Δυστυχῶς τὸ κακὸ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ …1821!!!

Δυστυχῶς τὸ 1821 δὲν εἴχαμε τὴν κατάλληλο ἡγεσία. Εἴχαμε τὸν Μαυροκορδάτο καὶ τὸν Κωλέττη. Συνέχεια

Δὲν «φυλοῦν Θερμοπῦλες» οἱ μακελλάρηδες

Δηλαδή ὁ Μακελλάρης τῆς Νέας Ζηλανδιας εἶναι μαχητής τοῦ Χριστοῦ κατά τῶν Μωαμεθανῶν;
Αὐτό πιστεύουν οἱ ὀπαδοί τοῦ Βελοπούλου (ὡς Χριστιανὸ τοῦ ΛΑΟΣ);

Εἶστε βαθεία νυκτωμένοι κύριοι.

Θέρισε ἑξῆντα (60) ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Λευκῆς Πανούκλας (=τῆς Λεύκης Φυλῆς), στὴν ὁποία μὲ κάνει νὰ ντρέπομαι ποὺ ἀνήκω. Συνέχεια

Γιατί τά βρέφη δέν θηλάζουν ἀπό τά πρῶτα λεπτά τῆς ζωῆς τους;

Ἡ κοινὴ Λογικὴ αἰώνων αὐτὸ ἐπιτάσσει.

Στὴν Ἐνδοκρινολογία μαθαίναμε ὅτι γιὰ νὰ βγῇ ἡ Ὠκυτοκίνη καὶ νὰ σταματήσῃ τὸ αἷμα τῆς γέννας, χρειαζόταν πιπίλισμα τῆς ῥώγας ἀπὸ τὸ μωρό. Καὶ ἀναρωτιόμασταν… Γιατί δέν τό βάζουν ἀμέσως στήν ῥωγα;
Ἡ ἀπάντησις κινδυνεύει νὰ μᾶς βάλῃ στὴν ἐξεταστικὴ ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς γιὰ τὴν …Νοβάρτις!!

Συνέχεια

Φαινόμενον (συνειδητῆς) …«ἐπιδεινώσεως ὑγείας»!!!

Κρυφὲς κάμερες σὲ Ἀγγλικὰ νοσοκομεῖα κατέγραψαν τὸ ἀπίστευτο φαινόμενο: τὸ 20% τῶν Μαννάδων ποὺ νοσήλευαν τὰ παιδιά τους, νὰ …ἐπιδεινώνουν τὴν ὑγεία τῶν παιδιῶν τους!!!
Συνέχεια

Ψυχοπομποῦ Ἑρμοῦ πανομοιότυπες …«προσκλήσεις»!!!

Περίεργες ὁμοιότητες

Ὁ μεγάλος Σλῆμαν πέθανε στὸ πλοῖο ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα πρὸς τὴν Ἰταλία, πιθανώτατα γιὰ νὰ ληστευθῇ, διότι ἦταν πασίγνωστο ὅτι εἶχε γίνῃ ζάπλουτος στὴν Πετρούπολη, πρὶν περιφρονήσῃ τὴν Κερδοσκοπία καὶ στραφεῖ στὶς μνημειώδεις του Ἀνασκαφές, στὰ 45 του!! Συνέχεια

Δισεκατομμύρια γιὰ …ὑπερόπλα!!!

Ὁ ἐπιστημονισμὸς ὡς ἀπάτη

Ἔχω μπλοκάρῃ τὸν κο Καργιολάκη διότι δὲν μοῦ ἀρέσει ἡ στάσις του. 
Ἀλλὰ σήμερα διάβασα μέσῳ μιᾶς φίλης τοῦ μίαν πελώρια Γενετικίζουσα «ἐξήγηση» τῆς Φιλομοφυλίας. Οἰοσδήποτε ἄσχετος μὲ τὴν Βιοχημεία δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἐντυπωσιασθῇ ἀπὸ τὴν λεπτομερὴ ἀνάλυση ποὺ κάνει. 
Ὅμως κάποιος καθόλου ἄσχετος σὰν ἐμέναν, βλέπει ὅτι εἶναι ἕνας Ἐπιστημονισμὸς (Scientism) πρὸς ἐντυπωσιασμὸ τῶν ἀφελῶν. Ὅταν ξέρουμε θιετικα ὅτι οὐδεμία βιοχημικὴ ἀνωμαλία ὑπάρχει στοὺς Φιλομοφύλους. Συνέχεια