ΝΑΙ στὰ μετρητά!!!

Ὁ Son ofEon, ποὺ ἔχει γράψει καὶ σχετικὰ κείμενα (ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ) καθὼς κι ἄλλοι φίλοι καὶ γνωστοί, κατὰ καιρούς, συνδέουν τὴν ὕπαρξιν μετρητῶν μὲ τὴν φοροδιαφυγή, θεωρώντας κάποιες φορὲς τὰ μετρητὰ τὸ αἴτιόν της.
Καὶ θὰ ἦταν ἀκριβῶς ἔτσι, ἐὰν δὲν συνέβαινε τὸ ἐξῆς ὀξύμωρον:

Ὁ λαός, στὸ μεγαλύτερο μέρος του, ΔΕΝ θέλησε ποτὲ νὰ φοροδιαφύγῃ, ἀλλὰ ὑπεχρεώθη ἀπὸ τὶς συνθῆκες, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσῃ.
Οἱ «ταγοί του» ὅμως, οἱ ἐκπρόσωποί του, καθὼς καὶ τμῆμα τῆς κοινωνικῆς ἐκείνης ὁμάδος τῶν …«ἐπιχειρηματιῶν», ποὺ διατηροῦν λογαριασμοὺς εἰς τὰ ἐξωτερικά, εἶναι κι ἐκεῖνοι ποὺ ΠΑΝΤΑ ἀπομυζοῦν τὸν λαὸ καὶ δημιουργοῦν τὶς συνθῆκες γιὰ τὴν φοροδιαφυγή.
Πρόσωπα σὰν τὸν Μητρόπουλο, μποροῦν ἐκβιαζόμενοι (ἴσως) νὰ βγάζουν τὸν σκασμό, ὅταν …«ἀπαιτεῖται», καὶ νὰ τὸ παίζουν ἀντιπρόεδροι τῆς βο(υ)λῆς τους στὸ μεταξύ, ἀλλὰ ἀπὸ αὐτὸ καὶ μόνον τὸ παράδειγμα, μποροῦμε νὰ βγάλουμε πολλὰ πολλὰ συμπεράσματα γιὰ τὸ ποιοὶ …«νομοθετοῦν», «κυβερνοῦν» καὶ μεριμνοῦν γιὰ τὴν …πάταξιν τῆς φοροδιαφυγῆς!!!ΝΑΙ στὰ μετρητά!!!1

Γιατί τώρα (ξανα-)θυμήθηκαν πώς ὁ Μητρόπουλος χρωστᾶ δύο ἐκατομμύρια στήν ἐφορία;

Θά ἔχουμε ΥΠΟΔΙΚΟ πρόεδρο δημοκρατίας;

Ἤ ἑταιρεῖες σὰν τὴν Starbucks, ποὺ κόβουν ἀποδείξεις, ποὺ δηλώνουν τὸ προσωπικό τους κανονικά, ποὺ εἶναι τέλος πάντων τύποις καθ΄ ὅλα νόμιμες, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἔχουν ἀποδόσει ἕνα εὐρόπουλο στὰ ΕΛΛΗΝΙΚΑ δημόσια ταμεῖα, διότι ἁπλῶς …«φορολογοῦνται» (ἤ φοροδιαφεύγουν ἐὰν θέλετε καλλίτερα) στὸ Λουξεμβοῦργο ἤ στὴν Ὁλλανδία, μὲ …«ἰδιαίτερα» καθεστῶτα …«φορολογήσεως»!!!.

«…Τα δέκα χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα γιορτάζει η Starbucks και με την ευκαιρία της επαναλειτουργίας του καταστήματός της στην οδό Κοραή 4, στις 17 Απριλίου, κερνάει όλους ένα «απολαυστικό tall Cappuccino ή Freddo», όπως αναφέρει στις διαφημίσεις που κατέκλυσαν τον κυριακάτικο Τύπο.

Σπεύσατε στο κατάστημα της Κοραή 4 λοιπόν, για να εκμεταλλευθείτε την προσφορά! Αφού επί δέκα χρόνια η εταιρεία δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ φόρο, τουλάχιστον ας μας προσφέρει έναν καφέ!

Δέκα χρόνια λειτουργίας στην Ελλάδα συμπληρώνει η Starbucks! (*). 244 εκατομμύρια ευρώ τζίρο για την περίοδο 2003-2011 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη ο ισολογισμός για το 2012), 174,2 εκατομμύρια μικτά κέρδη, αλλά ούτε ένα ευρώ φόρο εισοδήματος!

Ναι, σωστά το διαβάζετε! Από την πρώτη χρονιά της λειτουργίας της, η εταιρεία εμφανίζει ζημιές. Πόσες είναι η ζημιές στα χρόνια που λειτουργεί; Συνολικά έφθασαν στα 53,1 εκατομμύρια (για την περίοδο 2003-2011)….»

