Ἀπαντώντας στὸν πλασιὲ τοῦ πλαστικοῦ χρήματος Βαρουφάκη

Ἀπάντησις στὸν πλασιὲ τοῦ πλαστικοῦ, εἰκονικοῦ ψευδονομίσματος, μπαρουφάκη, ποὺ προσπαθεῖ ξανὰ νὰ σηκώσῃ κεφάλι:

Συνέχεια

Ἡ κυβέρνησις τσιπροκαμμένου καταργεῖ τὰ μετρητά!!!

Με την βοήθεια του Πάνου Καμμένου η κυβέρνηση της Νέας Τάξεως πάει να καταργήσει τα μετρητά.

Ἡ κυβέρνησις τσιπροκαμμένου καταργεῖ τὰ μετρητά!!! Συνέχεια

ΝΑΙ στὰ μετρητά!!!

Ὁ Son ofEon, ποὺ ἔχει γράψει καὶ σχετικὰ κείμενα (ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ) καθὼς κι ἄλλοι φίλοι καὶ γνωστοί, κατὰ καιρούς, συνδέουν τὴν ὕπαρξιν μετρητῶν μὲ τὴν φοροδιαφυγή, θεωρώντας κάποιες φορὲς τὰ μετρητὰ τὸ αἴτιόν της.
Καὶ θὰ ἦταν ἀκριβῶς ἔτσι, ἐὰν δὲν συνέβαινε τὸ ἐξῆς ὀξύμωρον:

Ὁ λαός, στὸ μεγαλύτερο μέρος του, ΔΕΝ θέλησε ποτὲ νὰ φοροδιαφύγῃ, ἀλλὰ ὑπεχρεώθη ἀπὸ τὶς συνθῆκες, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσῃ.
Οἱ «ταγοί του» ὅμως, οἱ ἐκπρόσωποί του, καθὼς καὶ τμῆμα τῆς κοινωνικῆς ἐκείνης ὁμάδος τῶν …«ἐπιχειρηματιῶν», ποὺ διατηροῦν λογαριασμοὺς εἰς τὰ ἐξωτερικά, εἶναι κι ἐκεῖνοι ποὺ ΠΑΝΤΑ ἀπομυζοῦν τὸν λαὸ καὶ δημιουργοῦν τὶς συνθῆκες γιὰ τὴν φοροδιαφυγή.
Πρόσωπα σὰν τὸν Μητρόπουλο, μποροῦν ἐκβιαζόμενοι (ἴσως) νὰ βγάζουν τὸν σκασμό, ὅταν …«ἀπαιτεῖται», καὶ νὰ τὸ παίζουν ἀντιπρόεδροι τῆς βο(υ)λῆς τους στὸ μεταξύ, ἀλλὰ ἀπὸ αὐτὸ καὶ μόνον τὸ παράδειγμα, μποροῦμε νὰ βγάλουμε πολλὰ πολλὰ συμπεράσματα γιὰ τὸ ποιοὶ …«νομοθετοῦν», «κυβερνοῦν» καὶ μεριμνοῦν γιὰ τὴν …πάταξιν τῆς φοροδιαφυγῆς!!!ΝΑΙ στὰ μετρητά!!!1

Γιατί τώρα (ξανα-)θυμήθηκαν πώς ὁ Μητρόπουλος χρωστᾶ δύο ἐκατομμύρια στήν ἐφορία;

Συνέχεια

Μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀπάτες ἡ κατάργησις τῶν φυσικῶν νομισμάτων.

Μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀπάτες ἡ κατάργησις τῶν φυσικῶν νομισμάτων.Ἡ παράγραφος 8 τοῦ πρώτου ἄρθρου τῆς ΠΝΠ για τὶς τραπεζικὲς συναλλαγὲς ἀναφέρει ὅτι ἀπαγορεύεται ἡ πρόωρη, μερικὴ ἢ ὁλοκληρωτικὴ ἐξόφλησις δανείων μὲ χρῆμα ποὺ προέρχεται ἀπὸ τραπεζικὸ λογαριασμό.
Συνέχεια

Πιστωτική ἀσφυξία;

Πιστωτική ἀσφυξία;Αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ κάνῃ ἔξω φρενῶν ἔναν φιλελεύθερο, ὑποστηρικτὴ τῆς ἀγορᾶς, εἶναι ὁ ὅρος «πιστωτικὴ ἀσφυξία».
Τί σημαίνει πρακτικά αὐτό;
Πὼς ὁ πλοῦτος ποὺ παράγεται «μπλοκάρεται» ἀπὸ μιὰ νομισματικὴ ἀρχή. Συνέχεια

Ὁλοταχὼς στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Νέας Τάξεως μᾶς πάει (συνειδητῶς) ἡ κυβέρνησις!!

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ καταργεί τα μετρητά με δόλωμα…και δόλο… 

Πρώτοι στον χορό της Νέας Τάξεως οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.
Αυτοί που κάποτε θα μπορούσαν να ανατρέψουν μία κυβέρνηση σε λίγες ώρες … ΔΕΝ θα αντιδράσουν, γιατί όλοι οι συνδικαλιστικοί ποιμένες τους  είναι …«επαναστάτες» της «αριστεράς» και των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
. Συνέχεια