Χρειάζεται καὶ ἐκτόνωσις τῆς νεολαίας…

Στὸ Παρίσι ἐχθές, στὴν πορεία τῆς λεγομένης ἐργατικῆς πρωτομαγιάς, 1.200 κουκουλοφόροι ἔκαναν «καλοκαιρινά» ἑκατοντάδες μαγαζιά.

Δὲν πρόκειται γιὰ μεμονωμένο περιστατικό, καθὼς ὑπάρχει «παράδοσις» σὲ κάθε ἑορτασμό, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, νὰ συμβαίνουν σοβαρὰ ἐπεισόδια καὶ βανδαλισμοὶ (πχ. τὸ βράδυὺ τῆς πρωτοχρονιᾶς, οἱ ἐν λόγῳ κουκουλοφόροι εἶχαν κάψη 900 περίπου αὐτοκίνητα). Συνέχεια

Ὑστερικὲς «ὀρθοπολιτικότητες»

Ἐπειδὴ διαβάζω κάθε τόσο διαμαρτυρίες γιὰ τὴν ἀπαγόρευση καπνίσματος, τὸν βιγκανισμό, τὰ ποδήλατα μέσα στὶς πόλεις καὶ τὰ λοιπά, ἀφήνω αὐτὴ ἐδῶ τὴν φωτογραφία ποὺ ἔβγαλα προχθὲς στὰ κλεφτά.
Εἶναι μία μερικὴ ἄποψη αἰθούσης καπνιστῶν, στὸ μπᾶρ τοῦ κεντρικοτέρου ξενοδοχείου μεγάλης εὐρωπαϊκῆς πρωτευούσης.

Συνέχεια

Δὲν συγχωροῦνται τὰ ἐγκλήματα…

 

Μὲ τὰ ἐμφυλιοπολεμικὰ δεν ἔχω κάποιαν σχέση. Στὰ ὀκτὼ χρόνια ποὺ συμμετέχω στὸ FB δὲν θυμᾶμαι νὰ ἔχω κάνη κάποιαν σχετικὴ ἀνάρτηση…
Ἐπίσης, οὐδέποτε ἤμουν φανατικὸς μὲ κάποιαν παράταξη καὶ οὐδέποτε ἔχω ἐγγράφῆ σὲ κάποιο κόμμα. Συνέχεια

Διεθνῶν ἐξελίξεων οὐσιώδεις λεπτομέρειες

Δύο λόγια ἐκτὸς ἐσωτερικῆς ἐπικαιρότητος.

Τὸ σημαντικότερο γεγονὸς τῶν ἡμερῶν εἶναι ἡ ἀπολύτος ἐπικράτησις τοῦ Ξῖ στὴν Κίνα. Δεν εἶναι κάτι καινούργιο, ἡ κατάληψις τῆς ἐξουσίας συνετελέσθη σὲ διάφορες φάσεις πέρυσι ἀλλὰ ἐπισημοποιήθηκε τώρα μὲ τὴν de facto διὰ βίου τοποθέτησή του στὴν προεδρία.

Συνέχεια

Γιὰ νὰ ἀλλάξω …ἰδέες!

Ἐχθὲς εἶχα μίαν ἐπαφὴ μὲ ἔνα project στον χῶρο τῶν νέων πηγῶν ἐνεργείας καὶ τῆς ἐφαρμογῆς τους στὴν αὐτοκινητοβιομηχανία. Ἔχω δῆ πολλὰ ἀνάλογα ἔργα, ἀπὸ πανεπιστήμια, ἰνστιτούτα ἐρευνῶν κλπ, γιὰ αὐτὸ σπάνια κάτι ἀπ’ αὐτὰ μοῦ φαίνεται πλέον καινούργιο. Αὐτὸ ὅμως μὲ ἐντυπωσίασε· ἰδιωτικὴ ἑταιρεία μὲ 27.000 (εἴκοσι ἑπτὰ χιλιάδες) ἄτομα νὰ δουλεύουν στὸν τομέα τοῦ decarbonisation. Συνέχεια

Βραβεία, βραβεύσεις καὶ πολιτικοὶ

Περὶ βραβείων, βραβεύσεων καὶ πολιτικῶν

Στὰ μέσα τῆς θρυλικῆς δεκαετίας τοῦ 90, ἔνας στενός μου φίλος, ἄνθρωπος τῶν μίντια καὶ τῶν συνεδρίων, διοργάνωνε ἕνα διεθνὲς ἐπιχειρηματικὸ forum τοῦ τύπου «doing business in…» σὲ διπλανή μας βαλκανικὴ χώρα. Μὲ πίεζε νὰ πᾶμε μαζύ, «ἔλα καὶ θὰ κάνουμε πλάκα, ἔλα καὶ θὰ δοῦμε κόσμο κλπ». Μὲ λίγη βαριεστημάρα ἀπεφάσισα τελικὰ νὰ πάω, (ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ταξείδευα συνέχεια στὶς ἀνατολικὲς χῶρες λόγῳ τραπέζης καὶ τὶς εἶχα κάπως βαρεθῆ). Ἔτσι, παρηκολούθησα καὶ λίγο τὴν προετοιμασία τοῦ συνεδρίου. Συνέχεια