ΝΑΙ στὰ μετρητά!!!3

Ὅταν ἀκοῦμε γιὰ ἐπενδύσεις νὰ καταλαβαίνουμε …ΛΕΗΛΑΣΙΑ!!!

(Πηγαίνεις ἐσὺ λοιπόν, στὸν …«συνέλληνά» σου καὶ τοῦ ὑποδεικνύεις τὴν ἀπάτη. Ἀν τὶ ὅμως νὰ κόψῃ …«μαχαῖρι» τὶς καταθέσεις του στὰ ἐν λόγῳ μαγαζάκια λεηλασίας σοῦ ἀπαντᾶ: «μὰ εἶναι μόδα»!!!)

Ὅμως αὐτὸ εἶναι ἡ μία ἐκδοχή.
Γνωρίζουμε ὅλοι μας τὸ πῶς κατὰ καιροὺς κάποιοι φοροαποφεύγουν, φοροδιαφεύγουν καὶ πλιατσικολογοῦν.
Γνωρίζουμε ἐπίσης, πολὺ καλά, πὼς ἐὰν ἤθελαν καὶ φορεφυγάδες θὰ ἔπιαναν καὶ θὰ σταματοῦσαν κάθε ἀνομία.
Γνωρίζουμε ἐπίσης πὼς ὅλα τὰ «παραθυράκια» τοῦ νόμου ὠφελοῦν ΜΟΝΟΝ τοὺς δικούς τους…
Ἀλλὰ καὶ ποὺ τὰ γνωρίζουμε δὲν τρέχει κάτι…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μᾶς …«πείθουν» εὔκολα γιὰ τὸ ὅ,τι «μαζὺ τὰ φάγαμε!!!»

Κι ἐδῶ ἔρχεται ἡ προπαγάνδα γιὰ τὴν κατάργησιν τῶν μετρητῶν.
Τό πρόβλημα εἶναι τά μετρητά; Καί δέν μποροῦν, ἐὰν πράγματι εἶναι αὐτὸ τὸ πρόβλημα, νά κατάσχουν τοῦ κάθε Μητροπούλου τά ἀντίστοιχα περιουσιακά στοιχεῖα, πού θά καλύψουν τό ποσόν τοῦ χρέους; Ἤ μήπως …ΔΕΝ θέλουν;

Τὰ μετρητὰ εἶναι ἡ πρόφασις γιὰ νὰ ἀποκτήσουν ἐλευθέρα πρόσβασιν οἱ γνωστοὶ κοιλιόδουλοι τραπεζῖτες στὰ ὅποια περιουσιακὰ στοιχεῖα ἀπέμειναν στοὺς Ἕλληνες. (Κι ὄχι μόνον!!! Ἀφορᾶ σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς αὐτό!!!)
Ἡ ἄνευ ὁρίων ἀδειοδότησις στοὺς τραπεζῖτες νὰ μποροῦν νὰ σβήνουν μὲ ἕνα «ΚΛΙΚ» κάθε δικαίωμα ὑπάρξεώς μας, ἐὰν εἴμαστε ἁπλῶς …«ἀνυπάκουοι», εἶναι τὸ  ζητούμενον. Αὐτὸ ἐπιδιώκουν κι αὐτὸ φέρνουν.
Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι λόγια-φύκια γιὰ τὶς μεταξωτὲς κορδέλλες-πραγματικὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα, ποὺ μᾶς λεηλατοῦν, ἔτσι… τσαμπουκαλίδικα.
Μὲ τὰ νομομαγειρέματά τους, ποὺ πέραν ὅλων τῶν ἄλλων εἶναι ΚΑΙ ἀντισυνταγματικά!!!

ΝΑΙ στὰ ΜΕΤΡΗΤΑΝΑΙ στὰ μετρητά!!!2

Η κατάργηση ή ο περιορισμός των ΜΕΤΡΗΤΩΝ είναι μια σοβαρή ενέργεια κατά της ελευθερίας των πολιτών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ 
            « NAI ΣΤΑ ΜΕΡΗΤΑ»

