Βαρουφάκης, ὅπως λέμε …Μακρόν!!!

Τὸ πρόγραμμα τοῦ Βαρουφάκη (ποὺ καλῶς εἰρωνεύεσθε), τὸ ὁποῖο προβλέπει τὸν ὁρισμὸ 100 πολιτῶν μὲ κλήρωση ἀπὸ τὸν πληθυσμὸ γιὰ κάποιο ὄργανο τῆς παιδείας, εἶναι ἀντιγραφὴ τοῦ προγράμματος τοῦ Μακρὸν (ποὺ τόσο θαυμάζετε), τὸ ὁποῖο ἐπίσης προβλέπει ἐπιλογὴ μέσῳ κληρώσεως 150 τυχαίων πολιτῶν γιὰ νὰ προτείνουν ἀλλαγὲς στὸ Σύνταγμα τῆς Γαλλίας γιὰ τὴν θέσπιση δημοψηφίσματος ἀπὸ τὴν βάση καὶ ἄλλων 150, πάλι μὲ κλήρωση, γιὰ νὰ συμβουλεύσουν τὴν κυβέρνηση τί νὰ κάνῃ μὲ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή.
Τοὺς βρῆκε μάλιστα καὶ ὄνομα, μπρὰντ-νέιμ: «convention citoyenne», γιὰ νὰ ἀκούγεται πιὸ σοβαρό.

Εἶναι βεβαίως ἀπολύτως φυσιολογικό, δεδομένης τῆς ἀντικειμενικότητος τοῦ timeline, ὅ,τι κάνῃ ὁ Μακρὸν νὰ εἶναι ἄξιο θαυμασμοῦ καὶ συγχρόνως ὅταν κάνῃ τὸ ἴδιο ὁ Βαρουφάκης νὰ εἶναι ἄξιο χλευασμοῦ.
Anyway, τὸ βασικὸ στὰ σόσιαλ μίντια εἶναι νὰ αἰσθανόμεθαε πάντα εὐτυχισμένοι μὲ τὶς πεποιθήσεις μας.

Καὶ ἡ σχετικὴ γελοιογραφία, ὅπου κάποιος ῥωτᾶ γιὰ τὸ ἐὰν δὲν ἐπιτύχῃ στὴν κλήρωση ἐὰν ἔχῃ ἀκόμη μία εὐκαιρία ξύνοντας τὸν ἀριθμό.

Κίσσας Χρῆστος

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply