Ἡ ἀντιαρματική τάφρος στόν Ἕβρο θά σταματήσῃ;

Ἔτσι ἔκριναν οἱ τοπικοί παράγοντες. Ἡ βρώμα καί ἡ δυσωδία ἔχουν προχωρήσει βαθειά στήν ἑλληνική κοινωνία. Ἀκόμα καί ἡ ἐθνική ἀσφάλεια ἔρχεται σέ δευτερεύουσα θέσι! Τίποτα δέν μᾶς σώζει. 

Μινώταυρος

Ιδού η επιστολή- όνειδος που σταμάτησε την διάνοιξη της αντιαρματικής τάφρου!

Την πρωτοφανής εμπνεύσως και περίεργων σκοπιμοτήτων επιστολή του δημάρχου Σουφλίου Ευάγγελου Πουλιλιού με την οποία ζητούσε να ανασταλεί και να ματαιωθεί το τεράστιας εθνικής σημασίας έργο της Συνέχεια

Ὁ φράχτης ἀποτροπῆς ἐξόδου, πότε;

 

Εἶναι γιά γέλια ἡ ὑπόθεσις. Πόσα χρόνια τό ἀκοῦμε αὐτό τό παραμύθι; Ἐάν εἶχαν προγραμματίσῃ νά φτιάξουν ἕνα φράχτη ἀποτροπῆς ἐξόδου, σίγουρα, θά ἦταν σήμερα ἕτοιμος!

Ὁ φράχτης, λοιπόν,  γιά τήν μή εἰσβολή τῶν λαθρομεταναστῶν – μέχρι νεωτέρας – θά εἶναι ἕτοιμος τόν Ὀκτώβριο.

Μή στενοχωριέστε, ἔχουμε νησιά, παραλίες, τούρκους, ἀλλοδαπούς (καί «ἕλληνες» λαθρεμπόρους). Κάτι θά σκεφτοῦν …..

Μινώταυρος

………. Συνέχεια

Προκηρύσσεται ὁ διαγωνισμός γιά τήν κατασκευή τοῦ φράκτου στόν Ἕβρο

Ε, ἀφοῦ πήραμε καί τό ΟΚ ἀπό τήν τουρκία, προχωροῦμε ἀκάθεκτοι. Πότε θά τελειώσῃ; Ἄγνωστον. Ὅπως ὅλα τά ἐργα στήν Ἑλλάδα….Ὄχι ὅτι θά λύσῃ τό πρόβλημα…..Θά τούς κουβαλοῦν – οἱ τουρκαλάδες – ἀπό τήν θάλασσα.

Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου θα δημοσιευτεί στο ειδικό τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή του φράχτη στον Έβρο με καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών την 4η Οκτωβρίου 2011. Συνέχεια

Μᾶς πῆραν «στό ψιλό» οἱ Εὐρωπαῖοι

…καί ὅμως. Μᾶς ἔχουν πάρει «στό ψιλό» οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας. Ὑποκρισία ἤ προπαγάνδα;

Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου τό 2003 ὡς ὑπουργός ἐξωτερικῶν ὑπέγραψε τήν συμφωνία «Δουβλῖνο ΙΙ» (κάνει καί τίποτα σωστό; Ὅτι ποῦν τά ἀφεντικά. Αὐτό τόν ἐνδιαφέρει ἄλλωστε. Προφανῶς, ἔχει συμφέροντα).

Συμφώνως, πρός τήν ἰσχύουσα συμφωνία, ὅποιος λαθρομετανάστης εὑρεθῆ σέ χώρα τῆς εὐρωζώνης, ἐπιστρέφει ἐκεῖ ἀπ΄ ὅπου ἦρθε. Στήν χώρα εἰσόδου.

Προσπαθοῦν νά λύσουν τά προβλήματά τους οἱ χῶρες τῆς ΕΕ καί εὑρίσκουν κορόιδα καί ὑποτακτικούς. Ἐμεῖς εἴμαστε ἡ χαβούζα τῆς Εὐρώπης. Μέ τέτοιους «ἡγέτες» καί μέ τούς ὑπηκόους πού είσβάλλουν ἀπό ὅλη τήν ὑφήλιο (ὑπερβολές!), συντόμως, Συνέχεια

Τί ἔγινε μέ τόν φράκτη στόν Ἕβρο οεο;

Ἐδῶ καί πολλές μέρες προσπαθῶ νά μάθω τί ἀπέγινε μέ τόν φράχτη πού εἶχε ἐξαγγείλει ἀπό τόν Ἰανουάριο ὁ ὑπουργός προπηλακισμοῦ τοῦ πολίτου Χρήστος Παπουτσῆς. Τίποτα! Θυμᾶστε τά λόγια του; “Ἡ Ἕλλάς δέν ἀντέχει ἄλλους λαθρομετανάστες καί εἶναι ἀποφασισμένη νά λάβη ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα, μεταξύ τῶν ὁποίων περιλαμβάνεται καί ἡ δημιουργία τοῦ φράχτη στόν Ἕβρο”. Ἐπίσης, δεσμεύτηκε “νά μή μείνη οὔτε ἕνας λαθρομετανάστης στήν χώρα”. Ὄχι πώς θά ἐλύνετο τό πρόβλημα ἀλλά λέμε, τώρα….Μᾶλλον οἱ πιέσεις τῆς τουρκίας εἰσακούστηκαν καί ἔτσι….τελικῶς ὁ φράχτης ἔγινε τάφρος. Τί τάφρος εἶναι αὐτή; Ἀκόμη δέν ἔχει τελειώσει. Μοῦ θυμίζει περασμένες ἐποχές. Τό εἴδαμε κι αὐτό. Νά δοῦμε τί θά δοῦμε ἀκόμη καί μέχρι πότε θά βλέπουμε! Συνέχεια