Τὸ ὁμόπλευρον τρέξιμον τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων.

Τὸ ὁμόπλευρον τρέξιμον τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων.

Ἄν παρατηρῆ κανεῖς προσεκτικὰ τοὺς ἀρχαιοελληνικοὺς ἀμφορεῖς διαφόρων περιόδων, που παριστάνουν  ἀθλητὲς που τρέχουν, θὰ διαπιστώση μία ἄγνωστη, σὲ πολλούς, λεπτομέρεια. Ἡ λεπτομέρεια αὐτὴ ἀφορᾶ στὴν τεχνικὴ τοῦ τρεξίματος τῶν ἀρχαίων. Συνέχεια

Οἱ καταστροφές καί οἱ κλοπές ἀρχαιοτήτων ἀπό τούς Γερμανούς κατά τήν διάρκεια τῆς κατοχῆς

Λάκκος σε αίθουσα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, γεμάτος με αγάλματα, πριν καταχωθούν  για να σωθούν από τους ληστές - κατακτητές  (από το βιβλίο του Β. Πετράκου)

Λάκκος σε αίθουσα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου,
γεμάτος με αγάλματα, πριν καταχωθούν
για να σωθούν από τους ληστές – κατακτητές
(από το βιβλίο του Β. Πετράκου)

Ἐλέγετο ὅτι οἱ γερμανοί ἐλάτρευαν τόν Ἑλληνικό Πολιτισμό! Ἴσως, ἀπό τήν πολλή ἀγάπη τους κατέφευγαν σέ τέτοιου εἴδους ἐνέργειες.Δέν εἶναι δυνατόν νά μεταφερθῇ ὁ Παρθενώνας, τό Ἐρεχθεῖον ἤ ἡ Ἀκρόπολις ἀπό τόν χῶρο στόν ὁποῖον ἀνήκουν εἰ μή μόνον γιά λόγους πλουτισμοῦ. Βλέπε Ἔλγιν……Ἀκόμη κι αὐτός δέν κέρδισε αὐτά πού περίμενε. 

Δέν ἔχει νόημα νά ἀποσπᾶς κάτι ἀπό τό χῶρο στόν ὁποῖο ἀνήκει. Παύει νά ἔχῃ τήν ἴδια ἀξία.

Ἡ χώρα μας ἔχει ὑποστεῖ λεηλασίες καί καταστροφές ἀπό τούς βαρβάρους πού κατά καιρούς κατέκτησαν τήν πατρίδα μας. Ὅσα μποροῦσαν νά μεταφερθοῦν, μετεφέρθησαν τά ὑπόλοιπα ὑπέστησαν τήν ἱερόσυλη κακομεταχείρισι τῶν κατακτητῶν. 

Μινώταυρος

«Για τους Γερμανούς, όλα τα μνημεία ήταν ουρητήρια και κατά προτίμηση το εσωτερικό του Παρθενώνα».  Συνέχεια