Δὲν νοεῖται ἀριστερὸς δίχως …Rolex!!!

Καὶ μάλιστα δὲν νοεῖται ἀριστερός, ποὺ νὰ σέβεται τὸν ἑαυτόν του, ὁπουδήποτε στὸν πλανήτη, δίχως τὸ rolexάκι του…

Συνέχεια

Δημοκρατικὲς …«εὐαισθησίες» τοῦ Κάστρο!

Ἐπειδὴ μᾶς τὰ ἔκαναν τσουρέκια οἱ Κομμουνιστὲς μὲ τὸν Κάστρο – τὸν ὁποῖο σέβομαι γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ φαύλου Μπατίστα, ἀλλὰ ὄχι γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ἐκυβέρνησε – καὶ ἰδίως οἱ ἄσχετοι Κομμουνιστὲς τῆς Κύπρου, ποὺ ἀναμασσοῦν ὅ,τι ἐδιδάχθησαν παιδιίθεν στὶς κατασκηνώσεις τῆς ΕΔΟΝ, σᾶς παραθέτω μόνον ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Ποινικὸ Κώδικα τῆς Κούβας ὅπως αὐτὸς ἰσχύει καὶ σήμερα, γιὰ νὰ θαυμάσουμε τὴν «δημοκρατικὴ εὐαισθησία» τοῦ ἀειμνήστου ἡγέτη της, ποὺ συνεχίζουν οἱ διάδοχοί του. Συνέχεια

Γιατί ἔρχονται (ἀκόμη καί) ἀπό τήν Κούβα …«πρόσφυγες»;

Γιατί δέν μένουν στόν ὡραιότατο κομμουνιστικό τους παράδεισο;
Τί εἶναι αὐτό πού τούς ἐξαναγκάζει νά ἀφήσουν τήν Πατρίδα τους, νά μετατραποῦν σέ δούλους (στὰ χέρια τῶν ἀδιστάκτων δουλεμπόρων μὲ βιτρίνα τὶς Μ.Κ.Ο.), γιά νά καταλήξουν ἀπάτριδες καί ἐξηρτημένοι, μέσῳ Τουρκίας φυσικά, σέ μίαν χρεωκοπημένη χώρα σάν τήν δική μας;

Στην Μυτιλήνη φθάνουν μετανάστες μέχρι και από Κούβα και Βενεζουέλα!

Συνέχεια

Λυπούμεθα πού …στοχοποιεῖται ὁ Μαδοῦρο;

Θλίψις καί ὀργή;
Λύπη κι ἀγανάκτησις;
Φταῖν οἱ κακοί Ἀμερικανοί; Οἱ Ῥοκφέλερ; Ὁ πΣόρος;

Λοιπόν… Ἡ μόνη θλίψις καὶ πόνος βαθὺς καὶ ἀγανάκτησις ποὺ αἰσθάνομαι δὲν ἀφοροῦν πλέον στὸν Μαδοῦρο, ἀλλὰ στοὺς προδομένους …ὑπηκόους του.

Κατὰ σύμπτωσιν διάβασα αὐτό (Σεπτέμβριος 2016):

Συνέχεια

Χιλῆς …«δημοκρατία»!!!

Δύο σταγόνες πολιτικὴ ἱστορία… 

Τὸ 1970 στὴν Χιλὴ ὁ Ἀλιέντε ἀνηγορεύθη πρόεδρος, μὲ μειοψηφικὸ ποσοστὸ 36,3% (εἶναι φανερὸ ὅτι αὐτὸ σᾶς τὸ κρύβουν γιὰ χρόνια ἐπιμελῶς) καὶ μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τῶν συνήθων συνοδοιπόρων (ὅπως λέμε ἐδῶ ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, τὸ «τὸ ποτάμι» καὶ τὴν Ἀντιγόνη Λυμπεράκη (τὴν ἐξαδέλφη τοῦ Κυριάκου). Συνέχεια

Φιντέλ Κάστρο. Ἕνας (ἀκόμη) πράκτωρ τῆς CIA!!!

Ἐάν, καθ’ οἱονδήποτε τρόπο, ἐντοπίσετε ἀπόλυτες (ἔως …τρομακτικές) ὁμοιότητες μὲ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν χώρα μας, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, μὴν προβληματισθεῖτε γιὰ τὰ αἴτια. Οἱ ἀπαντήσεις εὑρίσκονται στὰ …«σεμινάρια τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας», στὴν CIA καὶ στοὺς παγκοσμίους τοκογλύφους, ποὺ ἐλέγχουν τὸν πλανήτη μας, μέσα ἀπὸ αὐτὰ τὰ «μαγαζάκια».
Κάθε ὁμοιότης λοιπὸν μὲ τὰ παρακάτω …δὲν ἀποτελεῖ ἀποτέλεσμα συμπτώσεων!!!

Ὁ Φιντὲλ Κάστρο ἦταν πράκτωρ τῆς CIA.

Περισσότερες ἀποδείξεις ὅτι ὁ κομμουνισμὸς εἶναι μία συνολικὴ ἀπάτη.
Ὁ ῥόλος του εἶναι νὰ ἀποτρέψῃ μίαν γνήσια, πραγματικὴ μεταῤῥύθμιση καὶ νὰ ἐπιβάλῃ μίαν καλὰ μεταμφιεσμένη τυραννία. Συνέχεια