Ποιοί «γλωσσολόγοι» εἶναι γλωσσολόγοι;

Στὴν προσπάθειά μου νὰ κατανοήσω τὴν λογικὴ αὐτῶν ποὺ καταφέρονται κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης μὲ τὶς πράξεις τους, ἄν καὶ γλωσσολόγοι, ἀνεζήτησα πολλὰ στὸ διαδίκτυον.
Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ ἐρεύνησα ἦταν τὰ τυπικὰ προσόντα ποὺ ἀπαιτοῦνται ἀπὸ κάποιον γιὰ νὰ λέγεται γλωσσολόγος.
Ἔμαθα λοιπὸν πὼς γιὰ νὰ εἶναι κάποιος γλωσσολόγος κι ὄχι κάτι ἄλλο, ἀπαιτοῦνται δύο πολὺ σοβαροὶ πυλῶνες-γνώσεις. Ὁ ἕνας λέγεται Ἀρχαῖα Ἑλληνικὴ γλῶσσα, καὶ εἶναι δεδομένον πὼς θὰ τὴν κατέχουν, κι ὁ ἄλλος λέγεται σανσκριτικὴ γλῶσσα, κι ἐπίσης θεωρεῖται αὐτονόητον πὼς θὰ τὴν κατέχουν!

Συνέχεια

Εἶναι ἡ σανσκριτική ἀπόγονος τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης;

Τὸ τί πιστεύω ἐγὼ δὲν ἔχει καὶ τόσο μεγάλη σημασία. 
Σημασία ἔχει ἡ πραγματικότης καὶ οἱ ἀποδείξεις. 
Ἐὰν γιὰ παράδειγμα ἔχουμε σύγκρισι γλωσσῶν, πολιτισμῶν ἤ  διαφορετικῶν περιόδων, ὅπως ὀρθὰ ἀναφέρεται στὸ παρακάτω κείμενον, τότε σὲ καμμία τῶν περιπτώσεων δὲν μποροῦμε νὰ συζητᾶμε γιὰ συγκρίσιμα εἴδη. Ἀναφερόμαστε πάντα σὲ διαφορετικὰ εἴδη καὶ κατ’ ἐπέκτασιν σὲ μὴ συγκενικὲς σχέσεις, τοὐλάχιστον σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ στὴν γλῶσσα. 
Συνέχεια