Γιατί μόνον …«ἀκραῖοι» ἀσχολοῦνται μέ τά σοβαρότερα προβλήματα τῆς Ἀνθρωπότητος;

«Ὄχι στὴν κατάργηση τῶν μετρητῶν. Τὰ μετρητὰ εἶναι ἐλευθερία. Ἐναλλακτικοὶ γιὰ τὴν Γερμανία».

Ἔτσι λέει ἡ ἀφίσσα.
Ἢ, μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ἀμήχανη στιγμὴ ποὺ πρέπει νὰ ἀναγνωρίσῃς ὅτι οἱ «ψεκασμένοι» ἔχουν δίκιο, σὲ ἕνα σπουδαῖο θέμα γιὰ τὸ ὁποῖο οὐδεὶς ἄλλος μιλᾶ.
Συνέχεια

Κυνηγώντας τὰ μετρητά, θεριεύει ἡ …κυκλοφορία τους!!!

Τὰ ἀδιέξοδα στὴν οἰκονομία λόγῳ τῆς φορολαίλαπας καὶ τῶν στρεβλώσεων-ὑπεῤῥυθμίσεων εἶναι πλέον τόσο ἐμφανῆ ποὺ βγάζουν μάτια.

Ἀφοῦ γίναμε ἀρωγοὶ-αἱμοδότες ὅλων τῶν ξένων τραπεζῶν καὶ τῶν γειτονικῶν Βαλκανικῶν οἰκονομιῶν ἦλθε ἡ ὥρα τὸ μετρητὸ νὰ εἶναι κυρίαρχος σὲ ὅλες τὶς συναλλακτικὲς δραστηριότητες.Ὅσο τὸ κυνηγοῦν (μετρητὸ-πλοῦτο),τόσο αὐτὸ θὰ θεριεύη.

Συνέχεια

Χρήματος ἀντικατάστασις ἐπισήμως μὲ …κουπόνια!!!

Ἐπιβεβαίωσε ἡ Ὑπουργὸς τὴν πρόταση τῆς πληρωμῆς τῶν ἐργαζομένων μὲ Κουπόνια. Συνέχεια

Χρῆμα τέλος!!!

Συζητήθηκε στὸ Νταβὸς καὶ ἤδη προωθεῖται ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη.

Πληρωμὲς μόνον μὲ πλαστικὸ χρῆμα. Συνέχεια

Χαρτονομίσματα ἤ κέρματα;

Χαρτονομίσματα ἤ κέρματα;1Διαβάσαμε αὐτό:

Οι Ελληνες πληρώνουν… με κέρματα μετά τα capital controls

Προσέχουμε αὐτό:

«Σημειώνεται, ότι το καθεστώς εκδόσεως και διαχειρίσεως των κερμάτων δεν ταυτίζεται με αυτό των τραπεζογραμματίων, καθώς, στην ουσία, τα κέρματα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του κάθε κράτους.»

Συνέχεια

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (δ)

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (δ) 1Ἢ, ξέχνα τὸ δικαίωμα στὴν ἰδιοκτησία σου!
Μικρὴ ἢ μεγάλη!

Τί; Δέν μέ πιστεύετε;
Κακῶς… Πολὺ κακῶς…
Ὄχι διότι θέλω νὰ ἐπιβεβαιώνομαι, ἀλλὰ διότι ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου ἔχουμε παρανοήσει τὸ τὶ σημαίνει μία ἔννοια, ἀναφορικῶς μὲ τὸ πῶς τὴν ἀντιλαμβάνονται αὐτοὶ ποὺ τὴν στηρίζουν. Γιὰ αὐτὸ καὶ γύρω μας τόσοι κομμουνιστές. Γιὰ αὐτὸ καὶ τόσα κόμματα, κομμουνιστικὰ πάντα, μὲ προσωπεῖο ἀπὸ …«ἄκρα ἀριστερά» ἔως «ἄκρα δεξιά». Πληρώνουν οἱ τράπεζες καὶ τὸ κεντρικὸ κατάστημά τους ἀνοίγει κάθε εἴδους …ὑποκαταστήματα.
Συνέχεια