Γιατί τά βρέφη δέν θηλάζουν ἀπό τά πρῶτα λεπτά τῆς ζωῆς τους;

Ἡ κοινὴ Λογικὴ αἰώνων αὐτὸ ἐπιτάσσει.

Στὴν Ἐνδοκρινολογία μαθαίναμε ὅτι γιὰ νὰ βγῇ ἡ Ὠκυτοκίνη καὶ νὰ σταματήσῃ τὸ αἷμα τῆς γέννας, χρειαζόταν πιπίλισμα τῆς ῥώγας ἀπὸ τὸ μωρό. Καὶ ἀναρωτιόμασταν… Γιατί δέν τό βάζουν ἀμέσως στήν ῥωγα;
Ἡ ἀπάντησις κινδυνεύει νὰ μᾶς βάλῃ στὴν ἐξεταστικὴ ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς γιὰ τὴν …Νοβάρτις!!

Συνέχεια

Φαινόμενον (συνειδητῆς) …«ἐπιδεινώσεως ὑγείας»!!!

Κρυφὲς κάμερες σὲ Ἀγγλικὰ νοσοκομεῖα κατέγραψαν τὸ ἀπίστευτο φαινόμενο: τὸ 20% τῶν Μαννάδων ποὺ νοσήλευαν τὰ παιδιά τους, νὰ …ἐπιδεινώνουν τὴν ὑγεία τῶν παιδιῶν τους!!!
Συνέχεια

Ψυχοπομποῦ Ἑρμοῦ πανομοιότυπες …«προσκλήσεις»!!!

Περίεργες ὁμοιότητες

Ὁ μεγάλος Σλῆμαν πέθανε στὸ πλοῖο ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα πρὸς τὴν Ἰταλία, πιθανώτατα γιὰ νὰ ληστευθῇ, διότι ἦταν πασίγνωστο ὅτι εἶχε γίνῃ ζάπλουτος στὴν Πετρούπολη, πρὶν περιφρονήσῃ τὴν Κερδοσκοπία καὶ στραφεῖ στὶς μνημειώδεις του Ἀνασκαφές, στὰ 45 του!! Συνέχεια

Δισεκατομμύρια γιὰ …ὑπερόπλα!!!

Ὁ ἐπιστημονισμὸς ὡς ἀπάτη

Ἔχω μπλοκάρῃ τὸν κο Καργιολάκη διότι δὲν μοῦ ἀρέσει ἡ στάσις του. 
Ἀλλὰ σήμερα διάβασα μέσῳ μιᾶς φίλης τοῦ μίαν πελώρια Γενετικίζουσα «ἐξήγηση» τῆς Φιλομοφυλίας. Οἰοσδήποτε ἄσχετος μὲ τὴν Βιοχημεία δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἐντυπωσιασθῇ ἀπὸ τὴν λεπτομερὴ ἀνάλυση ποὺ κάνει. 
Ὅμως κάποιος καθόλου ἄσχετος σὰν ἐμέναν, βλέπει ὅτι εἶναι ἕνας Ἐπιστημονισμὸς (Scientism) πρὸς ἐντυπωσιασμὸ τῶν ἀφελῶν. Ὅταν ξέρουμε θιετικα ὅτι οὐδεμία βιοχημικὴ ἀνωμαλία ὑπάρχει στοὺς Φιλομοφύλους. Συνέχεια

Γιατί δέν αὐτοκτονοῦν ΟΛΟΙ οἱ βουλευτές «μας»;

Τὸ τρομακτικώτερον ὅλων εἶναι…

Ἐνας δικηγόρος διεμαρτυρήθη στον Γιοῦνκερ ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτο να μὴν μπορῇ νὰ ἐπαναγοράσῃ τὸ σπίτι του τῶν 100.000 εὐρῶ ὁ κοκκινοδανεισμένος Ἕλλην καὶ νὰ ἔχῃ αὐτὴν τὴν δυνατότητα μόνον τὸ Κοράκι τοῦ ἀλλοδαποῦ FUND!! Συνέχεια

Ξεφλουδισμένες ο πατάτες;

Τὸ γελοία περιττὸ ξεφλούδισμα τῆς πατάτας εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνει τοὺς μαγαζάτορες νὰ προτιμοῦν τὶς προτηγανισμένες ἀηδίες Βελγίου, Ἰταλίας ἢ Γαλλίας, ποὺ εἶναι τίγκα στο (καρκινογόνο) ἀκρυλαμίδιον, ὅπως ἀνεκάλυψαν οἱ σοβαροὶ Σουηδοὶ ἐπιστήμονες. Ἐπειδὴ οἱ τηγανιτὲς πατάτες ἀποτελοῦν ἕνα τεράστιο μέρος τῶν τροφῶν ποὺ καταναλώνουμε, Ἕλληνες καὶ τουρίστες, ἀξίζει νὰ ποῦμε ὅτι: Συνέχεια