Ἀπαντώντας στὸν πλασιὲ τοῦ πλαστικοῦ χρήματος Βαρουφάκη

Ἀπάντησις στὸν πλασιὲ τοῦ πλαστικοῦ, εἰκονικοῦ ψευδονομίσματος, μπαρουφάκη, ποὺ προσπαθεῖ ξανὰ νὰ σηκώσῃ κεφάλι:

Παπποῦς Νῖκος: Ἔχω τις ἀναγκαῖες τυπικὲς γνώσεις…..
Ἔχω καὶ μιὰν μακρόχρονη ἐμπειρία στὰ οἰκονομικά…..
Ἐεεε!!!!!….
Δικαιοῦμαι ῥὲ γαμῶτο νὰ πῶ, ὅτι ἂν ἤμουν ἔστω καὶ 2 μῆνες ὑπουργὸς οἰκονομικῶν, θὰ εἶχα ξετινάξη μὲ ἀριθμούς, κάθε πρόταση τῆς Λαγκᾶρτ καὶ τοῦ Σόϊμπλε, καὶ θὰ στύλωνα τὰ πόδια!!!…..

Ὅταν ὅμως ὁ Μπαρουφάκης, δήλωνε δημόσια θαυμαστὴς τῆς Λαγκᾶρτ καὶ ὡς μόνον ἀντάξιό του ὑπουργὸ στὴν ΕΕ τὸν σακάτη στὸ μυαλὸ Σόϊμπλε….
…καὶ ὅταν ὁ Μπαρουφάκης, καταντοῦσε νὰ λέῃ ΝΑΙ σὲ ὅλα, σὲ κάθε συμμετοχή του στὰ γιουρογκροῦπ (ἀνεξάρτητα μὲ τὸ ποιὰ ῥητορικὴ χρησιμοποιοῦσε)……
…ὅ,τι καὶ νὰ λέῃ σήμερα, καταντᾶ περισσότερο γελοῖος, ὁ ἄκομα τρώγων μέχρι σήμερα, τὰ χρήματα τοῦ…. χρεωκοπημένου μπαμπὰ του (κατὰ δημοσία δήλωσή του). ΔΗΛΑΔΗ τό «καθηγητιλίκι» ἄμισθο ἦταν;;;…..

Στὰ τέσσερα βάδιζε καὶ δικαιολογοῦσε πάντα τὴν δουλικότητα του, μὲ τὸ σλόγκαν, ὅτι ἀναζητᾶ «τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀποδεκτὴ λύση»!!!!!!

Στὴν οὐσία τοὺς  ἔγλειφε, γιὰ νὰ παρουσιάσῃ τὸ δικό του εἰκονικὸ  νόμισμ, παράλληλα μὲ τὸ εὐρῶ!!!
Γιὰ αὐτὸ τὸ εἰκονικὸ νόμισμα τὸν ἔφαγαν (προληπτικά) οἱ κλασικὲς τράπεζες (δανειστές), γιὰ τία τοὺς ἔγλυφε, για να πλασάρει τὸ δικὸ τοῦ εἰκονικὸ νόμισμα, παράλληλα μὲ τὸ εὔρω!!!!!! Γι αὐτὸ τὸ εἰκονικὸ νόμισμα τὸν ἔφαγαν (προληπτικά) οἱ κλασικὲς τράπεζες (δανειστές).
Γιὰ τίποτα ἄλλο.

Μπρμπανῖκος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply