Αὐτὸ τὸ κράτος δὲν ἐξαγνίζεται. Καίγεται στὴν πυρά…

Αὐτὸ τὸ κράτος δὲν ἐξαγνίζεται. Καίγεται στὴν πυρά...Πολλοὶ κατηγοροῦν ὡς μαμάκηδες καὶ μπαμπάκηδες τοὺς Ἕλληνες καὶ ὄχι ἄδικα. Θὰ πρέπει πάντως να ἀναλογιστοῦμε τὶ ἀκριβῶς κάνουμε ἐμεῖς γιὰ νὰ ἀντιστραφεῖ ἡ δεσπόζουσα ἀντίληψη τοῦ οἰκογενειακοῦ κρατισμοῦ καὶ τῆς προστασίας.
Χαρακτηριστικὰ ἐρωτῶ λοιπόν.
Σέ ποιό ἐκπαιδευτικό ἵδρυμα τῆς χώρας καί σέ ποιά οἰκογένεια διδάσκονται ἐναλλακτικές μορφές ἐπιβίωσης, πέραν τῆς κοινωνικῆς ἀσφάλισης-προστασίας τοῦ κράτους;
Ποια  οἰκογένεια καί ποιός Ἕλληνας ἤ Ἑλληνίδα ἔχει τό σθένος νά ὁμολογήσει στό παιδί του/της πώς γεννήθηκε σέ ἔναν κρατικό κόσμο, ὅπου ἀπεφάσισαν κάποιοι ἄλλοι πώς μόλις βγεῖ στήν ἀγορά ἐργασίας εἶναι ἤδη χρεωμένο μέ ἕνα ἀξιοσέβαστο ποσό, ὥστε νά πληρώνεται ἡ «προστασία» τοῦ κράτους «προνοίας»;
 Τέλος, ποιός καί ποιά θά τολμήσει νά πεῖ στά παιδιά του πώς τό σύστημα κοινωνικῆς ἀσφάλισης χρεοκόπησε καί πώς ἐνδέχεται νά μάν πάρουν οὔτε εὑρῶ πίσω οἱ νέοι «ἀσφαλισμένοι»;

Τὸ κράτος εἶναι ὁ μεγαλύτερος προστάτης καὶ ἡ ἀντιλήψη ξεκινᾶ ἀπὸ τὰ κρατικὰ ἱδρύματα παιδείας καὶ τὴν ἀγκυλωμένη ἀντιλήψη τοῦ μέσου Ἕλληνα γιὰ τὸ welfare state.

Καὶ εἶναι τέτοια ἡ ἀγκύλωση, ὥστε ἄκομα καὶ σήμερα, ποὺ ἔχουν καταληστευτεῖ τὰ ἀποθεματικὰ τῶν ταμείων, παρότι χρεοκόπησε τὸ κράτος προνοίας, ὁ μέσος μαμάκιας Ἕλληνας ἄκομα ψάχνει μεσσίες τῆς πολιτικῆς, γιὰ νὰ ἐξαγνίσουν τὸ κράτος.
Τὸ κράτος δὲν ἐξαγνίζεται.
 Καίγεται στὴν πυρὰ καὶ γεννιέται μιὰ νέα ἐλευθερία γιὰ τὴν Ἑλλὰδα.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 86 times, 1 visits today)
Leave a Reply