Τὰ ἐγκλήματα στὴν Συρία.

Τὰ ἐγκλήματα στὴν Συρία.

 

Ἀμέτρητα…
Ἀτελείωτα…
Ἄνευ ἀρχῆς καὶ τέλους…
Οἱ ἀθῶοι πολῖτες, ὄχι αὐτοὶ ποὺ ἐμπλέκονται μὲ τὰ πολιτικὰ παρανοήματα, οἱ ἄλλοι, αὐτοὶ ποὺ ἔως προσφάτως διαβιοῦσαν βίον ὁμαλόν, διώκονται καὶ γενοκτονοῦνται.
Ἐὰν ἀναλύσουμε λογικὰ τὰ δεδομένα, πρὸ κειμένου νὰ βροῦμε κάποιαν σοβαρὴ αἰτιολογία, πίσω ἀπὸ τὰ φρικτὰ γεγονότα, θὰ διαπιστώσουμε πὼς μόνον ἐμεῖς πασχίζουμε-παραλόγως-νὰ δικαιολογήσουμε τὰ ἀδικαιολόγητα.
Γιὰ παράδειγμα, ἄνθρωποι διαφορετικοῦ θρησκεύματος διαβιοῦσαν γιὰ τόσες δεκαετίες ὁμαλῶς καὶ εἰρηνικῶς ὁ ἕνας πλάι στὸν ἄλλον. Τώρα ὅμως;
Καί ποιός τροφοδοτεῖ αὐτό τό ἔγκλημα;
Στὴν φωτογραφία βλέπουμε ἕναν «νικητὴ» νὰ βεβηλώνῃ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια κάποιων, ἄνευ αἰδοῦς καὶ αἰσθήματος ἀνθρωπιᾶς. Τὸ πιθανότερον εἶναι ὁ φέρων αὐτὰ ἱερέας νὰ εἶναι νεκρός, ἴσως μὲ τὸν φρικτότερο τρόπο. Ἔτσι… Γιὰ πλάκα… Γιὰ ἕνα ἀστεῖο… Γιὰ μερικὰ δολάρια τὸν μήνα…. Τόση Ὕβρις!
Ἡ ἀνθρώπινος ζωὴ κατήντησε μερικὰ δολάρια, σὲ ἀξία. Ὅσο ἕνα κουτὶ μὲ σφαῖρες….

π τν λλην…
κε στ μέρικα χουν μία δημοκρατία… Κα τ δημοκρατία. Τέτοια πο κάθε ξι μνες πρέπει ν τρέχουν στρατις κα στρατις σ κάθε μερι το πλανήτου, πρ κειμένου ν κανοποιον το κάθε λωλο τ γοστα κα τ τερτίπια. Τί στά κομμάτια δημοκρατία μως εναι ατή πού ντός της οδείς πολίτης ρωτται γιά τό άν θέλ, χι, πόλεμο; Καί τί στό καλό πολιτεία εἶναι αὐτή πού ἀδιαφορεῖ τόσο ἀπροκαλύπτως γιά τίς ἐπιπτώσεις τῶν πράξεων τῶν κυβερνώντων της;

Σήμερα λοιπν χουμε ρχίσ κα καταγράφουμε πράξεις, κινήσεις, ποφάσεις πο δν χρήζουν ρωτήσεων π κα πρς κάποιον. χουν δοθ ο ντολς κα ο μαριονέτες το πλανήτου πακούουν.
Τ σραλ κτυπ τν Συρία. πίσης τν Συρία κτυπον Τουρκία, Σαουδικ ραβία, Λίβανος, τ Κατάρ…
Ο ΗΠΑ κτυπον σ ρκετς χρες τς φρικς, τς Νοτίου μερικς, τς σίας…
Ὁ ΟΗΕ μεριμνᾶ ἐπισήμως πλέον γιὰ τὰ συμφέροντα τῶν ἱδρυτῶν του…
Κι ἐμεῖς, παρατηρητὲς πλέον τῶν ἐγκλημάτων ποὺ αὐξάνονται σὲ ἀριθμό, ἀναρωτιόμαστε ἐὰν ἀξίζῃ σὲ κάτι αὐτὴ ἡ ἀνθρωπότης, πρὸ κειμένου νὰ σωθῇ.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 34 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὰ ἐγκλήματα στὴν Συρία.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὰ ἐγκλήματα στὴν Συρία. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Βρὲ τὸν «ἀνθρωπιστὴ» τὸν ΑΝΤΑΡΣΥΑ!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply