Ἐγκύκλειος Διαταγὴ Ἑλληνομακεδονικῆς Ἀμύνης. Ἴων Δραγούμης

Ἐγκύκλειος Διαταγὴ Ἑλληνομακεδονικῆς Ἀμύνης. Ἴων Δραγούμης

     Ὁ Ἴων Δραγούμης τὸ 1902 μπῆκε στὸ διπλωματικὸ κλάδο, καὶ ὑπηρέτησε ὡς ὑποπρόξενος, κατόπιν ἀπαιτήσεώς του, στὸ Μοναστήρι· ἐν συνεχεῖᾳ ὑπηρέτησε στὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία, στὸ Προξενεῖο Σερρῶν, στὴν Ἀνατολικὴ Ρωμυλία στὸ Προξενεῖο τοῦ Πύργου καὶ στὸ Προξενεῖο Φιλιππουπόλεως, ὡς τὸ 1907. Σὲ συνεργασία μὲ τὸν γαμπρό του Παῦλο Μελᾶ, ποὺ ἦταν σύζυγος τῆς ἀδερφῆς του, ὀργάνωσε τὶς ὀρθόδοξες κοινότητες ἐναντίον τῶν βουλγαρικῶν κομιτάτων, κινητοποίησε τὶς Ἑλληνικὲς Δυνάμεις καὶ ἀνεδείχθη ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τῆς μακεδονικῆς συγκρούσεως. Ἀνάλογες προσπάθειες κατέβαλε κατὰ τὴν διετία 1907 – 1909 στὴν Κωνσταντινούπολη, ὑπηρετῶντας στὴν ἐκεῖ ἑλληνικὴ πρεσβεῖα.

Συνέχεια

Ἡ Ἀνεξάρτητος Μεραρχία

Ἡ Ἀνεξάρτητος Μεραρχία Η Ανεξάρτητος Μεραρχία είχε συγκροτηθεί στην Θράκη, για να συμμετάσχει στην απελευθέρωση της Κωνσταντινουπόλεως. Στις 29/06/1921 εξεδόθη, από το τότε Υπουργείο Στρατιωτικών, η υπ’ αρθ. Ε.Π.Ε. 235/29-06-1921 για την συγκρότηση της Μεραρχίας. Στις 6 Ιουλίου 1921, η Ανεξάρτητος Μεραρχία ήταν έτοιμη, υπαγόμενη στην Στρατιά Θράκης – Μακεδονίας. Πρώτος διοικητής ήταν ο υποστράτηγος Γ. Λεοναρδόπουλος. Συνέχεια

29 Μαΐου τοῦ τότε… 29 Μαΐου τοῦ σήμερα…

29 Μαΐου τοῦ τότε... 29 Μαΐου τοῦ σήμερα...29 Μαΐου τοῦ τότε….. 29 Μαΐου τοῦ σήμερα…
Ἡ Πόλις, ἡ αἰώνια Πόλις, ἡ Βοσπορίτισσα, ὅπως τὴν ἀποκαλεῖ ὁ ποιητής μας Κωστῆς Παλαμᾶς, ἡ Πόλις ποὺ γνωρίζει νὰ κλέβῃ τις καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, εἶτε νοητικά, εἶτε συναισθηματικά, εἶτε αἰσθαντικά, εἶτε ταξιδιωτικά, εἶτε βιωματικά…
Ἐκεῖ γεννήθηκα.

Γεμάτη μὲ πολλαπλὰ βιώματα ἀπὸ τὴν Πολιτικὴ ζωή, γνωριμίες καὶ ἐμπειρίες ἔντονα χαραγμένες μὲ ἀγάπη στὴν παιδική μου ψυχή, ἀφοῦ ἑπτὰ ἐτῶν ἤλθα μὲ τοὺς γονεῖς μου, γιὰ μονίμη ἐγκατάσταση στὴην Ἑλλάδα. Συνέχεια

Ἄς ἐλπίσουμε πὼς δὲν θὰ ζήσουμε μίαν ἀνάλογη ἅλωσιν…

Ἄς ἐλπίσουμε πὼς δὲν θὰ ζήσουμε μίαν ἀνάλογη ἅλωσιν...Σήμερα 29 Μαΐου εἶναι ἡ ἐπέτειος τῆς Ἁλώσεως τῆς Πόλεως.
Δυστυχῶς ἔχει μιὰ συγκλονιστικὴ ἐπικαιρότητα. Συνέχεια

Τὸ παλάτι τοῦ Βουκολέοντος…

Τμῆμα ἀπὸ τὸ κατεστραμένο, ἀγαπημένο μου για κάποιο λόγο…
Ἴσως ἐμπνέει τὴν φαντασία μου μὲ τὰ φαντάσματά του…
Παλάτι τοῦ Βουκολέοντος καὶ λιμάνι φυσικὰ ἐπὶ ἐποχῆς τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας… Συνέχεια

Ἡ καταστροφὴ τῆς Σαμοθράκης κατὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821

Σόφης Ν. Παπαδημητρίου

Η ευημερία του νησιού που παρατηρήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα διακόπηκε απότομα το 1821, όταν οι Σαμοθρακίτες ξεσηκώθηκαν και αυτοί για ν’ απαλλαγούν από τον Τούρκο κατακτητή.
Μερικοί πρόκριτοι της Σαμοθράκης που είχαν μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία είχαν πληροφορίες ότι σε ορισμένο χρόνο θα επαναστατούσε ολόκληρη η Ελλάδα. Μόλις λοιπόν πληροφορήθηκαν τα γεγονότα στην Πελοπόννησο, έπεισαν τους κατοίκους του νησιού να κηρύξουν τον Απρίλιο του 1821, τους εαυτούς τους ελεύθερους και ν’ αρνηθούν να πληρώσουν τους οφειλόμενους στους Τούρκους φόρους. Συγχρόνως ένας Σαμιώτης που βρισκόταν στο νησί, άρχισε να γυμνάζει μερικούς Σαμοθρακίτες και να τους μαθαίνει σκοποβολή. Συνέχεια