Ὑπὸ τόν ἔλεγχο τῶν …στοῶν τίθεται καί ὁ πατριωτισμός μας;

Κάθε λογῆς καὶ φύσεως στοῶν…
Κάθε ἐκδοχῆς καὶ «φιλοσοφίας»…
Κάθε μορφῆς στοῶν καὶ -μὲ ἀνθρωπιζτικὸ- ἐνίοτε προσωπεῖο λεσχῶν καὶ «κοινωφελῶν ἱδρυμάτων» συνήθως, ἀλλὰ καὶ συλλόγων, κινημάτων, Μ.Κ.Ο…
… ποὺ ἐμφανίζονται οἱ ψευδο-σωτῆρες μας, γιὰ νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν.

Δὲν …«μασσᾶμε» ὅμως πλέον, διότι, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο ἀπὸ ἐμᾶς, ἔχουμε ξεκινήση νὰ ἀντιλαμβανόμεθα τὰ παιχνιδάκια τους καὶ νὰ τοὺς ἀποῤῥίπτουμε καθολικῶς. (Πάντα φυσικὰ μὲ τὶς σχετικὲς ἐξαιρέσεις κάποιων, ποὺ ἐμμένουν, γιὰ τοὺς δικούς τους -ὀποίους-  λόγους, νὰ ἐθελοτυφλοῦν…!!!)
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἔχουμε ἀντιληφθῆ πὼς πρόκεται γιὰ τὶς ἴδιες οἰκογένειες, ποὺ μὲ τὴν τακτική τους νὰ ἀλλάζουν ὀνόματα, ἐξακολουθοῦν (ἐπισήμως) ἐδῶ κι ἔναν αἰῶνα νὰ μᾶς καταστρέφουν, ἀπολαμβάνοντας πέραν τῆς ἀσυλίας του, ἐπὶ πλέον καὶ τὴν ἐπιτυχῆ τους διαδοχή, ἀπὸ τὰ παιδιά τους καὶ τὰ ἐγγόνια τους.

Συνέχεια

Πρακτοράκια ἀνάμεσά μας..

Πρακτοράκια ἀνάμεσά μας..6

Τὸ 2009 , ὄταν ἀκόμη, κατὰ μίαν ὀπτική, ἡ ΕΥΠ ἠλέγχετο κατὰ ἔνα μέρος ἀπὸ Ἕλληνες, ἀπεφασίσθησαν διάφορα ζητήματα, πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, γιὰ ἐμᾶς, σὲ διεθνὲς ἐπίπεδον. Πρόεδροι τῆς ΕΥΠ τότε, μὲ χρονολογικὴ σειρά, ὁ Ἰωάννης Κοραντῆς, ὁ Δημήτριος Παπαγγελόπουλος καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Μπίκας.
(Στὴν συνέχεια Δραβίλλας Κωνσταντῖνος καὶ Ῥουμπάτης Γιάννης, ἔως σήμερα.)
Συνέχεια

Μά καλά, δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας Ἕλλην μέσα στούς πολιτικούς μας;

 


Σήμερα θ βρίσω! 
Γι τν κρίβεια, θ παρουσιάσω να θέμα πο θ κάν πάρα πολλος χι μόνον ν βρίσουν, λλ κα ν θελήσουν νπισπεύσουν τς ποιες διαδικασίες, μήπως κα τελειώσουμε μίαν ραν ρχύτερα μλους ατος πο ατοχρίστηκαν κυβερντες μας κα μς ουφον τ αμα δ κα αἰῶνες. 
Μν νομίζετε πς κριβς τδια δν συνέβαιναν σ κάθε περίοδο τς στορίας μας… Θταν δικο γι τος σημερινούς.. Ο σημερινονήκουν σ μίαν «σχολ» τν ποίαν μως σχολν λλοι πρτοι μς φόρτωσαν.  Συνέχεια

Ἡ Γενοκτονία τῶν Βορειοηπειρωτῶν

Ἔχουμε ἑλληνική κυβέρνησι ἤ δέν ἔχουμε; Ῥητορικόν τό ἐρώτημα. Βεβαίως, δέν ἔχουμε. Μᾶς κυβερνοῦν οἱ Γερμανοί, ὅπως πολύ καλά γνωρίζουμε ὅλοι. Τούς Γερμαναράδες τό μόνο πού τούς ἐνδιαφέρει εἶναι νά ἁρπάξουν τήν περιουσία τῆς Ἑλλάδος. Τά ἄλλα δέν τούς χρειάζονται. Οἱ «δικοί» μας ὅμως; Μέ τί ἀσχολοῦνται. Καφέ καί μπιρίμπα νά περνᾶ ὁ καιρός γιά νά παίρνουμε τούς μισθούς μας…..

Οἱ ἐθνοπατέρες, δουλέψουν δέν δουλέψουν τήν ἀποζημίωσι θά τήν πάρουν, ἐκτός καί ἄν πτωχεύσῃ ἡ χώρα. Γιά τοῦτο φοβοῦνται τό «κανόνι». Θά χάσουν τά «δεδουλευμένα» τίς ἐξεταστικές καί τί μίζες. 

Συνέχεια