτική τους δύναμη καὶ τὴν ἀνδρεία τῶν προπατόρων τους.

Συνέχεια

Ὁ μόνος λόγος ποὺ τὸ Μάλι λιμοκτονεῖ εἶναι οἱ Rothschild!!!

Ο μόνος λόγος που μία χώρα, όπως το Μάλι, που παράγει 200 τόνους χρυσού ΚΑΘΕ χρόνο μαστίζεται από την πείνα, τον εμφύλιο και βρίσκεται υπό την κατοχή του Γαλλικού στρατού…
…είναι γιατί απλά ανήκει στους …ROTHSCHILD.

Όπου βάζουν πόδι οι τοκογλύφοι …βασιλεύει ο θάνατος.
Μέσος όρος ζωής τα 53 έτη και η παιδική θνησιμότητα ξεπερνάει το 10%. Συνέχεια