Φαινόμενον (συνειδητῆς) …«ἐπιδεινώσεως ὑγείας»!!!

Κρυφὲς κάμερες σὲ Ἀγγλικὰ νοσοκομεῖα κατέγραψαν τὸ ἀπίστευτο φαινόμενο: τὸ 20% τῶν Μαννάδων ποὺ νοσήλευαν τὰ παιδιά τους, νὰ …ἐπιδεινώνουν τὴν ὑγεία τῶν παιδιῶν τους!!!
Συνέχεια

Ψυχοπομποῦ Ἑρμοῦ πανομοιότυπες …«προσκλήσεις»!!!

Περίεργες ὁμοιότητες

Ὁ μεγάλος Σλῆμαν πέθανε στὸ πλοῖο ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα πρὸς τὴν Ἰταλία, πιθανώτατα γιὰ νὰ ληστευθῇ, διότι ἦταν πασίγνωστο ὅτι εἶχε γίνῃ ζάπλουτος στὴν Πετρούπολη, πρὶν περιφρονήσῃ τὴν Κερδοσκοπία καὶ στραφεῖ στὶς μνημειώδεις του Ἀνασκαφές, στὰ 45 του!! Συνέχεια

Δισεκατομμύρια γιὰ …ὑπερόπλα!!!

Ὁ ἐπιστημονισμὸς ὡς ἀπάτη

Ἔχω μπλοκάρει τὸν κο Καργιολάκη διότι δὲν μοῦ ἀρέσει ἡ στάσις του. 
Ἀλλὰ σήμερα διάβασα μέσῳ μιᾶς φίλης τοῦ μίαν πελώρια Γενετικίζουσα «ἐξήγηση» τῆς Φιλομοφυλίας. Οἰοσδήποτε ἄσχετος μὲ τὴν Βιοχημεία δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἐντυπωσιασθῇ ἀπὸ τὴν λεπτομερὴ ἀνάλυση ποὺ κάνει. 
Ὅμως κάποιος καθόλου ἄσχετος σὰν ἐμέναν, βλέπει ὅτι εἶναι ἕνας Ἐπιστημονισμὸς (Scientism) πρὸς ἐντυπωσιασμὸ τῶν ἀφελῶν. Ὅταν ξέρουμε θιετικα ὅτι οὐδεμία βιοχημικὴ ἀνωμαλία ὑπάρχει στοὺς Φιλομοφύλους. Συνέχεια

Γιατί δέν αὐτοκτονοῦν ΟΛΟΙ οἱ βουλευτές «μας»;

Τὸ τρομακτικώτερον ὅλων εἶναι…

Ἐνας δικηγόρος διεμαρτυρήθη στον Γιοῦνκερ ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτο να μὴν μπορῇ νὰ ἐπαναγοράσῃ τὸ σπίτι του τῶν 100.000 εὐρῶ ὁ κοκκινοδανεισμένος Ἕλλην καὶ νὰ ἔχῃ αὐτὴν τὴν δυνατότητα μόνον τὸ Κοράκι τοῦ ἀλλοδαποῦ FUND!! Συνέχεια

Χολυγουντιανές ἱστορικές προσεγγίσεις ἤ διαστρέβλωσις ἱστορίας;

Ἡ ἄδικη ἐπίκρισις τῆς ταινίας «300» τοῦ Σνάηντερ

Συμφωνῶ ὅτι τὰ κοστούμια τοῦ Ξέρξου ἦσαν ἐξωφρενικά. Ἀλλὰ τέτοιοι ἐξτρεμισμοὶ δικαιολογῶνται, ἀφοῦ ἀποτείνετο κυρίως σὲ παιδιά.

Ἐν τάξει.
Δὲν μπορεῖ  ὁ Προδότης Ἐφιάλτης νὰ εἶναι πιὸ δύσμορφος καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸν Κουασιμόδο!
Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι λεπτομέρειες ἐμπρὸς στὴν οὐσία.
Συνέχεια

Φυλακίσεις καὶ πρόστιμα γιὰ ὅσους δὲν καλλιεργοῦν μεταλλαγμένα στὴν Τανζανία!!!

Γιὰ νὰ πάρῃ δάνει ἡ Ταναζανία, ἀπὸ τὴν Παγκόσμιο Τράπεζα, ἦταν ὑποχρεωμένη νὰ διατάξῃ τοὺς ἀγρότες της νὰ ξεῤῥιζώσουν τὴν σοδειά τους καὶ νὰ φυτεύσουν σπόρους ἀπὸ τὴν ΜΟΝΣΑΝΤΟ καὶ ἄλλες ἑταιρείες μετηλλαγμένων, σύμφωνα μὲ τὴν νέα συμφωνία «New Alliance for Food Security and Nutrition (NAFSN)».

Συνέχεια