Ἡ Ὀλυμπιακὴ ἦταν ταὐτότητα.

Ἡ Ὀλυμπιακὴ ἦταν ταὐτότητα.Ἡ Ὀλυμπιακὴ Ἀεροπορία, ποὺ καταλήστεψαν καὶ τελικὰ ἔκλεισαν δὲν ἦταν ἁπλῶς μία ἀεροπορικὴ ἑταιρία μεταφορᾶς, ἀλλὰ πολιτιστικὸ ἀγαθὸ – ἑλληνικὴ ταυτότητα – ἑλληνικὴ ψυχὴ – τὰ φτερὰ τῆς Ὀλυμπιακῆς εἶναι Ἑλλάδα!
Πνίγοντας τὴν Ὀλυμπιακὴ, κατήργησαν τὸ ἐργαλεῖο περιφερειακῆς ἀνάπτυξης, μετέβαλλαν τὴν Ἑλλάδα σὲ τοπικὴ βαλκανικὴ ἐπαρχία.
Ἡ Ὀλυμπιακὴ ἦταν ἡ καρδιὰ τῆς περιφερειακῆς ἀνάπτυξης.
Ἡ Ὀλυμπιακὴ μπορεῖ καὶ πάλι γίνη ἀνατέλλουσα μακρυὰ ἀπὸ τὰ κομματικὰ τρωκτικὰ.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply