Παντοῦ Ἑλλὰς ἀλλά…

Παντοῦ Ἑλλὰς ἀλλά...Παντοῦ Ἑλλάδα ἀλλὰ μᾶς τὸ κρύβουν .

Οἱ Πελασγοὶ οἱ ἀρχαῖοι πρωτο-Ἕλληνες ἤταν γηγενεῖς κάτοικοι τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου, τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, τοῦ Ἰονίου, τοῦ Εὐξείνου Πόντου, τῆς Μικρᾶς Ἀσιὰς καὶ τῆς Κύπρου. Οἱ Πελασγοὶ ἄρχισαν νὰ ἐποικοῦν σταδιακά τις ἔρημες ἀπὸ ἄλλους ἀνθρώπους περιοχές:

Ἀνατολικά: τὴν ἐνδότερη Ἀσία: Συρία, Παλαιστίνη, Ἰορδανία, Ἰρὰκ καὶ Ἰράν.

Βόρεια: τὴν σημερινῇ Οὐκρανία, Ῥουμανία, Βουλγαρία καὶ ὅλα τὰ παράλια τοῦ Εὐξείνου Πόντου: Ἀζοφική, Καυκάσια, Ταυρίδα.

Νότια: Αἰθιοπία, Αἴγυπτο, Λιβύη καὶ ὅλα τὰ Βορειοδυτικὰ παράλια τῆς Ἀφρικῆς: Τυνησία, Ἀλγερία, Μαρόκο.

Δυτικά: τὰ παράλια τῆς Ἀδριατικῆς θαλάσσας, τὴν χερσόνησο τῆς Ἰταλίας, τὰ παράλια (καὶ ἐνδότερα) τῆς Γαλλίας καὶ τὴν Ἰβηρικὴ χερσόνησο: Ἰσπανία, Πορτογαλία καὶ Ἠράκλειες Στῆλες.

Δαρίβας Παναγιώτης

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply