Μᾶς πῆραν «στό ψιλό» οἱ Εὐρωπαῖοι

…καί ὅμως. Μᾶς ἔχουν πάρει «στό ψιλό» οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας. Ὑποκρισία ἤ προπαγάνδα;

Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου τό 2003 ὡς ὑπουργός ἐξωτερικῶν ὑπέγραψε τήν συμφωνία «Δουβλῖνο ΙΙ» (κάνει καί τίποτα σωστό; Ὅτι ποῦν τά ἀφεντικά. Αὐτό τόν ἐνδιαφέρει ἄλλωστε. Προφανῶς, ἔχει συμφέροντα).

Συμφώνως, πρός τήν ἰσχύουσα συμφωνία, ὅποιος λαθρομετανάστης εὑρεθῆ σέ χώρα τῆς εὐρωζώνης, ἐπιστρέφει ἐκεῖ ἀπ΄ ὅπου ἦρθε. Στήν χώρα εἰσόδου.

Προσπαθοῦν νά λύσουν τά προβλήματά τους οἱ χῶρες τῆς ΕΕ καί εὑρίσκουν κορόιδα καί ὑποτακτικούς. Ἐμεῖς εἴμαστε ἡ χαβούζα τῆς Εὐρώπης. Μέ τέτοιους «ἡγέτες» καί μέ τούς ὑπηκόους πού είσβάλλουν ἀπό ὅλη τήν ὑφήλιο (ὑπερβολές!), συντόμως, θά σβήσουμε καί ἀπό τόν χάρτη. Μᾶς ἀντιμετωπίζουν ὡς τριτοκοσμικούς. Μέχρι οἱ Ἀφρικανοί ἔχουν ἀρχίσει καί μᾶς λυποῦνται !!! (λόγω φτώχειας). Κακό πού μᾶς βρῆκε.  Μοῦ φαίνεται ὅτι θά μᾶς «ἐπισκέπτονται» περισσότεροι, τώρα. «Ὅμοιος, ὁμοίω, ἀεί πελάζει».

Ὁ λόγος γιά τήν τάφρο πού ἀνοίγεται στόν Ἕβρο. Ὄχι ὅτι εἶναι λύσις αὐτή. Χρειάζονται ἡγεσίες μέ ἐθνική συνείδησι. Οἱ Εὐρωπαῖοι «βοηθοῦν» μόνον ὅταν πρόκειται νά κεδίσουν. Κάπου διάβασα ὅτι, ὁ ὑπουργός «προπηλακισμοῦ τοῦ πολίτου» ἑτοιμάζεται καί γιά τό τεῖχος. Ἐκεῖ νά δεῖτε τί θά γράφουν οἱ γερμανοί.

Δεῖτε τί γράφει ὁ ξένος τύπος dw.de γιά τά καραγκιοζιλίκα πού γίνονται στόν Ἕβρο:

Η αμυντική τάφρος στον Έβρο θυμίζει ψυχροπολεμική εποχή
«Όποιος ανοίγει το λάκκο του άλλου…», είναι ο τίτλος τηςDie Welt του Βερολίνου για την αμυντική τάφρο που είναι υπό κατασκευή στον Έβρο και σημειώνει: «Η Ελλάδα πνίγεται από τα κύματα προσφύγων. Τώρα επιθυμεί να κατασκευάσει και μία γιγαντιαία τάφρο για να σταματήσει την παράνομη μετανάστευση από την Τουρκία μέσω του Έβρου.»
Η εφημερίδα αναφέρεται διεξοδικά σε σχετικό δημοσίευμα του ‘Βήματος’ και γράφει: «Μόνον το 2010 η Ελλάδα δέχθηκε 128.000 μετανάστες, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια άγγιξαν τις 512.000. Μετά την συμμετοχή και την βοήθεια της Frontex στη φύλαξη των ελληνοτουρκικών συνόρων στις αρχές του 2011 ο αριθμός των μεταναστών μειώθηκε αισθητά.
Η οργάνωση Pro Asyl ασκεί κριτική στην κατασκευή της τάφρου. Ο εκπρόσωπός της Γκίντερ Μπούρκχαρντ δηλώνει ότι ‘η νέα αντιαρματική τάφρος της Ελλάδας είναι ένα σύμβολο. Συμβολίζει από τη μια το βαθύ χάσμα με την Τουρκία, και από την άλλη την υποχώρηση της κυβέρνησης στο εθνικιστικό ρεύμα…η κυβέρνηση Παπανδρέου δείχνει έτσι ότι επιθυμεί περισσότερο ένα σύστημα αποκλεισμού παρά ένα σύστημα υποδοχής’ των προσφύγων.»
Στο ίδιο θέμα με τίτλο «Η Αθήνα κατασκευάζει αμυντική τάφρο στα σύνορα με την Τουρκία», αναφέρεται και η λαϊκή εφημερίδα Bildη οποίαεπικαλείται επίσης  δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου και καταλήγει: «Κατασκευή τάφρου για αμυντικούς σκοπούς. Μας ξυπνά μνήμες από την εποχή του ψυχρού πολέμου και την κατασκευή του Τείχους στο Βερολίνο. Η μόνη διαφορά είναι ότι εδώ ανοίγεται τάφρος και δεν υψώνεται τείχος.»
 Επιμέλεια: Βιβή Παπαναγιώτου

Υπευθ.σύνταξης: Μαρία Ρηγούτσου  

Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply