Διχαστικὲς ἐπιθετικὲς (κατὰ Ἑλλήνων) προπαγάνδες ἀπὸ τὴν ΕΡΤ

Τὸ νὰ βλέπῃς ἕναν σταυρὸ νὰ σηκώνεται στὴν Μυτιλήνη ἀπὸ τοὺς ἐκεῖ συμπατριῶτες μας, τὸ λὲς καὶ πρᾶξιν ἀντιστάσεως.

Τὸ νὰ ἔρχεσαι, ὡς Δημοσία Τηλεόρασις, νὰ χαρακτηρίζῃς διχαστικὴ αὐτὴν τὴν ἐνέργεια, καθίσταται ὄχι μόνον ὀξύμωρον, ἀλλὰ συνειδητῶς ἐχθρικὴ πρᾶξις ποὺ στρέφεται ἀνοικτὰ κατὰ τῶν Ἑλλήνων, ἐφ΄ ὅσον, ἀπολύτως ψευδῶς, ἀρνεῖσαι νὰ ἀναγνωρίσῃς τὸ δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς σὲ ὄλους αὐτοὺς ποὺ διαβιοῦν στὴν Μυτιλήνη καὶ ποὺ δηλώνουν χριστιανοὶ καὶ πού, «ὅλως τυχαίως», δὲν ἐρωτήθησαν γιὰ τὸ ἐὰν συμφωνοῦν μὲ τὸν ἐκτοπισμό τους καὶ τὶς μεθοδεύσεις εἰς βάρος τους.
Ἐπὶ πλέον, ἀπολύτως προπαγανδιστικῶς καὶ ἀγνοῶντας τὸ δικαίωμα τῶν ἰθαγενῶν νὰ αὐτοπροσδιορίζονται ὅπως ἀρέσκονται, ἐνσπείρει ζιζάνια καὶ ἀνακρίβειες σὲ ὅλους μας, διότι αὐτὲς τὶς ἐντολὲς ἔλαβε. 

Συνέχεια

Λαϊκὴ …«λατρεία» καὶ ἐμφανὴς …συνωστισμός!!!

Ὡς καὶ ὁ…Τσίπρας ἀγανάκτησε.

Συνέχεια

Βενιζελικὲς μυστικὲς «φιλοξενίες» (ἀρχαιοκαπήλων) Ἄγγλων!!!

1916: Ἄγγλοι ἀρχαιοκάπηλοι στὴν Ἀμφίπολη

Συνέχεια

Ἱστορίες κατασκοπείας ἤ παιχνίδια ὑπολογιστῶν;

Ὅταν διάβασα τὴν σημείωσι φίλου γιὰ τὸ παρακάτω, ξαφνιάστηκα. Δὲν συνηθίζει νὰ ἀποστέλλῃ τέτοιου εἴδους θέματα.
Πολλῷ δὲ μᾶλλον ὅταν διάβασα τὰ περὶ τῶν Τσέχων, ποὺ οὐδόλως ἀθῶοι φαίνονται, ἄρχισα νὰ ἐκνευρίζομαι. 
Καλά, οἱ Τοῦρκοι, οἱ Ἀμερικανοί, οἱ Ἀλβανοί, οἱ Βαρδαρσκανοί, οἱ Βούλγαροι νὰ κατασκοπεύσουν. Οἱ Τσέχοι; Ἀπό ποῦ κι ὥς ποῦ;
Τὰ κομμάτια τοῦ πᾶζλ ἄρχισαν νὰ μπαίνουν στὴν θέσι τους ὅταν ἔφθασα στὴν λεπτομέρεια τῶν εἰκονικῶν μαχῶν, ποὺ  Συνέχεια

Μά γιατί μόνον τά δικά μας νησιά πρέπει νά εἶναι ἀποστρατιωτικοποιημένα;

Ἤ δέν εἶναι ἔτσι;
Μήπως τελικῶς ἔχουμε νά κάνουμε μέ θρασυτάτους ὑπανθρώπους, οἱ ὁποῖοι κάθε φορά πού πιστεύουν πώς θίγονται θυμοῦνται τήν διεθνή νομιμότητα καί σέ κάθε ἄλλην περίπτωσιν ἐφαρμόζουν τήν δική τους νομιμότητα τῶν σφαγέων καί τῶν νομάδων;

Συνέχεια

Χατζῆς Γεώργης: ὁ ἡγέτης τῆς ἐπαναστάσεως στὴν Σαμοθράκη.

Ἄγνωστη Ἑλληνικὴ ἱστορία σήμερα. Ἀπὸ αὐτὴν ποὺ δὲν μαθαίνουμε στὰ σχολεῖα καὶ ποὺ σπανίως ἐντοπίζουμε σὲ ἄλλα πονήματα.
Σαμοθράκη!
Μία σφαγὴ ἐλαχίστως γνωστὴ στοὺς συμπατριῶτες μας, ποὺ ὅμως ἀξίζει τιμῆς καὶ μνήμης! Συνέχεια