Θά μάθουμε τό τί ἐκέρδισε ἡ χώρα ἀπό τίς τόσες ἐκποιήσεις;

Ὁδηγῶντας πρὸ ἡμερῶν στὴν Ἐθνικὴ ὁδὸ Λαρίσσης-Κοζάνης συνήντησα ἕνα τέτοιο φορτηγό, μὲ τὸ σῆμα τῆς, πρώην, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ καὶ νῦν Lafarge…

Μίας κερδοφόρου κι εὐρώστου ἑλληνικοτάτης ἑταιρείας, ἡ ὁποία εἶχε τὴν ἀτυχία νὰ εἶναι ἀπὸ τὶς πρῶτες ποὺ ξεπωλήθησαν ἀπὸ τὸν πατέρα τοῦ σημερινοῦ πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ κατὰ γράμμα τὸ ξεπάτωμα τῆς χώρας. (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΔΕΔΗΕ κλπ)
Συνέχεια

Λύσεις ἁπλὲς

Λύσεις ἀπλές!!!

Παττακός:

«Ἐδέχθην τὸ προεδρεῖον τῶν συνδικαλιστῶν τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας τοῦ Ὠνάση. Συνέχεια

Ἡ Ὀλυμπιακὴ ἦταν ταὐτότης.

Ἡ Ὀλυμπιακὴ ἦταν ταὐτότητα.Ἡ Ὀλυμπιακὴ Ἀεροπορία, ποὺ κατελήστευσαν καὶ τελικὰ ἔκλεισαν δὲν ἦταν ἁπλῶς μία ἀεροπορικὴ ἑταιρεία μεταφορᾶς, ἀλλὰ πολιτιστικὸ ἀγαθὸ – ἑλληνικὴ ταυτότης – ἑλληνικὴ ψυχὴ – τὰ φτερὰ τῆς Ὀλυμπιακῆς εἶναι Ἑλλάς!
Πνίγοντας τὴν Ὀλυμπιακὴ, κατήργησαν τὸ ἐργαλεῖο περιφερειακῆς ἀναπτύξεως, μετέβαλλαν τὴν Συνέχεια

Ὁ ἀντικαταστάτης τῆς ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ;

Ἡ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ἔγινε μεγάλη καὶ τρανὴ ἀπὸ ἰδώτη καὶ ταξείδευσε σὲ ὅλον τὸν πλανήτη.
Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ὅμως ποὺ τὴν ἀνέλαβε τὸ Δημόσιο τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν χρόνο μὲ τὸν χρόνο ἔφθινε, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταλήξουμε στὸ νὰ τῆς βάλουν καὶ τὴν …ταφόπλακα!!!

Τώρα πάλι ἰδιῶτες ξεκινοῦν μίαν νέα προσπάθεια, ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ, μὲ στόχο νὰ Συνέχεια

8η Δεκεμβρίου. Μία τραγική ἡμερομηνία γιά τήν Κρήτη

…γιά τούς Κρητικούς καί κυρίως τούς Χανιῶτες!

Eνα φορτηγό γεμάτο πορτοκάλια προκάλεσε το ναυάγιο της Φαλκονέρας!

Μιά ἀπό τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες στις ελληνικές θάλασσες συνέβη σαν σήμερα, τις Συνέχεια

Μία φορὰ κι ἕναν καιρὸ ἦταν ἕνας ἐθνικὸς ἀερομεταφορέας….

Ποὺ μᾶς ἐταξείδευε καὶ μᾶς ἔκανε νὰ αἰσθανόμεθα ὑπερήφανοι γιὰ τὴν ὕπαρξίν του.
Ποὺ αἰσθανόμασταν ἀπολύτως ἀσφαλεῖς ὅταν πετούσαμε μὲ τὰ ἀεροπλάνα του!

Ποὺ τὸν ἐπάνδρωναν οἱ καλλίτεροι πιλότοι παγκοσμίως…
Ποὺ ἔφερε τὸ ὄνομα  «Ὀλυμπιακὴ Ἀεροπορία» καὶ μᾶς μετέφερε αὐτομάτως (νοερῶς) σὲ κάτι Ὀλυμπιακόν. Σὲ κάτι Ὀλύμπιον!
Συνέχεια