Παντοῦ Ἑλλὰς ἀλλά…

Παντοῦ Ἑλλὰς ἀλλὰ μᾶς τὸ κρύβουν .

Οἱ Πελασγοὶ οἱ ἀρχαῖοι πρωτο-Ἕλληνες ἦσαν γηγενεῖς κάτοικοι τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου, τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, τοῦ Ἰονίου, τοῦ Εὐξείνου Πόντου, τῆς Μικρᾶς Ἀσιὰς καὶ τῆς Κύπρου. Οἱ Πελασγοὶ ἄρχισαν νὰ ἐποικοῦν σταδιακά τις ἔρημες ἀπὸ ἄλλους ἀνθρώπους περιοχές:

Ἀνατολικά: τὴν ἐνδοτέρα Ἀσία: Συρία, Παλαιστίνη, Ἰορδανία, Ἰρὰκ καὶ Ἰράν.

Βόρεια: τὴν σημερινὴ Οὐκρανία, Ῥουμανία, Βουλγαρία καὶ ὅλα τὰ παράλια τοῦ Εὐξείνου Πόντου: Ἀζοφική, Καυκάσια, Ταυρίδα.

Νότια: Αἰθιοπία, Αἴγυπτος, Λιβύη καὶ ὅλα τὰ Βορειοδυτικὰ παράλια τῆς Ἀφρικῆς: Τυνησία, Ἀλγερία, Μαρόκο.

Δυτικά: τὰ παράλια τῆς Ἀδριατικῆς θαλάσσης, τὴν χερσόνησο τῆς Ἰταλίας, τὰ παράλια (καὶ ἐνδότερα) τῆς Γαλλίας καὶ τὴν Ἰβηρικὴ χερσόνησο: Ἰσπανία, Πορτογαλία καὶ Ἡράκλειες Στῆλες.

περιοδικὸν ἀναζήτησις

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply