Παντοῦ Ἑλλὰς ἀλλά…

Παντοῦ Ἑλλὰς ἀλλὰ μᾶς τὸ κρύβουν .

Οἱ Πελασγοὶ οἱ ἀρχαῖοι πρωτο-Ἕλληνες ἦσαν γηγενεῖς κάτοικοι τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου, τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, τοῦ Ἰονίου, τοῦ Εὐξείνου Πόντου, τῆς Μικρᾶς Ἀσιὰς καὶ τῆς Κύπρου. Οἱ Πελασγοὶ ἄρχισαν νὰ ἐποικοῦν σταδιακά τις ἔρημες ἀπὸ ἄλλους ἀνθρώπους περιοχές: Συνέχεια

Τὸ ναρκωτικὸ γάλα.

Ἀπὸ τὸν Ὅμηρο διαβάζουμε πὼς τὸ πρόβειο καὶ τὸ κατσικίσιο γάλα εἶναι κάτι σὰν …νερό.
Γενεὲς ἐπὶ γενεῶν μεγάλωσαν, ἀνδρώθηκαν, ἐτράφησαν μὲ αἰγοπρόβεια προϊόντα. Καὶ ἦσαν πάντα ὑγιεῖς. Ὅλοι τους.
Ἐμεῖς πάλι ξεχάσαμε τὸ κατσικίσιο καὶ τὸ πρόβειο γάλα καὶ στραφήκαμε στὸ ἀγελαδινό. Ἕνα γάλα ποὺ τελικῶς δηλητηριάζει, προκαλεῖ ἐθισμούς, ἀκόμη καὶ σκοτώνει… Ἀλλὰ οὔτε θέλουμε νὰ μάθουμε οὔτε νὰ ἀλλάξουμε τὶς συνήθειες αὐτές, μὲ ἄλλες, νέες… Ἤ ὀρθότερα, παλαιότερες…
Τὸ βόειο κρέας, καθῶς καὶ τὸ ἀγελαδινὸ γάλα, δὲν εἶναι γιὰ τροφὴ τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ ἐπὶ τέλους πρέπει νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφασι.
Κι ἐπίσης πρέπει νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς θὰ ἦταν πολὺ ἀσφαλέστερον νὰ ἐπιστρέψουμε στὰ παραδοασιακά μας προϊόντα, αὐτὰ ποὺ ἡ ΔΙΚΗ μας γῆ δίδει ἁπλόχερα… Συνέχεια

Τί κατέστρεψε τήν Ἀτλαντίδα;

Καὶ τὰ ἱερὰ βιβλία τῶν Ἰνδῶν γράφουν ὅ,τι οἱ Ἕλληνες κατέστρεψαν τὴν Ἀτλαντίδα:

Τὸ ἱερὸ ἰνδουϊστικὸ βιβλίο Bhagavad Gita περιγράφει τὴν ἐξαιρετικὴ τεχνολογία ποὺ ἐχρησιμοποιήθη σὲ ἕναν πόλεμο, μεταξὺ  τῆς αὐτοκρατορίας  Rama καὶ τῆς Ἀτλαντῖδος, περισσότερα ἀπὸ 10.000 χρόνια πρίν. Ὅταν οἱ σύγχρονοι ἐρευνητὲς ἐδιάβασαν τὸ  Bhagavad Gita, τὸ ἀρχαῖο ἰνδικὸ ἔπος, ἐνόμιζαν ὅ,τι ἐδιάβαζαν ἕνα σενάριον ἐπιστημονικῆς φαντασίας.

Συνέχεια

Μήπως νά ξαναγράψουμε τήν ἱστορία;

Ναί, τὸ πιστεύω.
Ἔχω πολλὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ κι ἐνδείξεις, ποὺ ὑπαγορεύουν πὼς αὐτὰ ποὺ γνωρίζουμε, ὥς συμβατικὴ ἱστορία, εἶναι τοὐλάχιστον ἀνακριβῆ. Ἀφήσετε δὲ τὴν συῤῥίκνωσι ποὺ ἐφαρμόζουν.
Ἡ ἱστορία, ἡ πραγματικὴ ἱστορία, εἶναι ἐκεῖ ἔξω. Μία ματιά, ἀλλὰ ματιὰ καθαρή, θὰ μᾶς πείσῃ διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Ὅσο παραμένουμε ὅμως στὰ στενὰ ὅρια ποὺ ἄλλοι μᾶς καθορίζουν, ὄχι ἱστορία, ἀλλὰ οὔτε ταὐτότητα θὰ ἀνακαλύψουμε. Συνέχεια

Τὰ ἐγκλήματα στὴν Συρία.

Ἀμέτρητα…
Ἀτελείωτα…
Ἄνευ ἀρχῆς καὶ τέλους…
Οἱ ἀθῶοι πολῖτες, ὄχι αὐτοὶ ποὺ ἐμπλέκονται μὲ τὰ πολιτικὰ παρανοήματα, οἱ ἄλλοι, αὐτοὶ ποὺ ἔως προσφάτως διαβιοῦσαν βίον ὁμαλόν, διώκονται καὶ γενοκτονῶνται.
Ἐὰν ἀναλύσουμε λογικὰ τὰ δεδομένα, πρὸ κειμένου νὰ ἐντοπίσουμε κάποιαν σοβαρὴ αἰτία, πίσω ἀπὸ τὰ φρικτὰ γεγονότα, θὰ διαπιστώσουμε πὼς μόνον ἐμεῖς πασκίζουμε-παραλόγως-νὰ δικαιολογήσουμε τὰ ἀδικαιολόγητα.
Γιὰ παράδειγμα, ἄνθρωποι διαφορετικοῦ θρησκεύματος διαβιοῦσαν γιὰ τόσες δεκαετίες ὁμαλῶς καὶ εἰρηνικῶς ὁ ἕνας πλάι στὸν ἄλλον. Τώρα ὅμως;
Συνέχεια

Ὁ μπλὲ χρυσὸς καὶ ἡ Παγκόσμιος Οἰκονομικὴ Δικτατορία.

Νερό!
Τὸ νερό μας!
Ἡ ἀνάγκη ἐπιβιώσεως τοῦ κάθε ζωντανοῦ ὄντος ἐπὶ τοῦ πλανήτου!
Νερό! Τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὠμέγα τῆς Ὑπάρξεώς μας!
Κι ὅμως…
Κάποιοι, ἀπολύτως παρανοϊκοί, θεωροῦν πὼς τὸ νερὸ εἶναι εἶδος ἐμπορίας καὶ μέσον κερδοσκοπίας ἢ ἀκόμη καὶ πλουτισμοῦ.
Συνέχεια