Πρακτοράκια ἀνάμεσά μας..

Πρακτοράκια ἀνάμεσά μας..6

Τὸ 2009 , ὄταν ἀκόμη, κατὰ μίαν ὀπτική, ἡ ΕΥΠ ἠλέγχετο κατὰ ἔνα μέρος ἀπὸ Ἕλληνες, ἀπεφασίσθησαν διάφορα ζητήματα, πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, γιὰ ἐμᾶς, σὲ διεθνὲς ἐπίπεδον. Πρόεδροι τῆς ΕΥΠ τότε, μὲ χρονολογικὴ σειρά, ὁ Ἰωάννης Κοραντῆς, ὁ Δημήτριος Παπαγγελόπουλος καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Μπίκας.
(Στὴν συνέχεια Δραβίλλας Κωνσταντῖνος καὶ Ῥουμπάτης Γιάννης, ἔως σήμερα.)

Πρακτοράκια ἀνάμεσά μας..5

Ὅταν μᾶς ἦλθε ὁ Ῥουμπάτης…

Τὸ σχέδιον δουλοποιήσεως τῆς Πατρῖδος μας ἦταν ἐξυφασμένον ἀπὸ χρόνια καὶ μπαίναμε στὴν τελικὴ εὐθεία, ὅπου ὄλοι οἱ ἔχοντες δημόσιον λόγο ἢ ἔπρεπε νὰ φιμωθοῦν, ἐὰν δὲν συνυπέγραφαν στὴν καταδίκη μας, ἢ νὰ γελοιοποιηθοῦν ἢ μὲ πολὺ χρῆμα νὰ ἐλεγχθοῦν.
Πρῶτοι καὶ σημαντικότεροι οἱ δημοσιοκάφροι, ποὺ ἔναντι μικρᾶς ἢ μεγάλης ἀμοιβῆς, ἔσπευσαν νὰ συνεργασθοῦν.
Ἡ προσέγγισις, κατὰ κύριον λόγο, ἔγινε μέσῳ τῆς ΕΥΠ, ἀλλὰ καὶ ἄλλογενῶν κέντρων ἐλέγχου.
Μερικὰ ἀπὸ τὰ ὅσα εἰς βάρος μας ἐξυφάνθησαν, εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, ἀλλά, τὰ περισσότερα θάφτηκαν γιὰ πάντα.
(Τὸ παρακάτω κείμενον, ὁλοκληρωμένον, στὸ πέρας τῆς δημοσιεύσεως.)

«…Η υπόθεση των  αποδείξεων της ΕΥΠ, με ποσά που φέρονται να έχουν λάβει, κατά περιόδους  πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι,  μεταξύ αυτών και ο δημοσιογράφος Β. Χήτος  έλαβε  σαφείς και έντονες  πολιτικές διαστάσεις καθώς ο δημοσιογράφος που  ήταν και υποψήφιος των Ανεξάρτητων Ελλήνων στις βουλευτικές εκλογές του 2012 και η εφημερίδα Ελ. Τύπος απεκάλυψε μια –εκ των δεκάδων αποδείξεων που κυκλοφόρησαν   εκείνη την χρονική περίοδο και εμφάνιζαν δημοσιογράφους να έχουν λάβει διάφορα ποσά από την ΕΥΠ- φαίνεται να έχει πολλές άλλες  διαστάσεις πέραν εκείνης της δικαστικής διερευνήσεως  που ξεκίνησε μετά από μηνύσεις των θιγομένων. Εν προκειμένω δηλαδή της ΕΥΠ του Βασίλη Χήτου και του Κώστα Βαξεβάνη. Οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι που φέρονται να έχουν λάβει ποσά από την ΕΥΠ  δεν έκαναν μηνύσεις αλλά ωστόσο στις καταθέσεις τους είναι κατηγορηματικά αρνητικοί.     

Εν τω μεταξύ  για την Ίδια υπόθεση των αποδείξεων με ποσά που φέρονται να έχουν λάβει και άλλοι  γνωστοί δημοσιογράφοι, πέραν των κ. Χήτου και Βαξεβάνη, όπως οι κύριοι Τάσσος  Τέλογλου,  Ιωάννα  Μάνδρου κτλ  οι ίδιοι στις καταθέσεις τους και σε αυτή την υπόθεση αλλά και σε άλλες συναφείς υποθέσεις  που επίσης  διερευνάται  αν και κατά πόσο έλαβαν χρήματα δημοσιογράφοι από την ίδια κρατική υπηρεσία , οι ίδιοι στις καταθέσεις αναφέρουν  κατηγορηματικά ότι δεν έχουν λάβει ποτέ χρήματα από την ΕΥΠ.

Αυτό που διερευνάται είναι αυτό ακριβώς(!) αν δηλαδή  και κατά πόσο τα έγγραφα αυτά (οι αποδείξεις) (*) είναι γνήσιες (αυθεντικές) ή πλαστές όπως ισχυρίζονται οι φερόμενοι ως παραλήπτες των ποσών αυτών;    

Το δικαστήριο απεφάσισε την βίαιη προσαγωγή του πρέσβη κ. Μπίκα και διότι η πραγματογνωμοσύνη δεν δίνει σαφή απάντηση αν και κατά πόσο η υπογραφή του που εμφανίζεται στις  αποδείξεις, παρόλο που το έγγραφο είναι γνήσιο όπως και η σφραγίδα της ΕΥΠ  εν τούτοις δεν μπορεί να αποφανθεί αν η  μια εκ των τριών(*) υπογραφών, και εν προκειμένω η υπογραφή του τότε διοικητή ανήκει στον κ. Μπίκα είναι γνήσια. Δηλαδή οι υπογραφές του τότε διοικητή και της τότε διευθύντριας της Β διεύθυνσης  Ουρανία Β.  

Για αυτές δηλαδή τις υπογραφές  του Διοικητή (Κ. Μπίκα) και της αρμόδιας  διευθύντριας  επί των (Ουρανία Β)  η πραγματογνωμοσύνη δεν μπορεί να αποφανθεί αν οι υπογραφές αυτές είναι γνήσιες ή όχι καθώς φέρουν πολλές ομοιότητες με τις γνήσιες ενώ αντιθέτως το έγγραφο (της απόδειξης της ΕΥΠ) καθώς και η σφραγίδα είναι γνήσιες.

Η διαδικασία που ακολουθείται στην ΕΥΠ  σε ότι αφορά σε αμοιβές για τις πηγές (πληροφοριοδότες) είναι η εξής :  

για ποσά μέχρι και 300 ευρώ υπογράφει είτε ο χειριστής της πηγής εκ μέρους της πηγής είτε η ίδια η πηγή (πληροφοριοδότης) και ο αρμόδιος διευθυντής στον οποίο υπάγεται ο χειρστής της πηγής(*).  Για ποσά μεγαλύτερα των 300 μέχρι και 1500 ευρώ τις αποδείξεις θεωρεί (υπογράφει) ο επιχειρησιακός υποδιοικητής  της ΕΥΠ αναλόγως σε ποια διεύθυνση είναι χρεωμένος ο τμηματάρχης που ανήκει ο χειριστής της πηγής (πληροφοριοδότης) και για ποσά άνω των 1500 ευρώ η απόδειξη φέρει υποχρεωτικά  και την υπογραφή του εκάστοτε διοικητή.

Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή των  συγκεκριμένων αποδείξεων, επειδή τα ποσά που εμφανίζονταν είναι μεγάλα  οι αποδείξεις όφειλαν να έχουν και την υπογραφή του διοικητή.    Όλες οι αποδείξεις φέρουν υποχρεωτικά και την θεώρηση (υπογραφή) του αρμοδίου διευθυντή τμήματος και φυσικά την σφραγίδα της υπηρεσίας.  Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (άλλοτε ήταν ένας μήνας άλλοτε τρεις μήνες και άλλοτε τέσσερις μήνες  όπως επί Πρέσβη Ιωάννη Κοραντή) αφού ελεγχθεί από άλλη ανεξάρτητη 3μελή επιτροπή αν για κάθε απόδειξη που θα καταστραφεί έχουν ακολουθεί οι προβλεπόμενες  οδηγίες –διαταγές των εκάστοτε διοικητών. Εν συνεχεία οι αποδείξεις –τεκμήρια αμοιβής των πηγών –πληροφοριοδοτών  σφραγίζονται σε ειδικό φάκελο παραδίδονται στο τμήμα ασφαλείας της ΕΥΠ και πάνε στον κλίβανο για καύση –καταστροφή. Σε αυτή την συγκεκριμένη επιτροπή προεδρεύει ο Β υποδιοικητής.(*)

Τί διαβάζουμε (στὴν πραγματικότητα) στά παραπάνω;
Διαβάζουμε πώς:

 • ἡ ΕΥΠ ἐπὶ Μπίκα στρατολογοῦσε καὶ χρηματοδοτοῦσε δημοσιογράφους,
 • τοὺς πλήρωνε μὲ χρήματα ζεστά, δικά μας, ἀπὸ μυστικὰ κονδύλια καὶ
 • τὶς ἀποδείξεις, μετὰ παρελεύσεως τριμήνου, τὶς κατέστρεφε.

Ἀποδείξεις, σὰν αὐτήν, ποὺ πρωτοδημοσίευσε τὸ «Φίμωτρον», οἱ ὁποῖες εἶναι ἔγκυρες βέβαια καὶ ἀληθεῖς, ἀλλὰ φέρουν, πιθανόν, τὴν ὑπογραφὴ τοῦ διαμεσολαβοῦντος γιὰ τὴν στρατολόγησιν τοῦ δημοσιοκάφρου, κυκλοφοροῦσαν σὲ πολλὲς ἐκδοχές, μὲ πολλὰ ὀνόματα καὶ γιὰ διάφορα (μεγάλα) ποσά…

Πρακτοράκια ἀνάμεσά μας..2

Ἔγκριτε δημοσιογράφε Κώστα Βαξεβάνη, μήπως …ΔΕΝ μᾶς τά λές καί πολύ καλά γιά τήν ΕΥΠ;

Παραλλήλως, μέσῳ τοῦ ΔΝΤ ἢ ἄλλων κέντρων ἐλέγχου, ἐπίσης πολὺ χρῆμα διεκινεῖτο, πάντα εἰς βάρος μας.
Τὰ …καλλίτερα παιδιὰ κάναμε πλουσιότερα!!!

Πρακτοράκια ἀνάμεσά μας.1

πηγὴ

Πρακτοράκια ἀνάμεσά μας..3

εἰκόνα

Κάποιοι δημοσιοκάφροι λοιπὸν εἰσέπραξαν κανονικὰ τὸ χρῆμα γιὰ νὰ μᾶς παραμυθιάζουν περὶ τῶν καλῶν μνημονίων (ἢ περὶ τῆς καλῆς λύσεως …τσύριζα, ὡς …«ἐναλλακτικῆς») καὶ μετά, ὅταν ἡ ἐφημερὶς «Ἐλεύθερος Τύπος» ἀνέδειξε τὸ θέμα, ὅλοι ἔπιασαν νὰ σφυρίζουν ἀδιάφορα. Στὸ δικαστήριον ἀπεδείχθη πὼς τὰ ἔγγραφα καὶ οἱ ἀποδείξεις εἶναι γνησιότατα, ἀλλὰ ἐπίσης πὼς μποροῦν ἀν τὶ  τῶν δημοσιογράφων-πρακτόρων νὰ εἰσπραχθοῦν τὰ χρήματα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ στρατολόγησαν τοὺς δημοσιογράφους πράκτορες, γιὰ νὰ μὴν φαίνεται κάπου ἡ ὑπογραφή τους.
Τελικῶς τὸ θέμα, ποὺ βρωμᾶ ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές του, ἀναδεικνύει ἀκόμη μίαν ἀηδιαστικὴ πλευρὰ τῶν φερομένων ὡς κρατούντων.

Πᾶμε ὄμως παρακάτω.
Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς δημοσιοκάφρους, ποὺ κάποιοι ἐξ αὐτῶν εἶχαν …διεθνὴ ἐκπαίδευσιν καὶ ὀργάνωσιν…
…εἴχαμε καὶ ἁπλοῦς πολῖτες, ποὺ κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας. Αὐτὰ τὰ ἄτομα, κυρίως πρώην στρατιωτικοί, μὲ ἀρίστη ἐκπαίδευσιν, ξεκίνησαν νὰ μᾶς …τσιγκλοῦν γιὰ νὰ ἐκδηλωθοῦμε.
Στόχος; Ἡ «χαρτογράφησις  τοῦ πατριωτικοῦ χώρου».
Κι ἔτσι, πολὺ γρήγορα, ἰδίως κάποιοι …θερμόαιμοι, κατεγράφησαν, στοχοποιήθησαν καί, στὴν ἀνάγκη, γελοιοποιήθηκαν.

Κι ἐδῶ θὰ σᾶς ἀναφέρω προσωπική μου ἐμπειρία.
Τὸ 2010 πιά, ὅταν ὅλο τὸ παραπάνω σκηνικὸ εἶχε στηθῆ, οἱ ἱστοὶ εἶχαν ἁπλωθῆ καὶ τὰ πρακτοράκια ὅλων τῶν ἐπιπέδων ξεκινοῦσαν, ἐπισήμως, τὴν μηχανὴ εἰς βάρος μας, ἐνεπλάκην κι ἐγὼ σὲ μία τέτοια ἱστορία.
Ἐξωτερικὸς συνεργάτης τῆς ΕΥΠ (ναί, σήμερα ἔχω τὶς ὁμολογίες συνεργατῶν του!!!) προσῄγγισε ἀρκετὰ ἄτομα, ποὺ γιὰ κάποιους λόγους ἠρνοῦντο νὰ ἀποδεχθοῦν τὰ ψεύδη καὶ τὴν προπαγάνδα τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως κι ἐξακολουθοῦσαν νὰ ἀντιδροῦν. Αὐτὰ τὰ ἄτομα, σὲ διάφορες πόλεις τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς συνενώσεως καὶ τῆς κοινῆς, στοχοποιημένης δράσεως, κατὰ τῶν καθεστώτων, προσεγγίζοντο εἶτε  μεμονωμένως εἶτε ὁμαδικῶς.

Τὸ δίκτυο ποὺ εἶχαν στήση οἱ ἐπαγγελματίες προπαγανδιστές, εἰς βάρος μας, ἦταν ἀπερίγραπτο σὲ ἔκτασιν καὶ βάσει αὐτοῦ μποροῦσαν νὰ ἁλιεύσουν εὔκολα ὑποστηρικτές-θύματα.
Ἀμέτρητες σελίδες σὲ κοινωνικὰ δίκτυα, ἑκατοντάδες λογαριασμοὶ («προφίλς»), γιὰ ὅλα τὰ γοῦστα.
Ἀπὸ …Λολίτες ἔως Ἀμαζόνες.
Ἀπὸ …φορτηγατζῆδες ἔως … καθηγητὲς πανεπιστημίου.
Ἀπὸ …ὑπερπατριῶτες ἔως …καραγκιόζηδες.
Κι ὅλα αὐτὰ ὑπὸ τὴν στενὴ ἐπίβλεψιν καὶ διαχείρισιν τῆς ΕΥΠ.
Ἀρκετοὶ πρόθυμοι, ἀγνοὶ πατριῶτες, ἔσπευσαν νὰ βοηθήσουν, νὰ συνδράμουν, νὰ συμπορευθοῦν μὲ αὐτοὺς ποὺ τὸ ἔπαιζαν κάτι, πρὸ κειμένου νὰ προσφέρουν κάτι στὸ κοινὸ καλό.
Μεταξὺ αὐτῶν φυσικὰ καὶ μασῶνοι, πράκτορες ξένων ὑπηρεσιῶν καὶ πρεσβειῶν, ποὺ γιὰ τὰ δικά τους ἀφεντικὰ μεριμνοῦσαν νὰ κάνουν τὶς δικές τους «χαρτογραφήσεις».

Τελικῶς, μετὰ τὴν παρέλευσιν ἀρκετῶν μηνῶν, ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ ἡ «χαρτογράφησις τοῦ πατριωτικοῦ χώρου» εἶχε ὁλοκληρωθῆ, μὲ διάφορα προσχήματα, ἄλλοτε ἀληθοφανῆ κι ἄλλοτε γελοῖα, ἀπεμακρύνοντο ἔνα ἕνα τὰ πρόσωπα-θύματα αὐτῶν τῶν ὁμάδων, ποὺ γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ἔνοιωθαν προδομένοι καὶ ἀπογοητεύμενοι. (Συμμετεῖχα σὲ μίαν ἀπὸ αὐτὲς τὶς ὁμάδες, ὡς θῦμα τῆς παραπληροφορήσεως καὶ τῆς προπαγάνδας τῶν «εἰδικῶν», ἀλλὰ ὑπῆρχαν κι ἄλλες.)
Φυσικὰ οὐδεὶς ἀπὸ ἐμᾶς γνώριζε πὼς ὅλα αὐτὰ ἦσαν στημένα, σκηνοθετημένα καὶ ὀργανωμένα ἀπὸ μυστικὲς ὑπηρεσίες.

Προσφάτως, πολὺ προσφάτως, «σκαλίζοντας» ἄλλες ὐποθέσεις, ἔπεσα ἐπάνω σὲ μάρτυρα πού, μὲ στοιχεῖα, μοῦ ἐπεβεβαίωσε τὶς ὑποψίες μου. Ὑποψίες ποὺ ξεκίνησαν νὰ γεννῶνται ὅταν πολλὲς …«συμπτώσεις» δὲν κολλοῦσαν μεταξύ τους. Κι αὐτὸ τὸ πρόσωπο-μάρτυρας, ἐκτὸς Ἑλλάδος σήμερα, ἦταν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἡ ἴδια ἡ ΕΥΠ προσπάθησε νὰ χρησιμοποιήσῃ εἰς βάρος μας ἀλλά, λόγῳ στοιχειώδους ἐντιμότητος δὲν τὸ ἐδέχθη (ἦσαν ἀρκετοὶ αὐτοί), μὲ ἀποτέλεσμα σήμερα νὰ καταδιώκεται, μαζὺ μὲ ἀρκετοὺς ἄλλους, ἀπὸ τὸ ἑλλαδοκαφριστάν-ὠς …ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν δημοσία ἀσφάλεια!!!
Τὶς πληροφορίες ποὺ μοῦ ἔδωσε διεσταύρωσα μὲ ἄλλες, ἀπὸ ἐμπλεκομένους ἢ στοχοποιημένους ἐπίσης, ἔχοντες γνώσεις, πληροφορίες καὶ γνωριμίες, γιὰ νὰ καταλήξω ἐπὶ τέλους σήμερα νὰ δημοσιεύσω τὰ παραπάνω.

Σᾶς καταθέτω λοιπὸν πλέον τὰ συμπεράσματά μου καὶ τὴν προσωπικὴ ἐμπειρία μου, γιὰ νὰ μπορέσουμε ὄλοι μας, ἐπὶ τέλους νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς οὔτε τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, οὔτε τὰ κοινωνικὰ δίκτυα, μὰ πολὺ περισσότερο οἱ φερόμενοι ὡς ὀργανωμένοι χῶροι, μποροῦν νὰ μᾶς προσφέρουν σανίδα σωτηρίας. Αὐτὴν μόνοι μας θὰ τὴν κατασκευάσουμε καὶ μόνοι μας θὰ τὴν ὁδηγήσουμε ἐκεῖ ποὺ μᾶς πρέπει.
Ὅπου βλέπουμε …ὑπερπατριῶτες, ὑπερδραστηρίους, ὑπερπορωμένους νὰ κρατᾶμε μικρὰ καλάθια, νὰ προσφέρουμε ἐλαχίστη ἐμπιστοσύνη καὶ νὰ κυττᾶμε πολὺ συχνὰ …πίσω μας, διότι τὰ ὑπανθρωπάρια εἶναι πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα φανταζόμεθα, χρηματοδοτοῦνται, ἔχουν ἀσυλία, προστατεύονται καὶ ἐμφανίζονται ἐκεῖ ποὺ δὲν τοὺς περιμένουμε, ἀλλὰ κι ἐξαφανίζονται ταχυδακτυλουργικῶς, ὄταν εἶναι ἀναγκαίον.
Καὶ κυρίως… Γνωρίζουν πολὺ καλὰ τὸ πῶς θὰ μᾶς κρατήσουν στὴν λογικὴ τοῦ νὰ …πολεμήσουμε κατὰ τοῦ συστήματος, χρησιμοποιώντας τὰ ὅπλα τοῦ συστήματος καὶ μόνον…
…ἐφ΄ ὅσον στὴν πραγματικότητα αὐτοὶ εἶναι τὸ ἴδιο τὸ σύστημα.

Φιλονόη
 
Υ.Γ.1. Ξεμπροστιᾶστε τους. Γελοιοποιεῖστε τους! Μὴν τοὺς ἀφήσετε σὲ χλωρὸ κλαρί!!! Ὅπου τοὺς βλέπετε νὰ τοὺς ἀποκαλύπτετε!!! Δὲν ἀντέχουν τὶς ἀποκαλύψεις τὰ καθάρματα!!!

Υ.Γ.2. Κάποιοι ἀπὸ τοὺς παραπάνω πράκτορες, ποὺ κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας, σταδιακῶς ἔφτιαξαν ἀκόμη καὶ κόμματα, γιὰ νὰ μαντρώσουν ὅσους τοὺς ξέφυγαν. Δὲν ὑπάρχει καλλιτέρα ὁδὸς ἐλέγχου τῶν ἀπελπισμένων καὶ αὐτὸ τὸ γνωρίζουν τὰ τσιράκια τῶν πραγματικῶν τρομοκρατῶν τοῦ πλανήτου!

Υ.Γ.3. Τὰ στοματάκια τους ἀνοίγουν ἢ ὅταν κόβονται οἱ ἐπιχορηγήσεις ἢ ὅταν φαγώνονται μεταξύ τους. Μὲ «τσιτωμένες» τὶς αἰσθήσεις μας θὰ ἀκούσουμε καὶ θὰ μάθουμε πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὄσα φανταζόμεθα!!!

Την βίαιη προσαγωγή του πρώην διοικητή της ΕΥΠ Κ. Μπίκα διέταξε το Μονομελές Πλημελειοδικείο Αθηνών δικαστήριο* ….»

Στις 25 Ιουνίου 2014 η συνέχεια της  δίκης του Ελεύθερου Τύπου για την απόδειξη της ΕΥΠ που αφορά στον δημοσιογράφο Β. Χήτο.  Μυστήριο με τις αποδείξεις …(*)

Πρακτοράκια ἀνάμεσά μας..4Την βίαιη προσαγωγή του τέως  διοικητή της ΕΥΠ  Πρέσβη κ. Κωνσταντίνου Μπίκα διέταξε σήμερα (26 Μαρτίου 2014) το δικαστήριο, κατά την διάρκεια της δίκης του Ελεύθερου Τύπου για την υπόθεση της αποδείξεως  που δημοσιοποίησε η εφημερίδα και  εμφανίζει τον δημοσιογράφο κ. Χήτο να έχει λάβει χρηματικό ποσό  από την ΕΥΠ. Την μήνυση στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος έχει υποβάλει η ΕΥΠ επί διοικήσεως του κ. Μπίκα και το δικαστήριο έκρινε ανεπαρκείς τις εξηγήσεις που έδωσε υπάλληλος του υπουργείου των εξωτερικών ο οποίος εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο για να ενημερώσει ότι λόγω ανειλημμένων δραστηριοτήτων που επιβάλει η θέση του (είναι Πρέσβης της Ελλάδος στο Λονδίνο) με αφορμή την ελληνική προεδρεία δεν ήταν δυνατόν να παραστεί στην σημερινή ακροαματική  διαδικασία. 

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης και πρόστιμο 59 ευρώ για λιπομαρτυρία στον κ. Μπίκα για την ίδια υπόθεση.    Το δικαστήριο διέκοψε και ανέβαλε για τις 25 Ιουνίου 2014.

Η υπόθεση των  αποδείξεων της ΕΥΠ, με ποσά που φέρονται να έχουν λάβει, κατά περιόδους  πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι,  μεταξύ αυτών και ο δημοσιογράφος Β. Χήτος  έλαβε  σαφείς και έντονες  πολιτικές διαστάσεις καθώς ο δημοσιογράφος που  ήταν και υποψήφιος των Ανεξάρτητων Ελλήνων στις βουλευτικές εκλογές του 2012 και η εφημερίδα Ελ. Τύπος απεκάλυψε μια –εκ των δεκάδων αποδείξεων που κυκλοφόρησαν   εκείνη την χρονική περίοδο και εμφάνιζαν δημοσιογράφους να έχουν λάβει διάφορα ποσά από την ΕΥΠ- φαίνεται να έχει πολλές άλλες  διαστάσεις πέραν εκείνης της δικαστικής διερευνήσεως  που ξεκίνησε μετά από μηνύσεις των θιγομένων. Εν προκειμένω δηλαδή της ΕΥΠ του Βασίλη Χήτου και του Κώστα Βαξεβάνη. Οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι που φέρονται να έχουν λάβει ποσά από την ΕΥΠ  δεν έκαναν μηνύσεις αλλά ωστόσο στις καταθέσεις τους είναι κατηγορηματικά αρνητικοί.     

Το δικαστήριο διέταξε την βίαιη προσαγωγή του πρώην διοικητή της ΕΥΠ, επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου,  πρέσβη κ. Μπίκα μετά από τις δικαιολογημένες αντιδράσεις όχι μόνο των συνηγόρων  της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος  αλλά και διότι υπήρξε έντονη ενόχληση δυσθυμία και δυσανασχέτηση και από  πλευράς των παρισταμένων συνηγόρων  της πολιτικής αγωγής.    

Εν τω μεταξύ  για την Ίδια υπόθεση των αποδείξεων με ποσά που φέρονται να έχουν λάβει και άλλοι  γνωστοί δημοσιογράφοι, πέραν των κ. Χήτου και Βαξεβάνη, όπως οι κύριοι Τάσσος  Τέλογλου,  Ιωάννα  Μάνδρου κτλ  οι ίδιοι στις καταθέσεις τους και σε αυτή την υπόθεση αλλά και σε άλλες συναφείς υποθέσεις  που επίσης  διερευνάται  αν και κατά πόσο έλαβαν χρήματα δημοσιογράφοι από την ίδια κρατική υπηρεσία , οι ίδιοι στις καταθέσεις αναφέρουν  κατηγορηματικά ότι δεν έχουν λάβει ποτέ χρήματα από την ΕΥΠ.

Η υπόθεση είχε εξεταστεί και στην  ΕΣΗΕΑ στα γραφεία της οποίας είχαν φτάσει μια σειρά αποδείξεων με τα ονόματα δημοσιογράφων που φέρονταν να έχουν λάβει ποσά από την ΕΥΠ.  Η ΕΣΗΕΑ είχε καλέσει κάποιους από(*)  τους «ενδιαφερόμενους» τους ενημέρωσε και κατόπιν κατέστρεψε ενώπιον τους τις αποδείξεις που τους εμφάνιζαν να έχουν λάβει διάφορα ποσά.   

Ανάλογες αποδείξεις της ΕΥΠ με ποσά που φέρονται να έχουν λάβει έλληνες δημοσιογράφοι εκείνη την περίοδο(προεκλογικά το 2012) είχαν φθάσει και σε άλλους αποδέκτες μεταξύ αυτών εκδότες και επιχειρηματίες. Λεπτομέρεια  που προκύπτει από την έρευνα μας είναι ότι κάθε ένας εκ των αποδεκτών (επιχειρηματίες,  ΕΣΗΕΑ, δημοσιογράφοι, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κτλ)  με τις αποδείξεις της ΕΥΠ είχε και μια πρωτότυπη απόδειξη μέσα στον φάκελο με κανονική (πλαστή ή γνήσια)   υπογραφή  ενός εκάστου δημοσιογράφου… (*)

Αυτό που διερευνάται είναι αυτό ακριβώς(!) αν δηλαδή  και κατά πόσο τα έγγραφα αυτά (οι αποδείξεις) (*) είναι γνήσιες (αυθεντικές) ή πλαστές όπως ισχυρίζονται οι φερόμενοι ως παραλήπτες των ποσών αυτών;    

Από πλευράς κατηγορητηρίου (δηλαδή εκ μέρους της ΕΥΠ) στο δικαστήριο εμφανίστηκε ο δημοσιογράφος  η κυρία  Ουρανία  Β.  ο κύριος Χριστόδουλος   Σπ.   ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης ενώ  από πλευράς πολιτικής αγωγής παρέστη και ο δημοσιογράφος Β. Χήτος ενώ  δεν εμφανίστηκαν οι μάρτυρες που είχαν παρουσιαστεί ο Πάνος Καμμένος και  η υπάλληλος της ΕΥΠ   Αικατερίνη Θ,  η οποία ήταν απούσα   από πλευράς  υπερασπίσεως ήταν   οι υπάλληλοι ο πρώην υποδιοικητής  της ΕΥΠ   Σεραφείμ  Τσιτσιμπής,    ο πρώην διοικητής Πρέσβης κ. Ιωάννης  Κοραντής επίσης  ο δημοσιογράφος Γιάννης Τριάντης (πρώην πρόεδρος ΕΣΗΕΑ) και φυσικά οι κατηγορούμενοι εκ μέρους της εφημερίδας.  

Το δικαστήριο μετά τις παρεμβάσεις των συνηγόρων της εφημερίδας κυρίων Δημήτρη Μουστακάτου και Φαήλου Κρανιδιώτη, οι οποίοι επέμεναν(*) στην παρουσία του μηνυτή ακριβώς  επειδή είναι μια  ιδιάζουσα και ειδικού βάρους περίπτωση και δεν αφορά έναν απλό ιδιώτη αλλά τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ και την μήνυση που ο ίδιος (ως κρατική υπηρεσία)  έχει υποβάλει εναντίον της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, έκρινε και παρά την εισήγηση της εισαγγελέως που  εισηγήθηκε  ότι εφόσον η πολιτική αγωγή εκπροσωπείται νομίμως δια των συνηγόρων  δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του κ. Μπίκα, εν τούτοις το δικαστήριο δεχόμενο τις αιτιάσεις και  την επιχειρηματολογία της υπερασπίσεως διέταξε την βίαιη προσαγωγή του πρώην διοικητή της ΕΥΠ  πρέσβη κ. Μπίκα. 

Το δικαστήριο απεφάσισε την βίαιη προσαγωγή του πρέσβη κ. Μπίκα και διότι η πραγματογνωμοσύνη δεν δίνει σαφή απάντηση αν και κατά πόσο η υπογραφή του που εμφανίζεται στις  αποδείξεις, παρόλο που το έγγραφο είναι γνήσιο όπως και η σφραγίδα της ΕΥΠ  εν τούτοις δεν μπορεί να αποφανθεί αν η  μια εκ των τριών(*) υπογραφών, και εν προκειμένω η υπογραφή του τότε διοικητή ανήκει στον κ. Μπίκα είναι γνήσια. Δηλαδή οι υπογραφές του τότε διοικητή και της τότε διευθύντριας της Β διεύθυνσης  Ουρανία Β.  

Σημειώνεται πάντως  ότι    για ποσά τόσο μεγάλα  όπως έχει προσδιοριστεί με σχετική πάγια διαταγή η απόδειξη  πρέπει να υπογράφεται  πέρα από τον χειριστή της πηγής ή τον ίδιο τον  τελικό παραλήπτη του ποσού  και τον αρμόδιο διευθυντή, δηλαδή εν προκειμένω την κυρία Ουρανία Β και από τον εκάστοτε διοικητή της υπηρεσίας.(*)

Για αυτές δηλαδή τις υπογραφές  του Διοικητή (Κ. Μπίκα) και της αρμόδιας  διευθύντριας  επί των (Ουρανία Β)  η πραγματογνωμοσύνη δεν μπορεί να αποφανθεί αν οι υπογραφές αυτές είναι γνήσιες ή όχι καθώς φέρουν πολλές ομοιότητες με τις γνήσιες ενώ αντιθέτως το έγγραφο (της απόδειξης της ΕΥΠ) καθώς και η σφραγίδα είναι γνήσιες.

Σε ότι αφορά στις υπογραφές των δημοσιογράφων που φέρουν αυτά τα έγγραφα (αποδείξεις της ΕΥΠ) που κυκλοφόρησαν το 2012 –και αναμένεται να συνεχίζουν να απασχολούν την ελληνική δικαιοσύνη για μεγάλο διάστημα –  σύμφωνα με τα όσα στοιχεία έχουμε συλλέξει κατά την διάρκεια της έρευνας μας για την ΕΥΠ μόνον μία υπογραφή φέρεται να είναι απολύτως γνήσια ενός εκ των φερομένων να έχουν λάβει ποσά από την ΕΥΠ.   Πρόκειται για πολύ γνωστό δημοσιογράφο μεγάλης κυριακάτικης εφημερίδας που καλύπτει συστηματικά την ΕΥΠ και το Υπ. Προστασίας του Πολίτη (πρώην υπ. Δημοσίας Τάξεως)…  

Η διαδικασία που ακολουθείται στην ΕΥΠ  σε ότι αφορά σε αμοιβές για τις πηγές (πληροφοριοδότες) είναι η εξής :  

για ποσά μέχρι και 300 ευρώ υπογράφει είτε ο χειριστής της πηγής εκ μέρους της πηγής είτε η ίδια η πηγή (πληροφοριοδότης) και ο αρμόδιος διευθυντής στον οποίο υπάγεται ο χειρστής της πηγής(*).  Για ποσά μεγαλύτερα των 300 μέχρι και 1500 ευρώ τις αποδείξεις θεωρεί (υπογράφει) ο επιχειρησιακός υποδιοικητής  της ΕΥΠ αναλόγως σε ποια διεύθυνση είναι χρεωμένος ο τμηματάρχης που ανήκει ο χειριστής της πηγής (πληροφοριοδότης) και για ποσά άνω των 1500 ευρώ η απόδειξη φέρει υποχρεωτικά  και την υπογραφή του εκάστοτε διοικητή.

Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή των  συγκεκριμένων αποδείξεων, επειδή τα ποσά που εμφανίζονταν είναι μεγάλα  οι αποδείξεις όφειλαν να έχουν και την υπογραφή του διοικητή.    Όλες οι αποδείξεις φέρουν υποχρεωτικά και την θεώρηση (υπογραφή) του αρμοδίου διευθυντή τμήματος και φυσικά την σφραγίδα της υπηρεσίας.  Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (άλλοτε ήταν ένας μήνας άλλοτε τρεις μήνες και άλλοτε τέσσερις μήνες  όπως επί Πρέσβη Ιωάννη Κοραντή) αφού ελεγχθεί από άλλη ανεξάρτητη 3μελή επιτροπή αν για κάθε απόδειξη που θα καταστραφεί έχουν ακολουθεί οι προβλεπόμενες  οδηγίες –διαταγές των εκάστοτε διοικητών. Εν συνεχεία οι αποδείξεις –τεκμήρια αμοιβής των πηγών –πληροφοριοδοτών  σφραγίζονται σε ειδικό φάκελο παραδίδονται στο τμήμα ασφαλείας της ΕΥΠ και πάνε στον κλίβανο για καύση –καταστροφή. Σε αυτή την συγκεκριμένη επιτροπή προεδρεύει ο Β υποδιοικητής.(*)

Στο δικαστήριο μέχρι του σημείου που διεξήχθη η δίκη αναφέρθηκε επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γενικά για την πολύ θολή και σκοτεινή ιστορία των αποδείξεων με αμοιβές που φέρεται να έδινε η ΕΥΠ σε δημοσιογράφους  ότι,  με βάση την πραγματογνωμοσύνη σε ότι αφορά στην ουσία της υποθέσεως, δηλαδή για το αν είναι πλαστές οι αποδείξεις που φέρουν γνωστούς δημοσιογράφους να έχουν λάβει χρήματα από την ΕΥΠ, ότι το έγγραφο που φέρει τις υπογραφές καθώς και η σφραγίδα της υπηρεσίας είναι γνήσιο(*) ενώ για τις υπογραφές του κυρίου Μπίκα και της κυρίας Ουρανίας Β  δεν μπορεί να εκδοθεί πόρισμα αλλά ωστόσο, όπως αναφέρει η πραγματογνωμοσύνη έχουν πολλές ομοιότητες με τις γνήσιες υπογραφές των φερομένων ως υπογράφοντες δηλαδή τους τότε διοικητή της ΕΥΠ κ.  Κωνσταντίνου   Μπίκα και της αρμόδιας υπαλλήλου κυρίας  Ουρανίας  Β.   

Εν τω μεταξύ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έκβαση της δίκης  της μηνύσεως που έχει υποβάλει η ΕΥΠ στον Ελεύθερο Τύπο είναι άμεσα εξαρτημένη και αλληλένδετη  ως προς το αποτέλεσμα της με την μήνυση που έχει υποβάλει ο ίδιος ο δημοσιογράφος  Β. Χήτος για αυτό και η αναβολή που έδωσε το δικαστήριο για τις 25 Ιουνίου δικαίως προκάλεσε τις αντιδράσεις του Β. Χήτου.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες  το δικαστήριο έκρινε ότι είναι  απαραίτητη η παρουσία του πρώην διοικητή Πρέσβη κ. Μπίκα εξ ου και διετάχθη η βίαιη προσαγωγή του.  

Ο συνήγορος του δημοσιογράφου Πάνου Αμυρά κ. Δημήτρης  Μουστακάτος(*) άφησε αιχμές για τον ρόλο του κ. Μπίκα σε ότι αφορά  στην λίστα Langarde και όσα εκείνος κατέθεσε στην αρμόδια προανακριτική επιτροπή της Βουλής όταν εξέταζε την υπόθεση της λίστας Langarde.   

 Σε μια άλλη πτυχή όμως  της συγκεκριμένης δίκης της ΕΥΠ,  το ερώτημα που τίθεται και μάλλον μείζονος σημασίας λόγω και της πολυπλοκότητας της υποθέσεως καθώς οι δίκες  που αφορούν στην ΕΥΠ και συνολικά, τα ίδια έμμεσα ή άμεσα εμπλεκόμενα πρόσωπα  είναι περίπου τα ίδια,  είναι κάποιος να αναρωτιέται πως ειδικά σε αυτή την δίκη,  που επίσης  έχει προκληθεί  από την ίδια την  ΕΥΠ-επί διοικήσεως Κ. Μπίκα Φ. Παπαγεωργίου-   η ίδια υπηρεσία δεν έστειλε ως συνήγορο τον κύριο Παππά, γνωστό και διακεκριμένο νομικό εντεταλμένο μάλιστα από το Υπ. Προστασίας του Πολίτη ως νομικός σύμβουλος  ειδικά στην ΕΥΠ,  την στιγμή που η ίδια υπηρεσία (η ΕΥΠ)  τον έχει ορίσει ως εκπρόσωπό της  στην επίσης πολύκροτη  δίκη του πρώην  διευθυντή κατασκοπίας κ.  Κώστα Αγγελάκη;  είναι ένα εύλογο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί με κάποιο τρόπο καθώς ο κύριος Παππάς μόνο τυχαίο επιλεγμένο  πρόσωπο δεν είναι…  

Η επισήμανση μας αυτή γίνεται καθώς  όλες αυτές οι δίκες όπως  και άλλες πολλές που είναι σε εξέλιξη στην ελληνική δικαιοσύνη και δεν είναι άσχετες μεταξύ τους –η μια αποτελεί συνδετικό κρίκο της άλλης- έχουν ως κοινό παρανομαστή την διοίκηση της ΕΥΠ το διάστημα της  θητείας των Κωνσταντίνου Μπίκα και Φώτη Παπαγεωργίου την περίοδο διακυβερνήσεως της Ελλάδος από τον Γιώργο Παπανδρέου. Στενός «σύνδεσμος»  μεταξύ Γιώργου Παπανδρέου (ΠΑΣΟΚ – κυβερνήσεως ) ήταν ο μέχρι πρότινος  γενικός γραμματέας του ΠΑΣΟΚ κ.  Μιχάλης Καρχιμάκης στον οποίο έχει πρόσφατα ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για παρεμφερή υπόθεση που πάντως σχετίζεται και με την ΕΥΠ. 

Δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας ότι επίσης  πρόσφατα ασκήθηκαν και άλλες ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε  άλλα έξι άτομα επίσης  στελέχη της ΕΥΠ μετά από μηνύσεις του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη. Όλες αυτές οι μηνύσεις  φέρονται να σχετίζονται με το όλο κλίμα διώξεων και τρομοκρατίας που επικρατούσε εντός της ΕΥΠ  της ίδιας επίμαχης  περιόδου όπως έχει καταγγελθεί από την υπάλληλο της ΕΥΠ Ευγενία Λ.

Τέλος για την υπόθεση των αποδείξεων της ΕΥΠ  με ποσά που φέρονται να έχουν εισπράξει γνωστοί δημοσιογράφοι αναμένονται και οι δίκες  των μηνύσεων που έχουν υποβάλει οι δημοσιογράφοι Βασίλης  Χήτος και  Κώστας Βαξεβάνης καθώς και οι θιγόμενοι υπάλληλοι της ΕΥΠ.  

ΠΡΟΣΟΧΗ όπου εμφανίζεται αυτή (*) η επισήμανση το κείμενο διορθώθηκε καθώς εκ παραδρομής υπήρξαν λάθη διατυπώσεις και συντακτικές  που θα μπορούσαν να αλλοιώνουν και το νόημα αλλά και τα πραγματικά στοιχεία της είδησης και του ρπορτάζ. 

πηγὴ

εἰκόνα

(Visited 651 times, 1 visits today)
18 thoughts on “Πρακτοράκια ἀνάμεσά μας..

 1. ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ… ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ…!!!
  ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ… ΔΙΑΒΑΣΑ ΑΥΤΟ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ “ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ” ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Κύριε Κώστα Βαξεβάνη, που είναι η ανεξάρτητη και αδέσμευτη δημοσιογραφία σας; http://attikanea.blogspot.gr/2015/11/blog-post_244.html?m=1
  ΚΑΙ ΕΡΩΤΩ… ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ;;; ΕΚΑΝΕ ΚΑΤΙ Η ΕΣΗΕΑ;;; ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ;;;

 2. @Βουνίσιε, θα αστειεύεστε προφανώς… Τι να κάνει η ΕΣΗΕΑ;;;;
  Να είστε καλά… με κάνατε και γέλασα…

  Υ.Γ. Εδώ , χρειάζεται μεγάλη χατζάρα… να παίρνει κεφάλια επιτόπου… διαφορετικά, τούτος ο τόπος δεν ξεβρωμίζει με τίποτα…

 3. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου:

  Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

  13/10/2009: Δημοσίευση ΦΕΚ 215/Α/2009

  Υπογράφουν: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΚΑΤΣΕΛΗ, ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΕΠΠΑΣ, ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΠΑΤΖΕΛΗ, ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ, ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ, ΔΡΟΥΤΣΑΣ, ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ, μέλη

  18/11/2009: Κατάθεση στη Βουλή

  02/02/2010: Κύρωση και άλλες διατάξεις. Ν. 3817, ΦΕΚ 16/A/16.02.2010

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/11/27/πραξεισ-νομοθετικου-περιεχομενου-07-10-2009-11/

  • Ὀμορφιές!!! Ὁ ὐπουργός προσταστίας τῶν κουδουνισμένων ἀπό τούς πολῖτες, δέν εἶναι τό ὀρθόν;

 4. Γιατί, Φιλονόη; Πρώτα η χατζάρα και μετά το ξέπλυμα… με χλωρίνη…
  Αν δεν χυθεί αίμα εθνοπροδοτικό, οι δωσίλογοι θα συνεχίσουν τη δράση τους… να μην ξεχνάμε και την παλιότερη ιστορία…

 5. Γιατί; Μὰ διότι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες δὲν δημιουργηθήκαμε γιὰ νὰ καταστρέφουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ δημιουργοῦμε. Ἡ ζωή, ποὺ παραμένει σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις πολυτιμότατον δῶρο, ἀπὸ ἐμᾶς εἶναι πάντα σεβαστή, ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς ἐγκληματίες. Δὲν συνηθίζουμε νὰ βάφουμε τὰ χέρια μας μὲ αἷμα ἐκτὸς κι ἐὰν εὑρισκόμεθα ἐν ἀμύνῃ.
  Οἱ δοσίλογοι, πάσης φύσεως, γνωρίζουν πολὺ καλὰ τὶ τοὺς περιμένει καὶ πρὸς τοῦτο πιέζουν τόσο πολύ. Δὲν διαβιοῦμε στὴν ἐποχὴ τοῦ Ξέρξου ποὺ ξαφνικά, ἀπὸ τὸ πουθενά, κάποιοι …τρελλοὶ τοῦ βγῆκαν μὲ …κόκκινο.
  Σήμερα ἡ πληροφορία διακινεῖται ταχύτατα καί, γιὰ καλή μας τύχη, αὐτοὶ ποὺ καλούμεθα νὰ ἀντιμετωπίσουμε, γνωρίζουν πολὺ καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς ἱστορία, γιὰ νὰ ἀντιλαμβάνονται τὸ τὶ ἔρχεται. Ἐμεῖς ἔχουμε πρόβλημα, διότι ἐκτὸς ἀπὸ ἀμνημοσύνη ἔχουμε καὶ …διχασμὸ προσωπικότητος. Ἀλοίμονόν τους ὅμως ὅταν καθολικῶς θὰ βροῦμε τὶς …ῥίζες μας.
  (Τὶς πραγματικές μας ῤίζες κι ὄχι αὐτὰ ποὺ νομίζουμε ὡς ῥίζες…!!!)
  Γνωρίζουν ὅμως πὼς πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ …«πνίγουν» σήμερα δὲν εἶναι ἄμαθα κι ἀπὸ τὸ πουθενὰ προσγειωμένα παιδάκια, ποὺ μόλις ἔμαθαν νὰ μπουσουλοῦν. Κι ὄχι μόνον τὸ γνωρίζουν, μά, κυριολεκτικῶς, τὸ τρέμουν!

  Υ.Γ. Ἡ χλωρίνη μολύνει.

 6. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὡς «Δούρειος Ἵππος» δροῦσε (καὶ δρᾶ) ἡ ΕΥΠ… - EASTRUNNER

Leave a Reply