Δουλεμπόριον ἤ ἀκτιβισμός;

Οὐδεὶς ἀκτιβισμός!

Στεγνὸ δουλεμπόριο ὅπως καὶ ὁ ἔμπορος σκλάβων καὶ ὅπλων πά-τέρας της, ὁ ὁποῖος ἔχει καταδικασθῆ τρεῖς (3) φορές, στὴν Γερμανία παρακαλῶ…
Συνέχεια

Δουλέμποροι διαφεντεύουν τὴν Εὐρώπη

Ποιός μᾶς εἶπε πώς ἔπαυσε τό δουλεμπόριον; Ποιός μᾶς εἶπε πώς θά παύση; Μήπως μόνον ἡ δική μας …ἀποχαύνωσις εἶναι πού ἀποδέχεται αὐτήν τήν συνθήκη ὡς (χὰ χὰ χά…!!!) …ἀληθή;
Καὶ μόνον ἡ λέξις δουλειά, ποὺ σημαίνει δουλεία (ναί, αὐτὸ σημαίνει!!!) ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τὸ …ἀναληθές.
Δοῦλοι ἤμασταν, εἴμαστε καὶ θὰ παραμείνουμε, γιὰ ὅσο κρατᾶ ἡ ἐν λόγῳ Ἀρχή, μόνον ποὺ διαρκῶς οἰ συνθῆκες δουλείας μας θὰ χειροτερεύουν.
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
…ἡ ἔννοια τοῦ δουλεμπόρου δὲν θὰ εἶχε χῶρο στὸν κόσμο μας, ἐὰν πρωτίστως δὲν ὑπῆρχαν δοῦλοι γιὰ νὰ τοὺς ἐμπορευθῇ. 

Συνέχεια

Χαίρονται ὅμως ἀκόμη οἱ δουλέμποροι…

…λόγῳ …«ἀνθρωπιζμοῦ», βεβαίως βεβαίως!!!
Κι ἀπὸ κοντὰ σπεύδουν τὰ κουδουνισμένα νὰ τοὺς ἐνισχύουν, μὲ ὅλα τὰ μέσα.
Τὰ ἑκατομμύρια ῥέουν πρὸς τὴν χώρα, ἀλλὰ οὐχὶ γιὰ ὑποδομὲς τῆς χώρας, παρὰ μόνον γιὰ ὑποδομὲς (λέει) τῶν …«προσφύγων» λέει!!!
Γιὰ ἀρχὴ (πρὸ περίπου δύο ἐτῶν τὸ παρακάτω) ἐστάλησαν 861 ἑκατομμύρια, ἔτσι… γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχουν παραπονούμενοι λέμε…
Μὲ τὸ «καλημέρα» καλὲ γιὰ νὰ ἀνοίξῃ ἡ ὄρεξις…
(Οἱ κοκκινίλες δικές μου.)

Συνέχεια

Χωρίς ἀποικίες γιατί νά γίνῃς ἀποικία;

Αὐτὸ τὸ ἐρώτημα πρέπει νὰ μᾶς βασανίζῃ διαρκῶς.
Μεγάλη Βρεταννία, Γαλλία, Γερμανία, Ὁλλανδία, Ἰταλία καί, κυρίως, στὰ σύγχρονα χρόνια, ΗΠΑ εἶναι μερικὲς ἀπὸ τὶς κατ’ ἐξοχὴν χῶρες ποὺ θεωροῦν ἀποικίες τὶς κατακτήσεις τους, ἀκόμη καὶ σήμερα. Ἀπομυζοῦν μὲ ὅλους τοὺς τρόπους τὶς χῶρες (καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τοὺ ἐκεῖ λαούς) ἐφ΄ ὅσον πρὶν τὶς ἔχουν καταστρέψη. Συνέχεια

Δουλέμποροι ὑπάρχουν πολλοί…

Αὐτός….

Ὁ Πᾶνος Μωραΐτης, ποὺ βραβεύει ὁ ΑΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ἀποστολάκης, εἶναι ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ κυκλώματος τῶν δουλεμπόρων τῆς ΜΚΟ ERCI καὶ ἰδιοκτήτης ἑταιρείας μισθοφόρων ASPIDA, ποὺ ἔφερναν στὴν Ἑλλάδα, χωρὶς τὴν παραμικρὴ δυσκολία, Συνέχεια

Ξαφνικά ἀνεκάλυψαν τούς ἐγκληματίες τοῦ Φιλοπάππου;

Ἀκριβῶς ὅπως -πάντα- ἐν τελῶς …ξαφνικά, ἀνακαλύπτουν (ἐκ τῶν ὑστέρων βεβαίως-βεβαίως) κάθε ἔγκλημά τους, συνειδητὸ ἢ προερχόμενον ἐκ παραλείψεων (τοὐλάχιστον) λόγῳ βλακείας τους, γιὰ νὰ μὴν πῶ ἀσυνειδήτου ἀμελείας ἤ, ἀκόμη καί, μισανθρώπου  δολιοφθορᾶς τους… Συνέχεια