 1. Η κατάργηση ή ο περιορισμός των ΜΕΤΡΗΤΩΝ είναι μια σοβαρή ενέργεια κατά της ελευθερίας των πολιτών.
 2. Η κατάργηση ή ο περιορισμός των ΜΕΤΡΗΤΩΝ σημαίνει να εμπιστευτείς ηλεκτρονικές πηγές που θα βρίσκονται κάτω από των έλεγχο ολίγων οντοτήτων που θα έχουν το μονοπώλιο των μέσων επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Το ηλεκτρονικό χρήμα είναι απολύτως νόμιμο και πολύ χρήσιμο και βολικό, αλλά θα πρέπει να παραμείνει μια ελεύθερη επιλογή.
 3. Η κατάργηση ή ο περιορισμός των ΜΕΤΡΗΤΩΝ είναι ένα «δώρο» προς τις Τράπεζες και τά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που κερδίζουν σε όλες τις πληρωμές, εκτός εκείνων με μετρητά.
 4. Η κατάργηση ή ο περιορισμός των ΜΕΤΡΗΤΩΝ σημαίνει ότι κτυπάς ένα ΜΕΣΟΝ πληρωμής απλό, αποτελεσματικό, φθηνό και ίσο για όλους.
  Το να εμπιστευτείς τις ηλεκτρονικές πηγές (Τράπεζες) για τις συναλλαγές αυτές σημαίνει επίσης ότι υπόκεισαι στην καταβολή των προμηθειών γιά κάθε πράξη πληρωμής.
  100 € σε μετρητά μετά από 100 αλλαγές ιδιοκτησίας είναι πάντα 100 €.
  100 ευρώ μετά από 100 ηλεκτρονικά περάσματα έχουν τά ΜΙΣΑ.
  Τα άλλα ΜΙΣΑ «εξαφανίσθηκαν» για να περάσουν στα χέρια των Τραπεζών και των λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
  .
 5. Η κατάργηση ή ο περιορισμός των ΜΕΤΡΗΤΩΝ σημαίνει να χάσεις την άμεση και ΥΛΙΚΗ κυριότητα των αποταμιεύσεών σου που γίνονται εικονικές, κάτω από την κηδεμονία και τον έλεγχο των τρίτων. Είναι λοιπόν δυνατόν, με ένα απλό κλικ, να μας εμποδίζουν στην πρόσβαση των χρημάτων ή να αποσύρουν τις αποταμιεύσεις μας, οι οποίες ανήκουν μόνο σε εμάς και σε κανέναν άλλο.
  Στην εποχή της Μεγάλης Οικονομική Κρίσεως και του κινδύνου αδυναμίας πληρωμής αυτό το σημείο είναι εξαιρετικά ζωτικής σημασίας και σημαντικότατο.
 6. Η κατάργηση ή ο περιορισμός των ΜΕΤΡΗΤΩΝ σημαίνει ένα τεράστιο πλήγμα για το δικαίωμά μας στην ιδιωτική ζωή.
  «
  Ο φακός μίας τηλεκάμερας» θα μας κατασκοπεύει 24 ώρες το 24ωρο, καθιστώντας μας αντικείμενα όχι μόνο ενός διαδεδομένου αλλά και ενός αυθαιρέτου ελέγχου, στο έλεος απρόβλεπτων κοινωνικο-πολιτικών εξελίξεων της Ιστορίας. Φανταστείτε αν κάποια ημέρα αυτή η «δύναμη» πέσει στα χέρια ενός νέου Χίτλερ ή Στάλιν, ή ακόμη χειρότερα, στα χέρια ενός Τραπεζίτη.
 7. Η κατάργηση ή ο περιορισμός των ΜΕΤΡΗΤΩΝ είναι ενάντια στην φύση του ανθρώπου: Το μόνο αποτέλεσμα θα είναι να δημιουργηθεί μια ακμάζουσα μαύρη αγορά.
 8. Η κατάργηση ή ο περιορισμός των ΜΕΤΡΗΤΩΝ ως μέτρο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι ανοησία που κρύβει τους πραγματικούς στόχους των υποστηρικών αυτής της «σταυροφορίας»: τα μετρητά είναι ένα ΜΕΣΟΝ ευρείας διαδόσεως ΚΑΙ μόνον οριακά χρησιμοποιούνται κατά τρόπο παράνομο. Η αληθινή φοροδιαφυγή πραγματοποιείται μέσω διαφορετικών διαύλων, σχεδόν όλων ηλεκτρονικών και υπό τον έλεγχο των Τραπεζών.
 9. Αναστρέφοντας το σύνθημα των λόμπι που θέλουν να καταργήσουν τα ΜΕΤΡΗΤΑ, μπορούμε να πούμε ότι «Η υπεράσπιση των μετρητών είναι μια πραγματική μάχη πολιτισμού» (και ελευθερίας).
 10. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ πρέπει να διαδωθούν οι ορθολογικές κριτικές μας και να ακουστεί η κραυγή της διαμαρτυρίας μας και της αποδοκιμασίας.ναὶ στὰ μετρητὰ

Συμφωνῶ μὲ τὴν παραπάνω προκήρυξιν.
Συμφωνῶ καὶ συντάσσομαι μὲ αὐτοὺς ποὺ τὴν συνέταξαν καὶ ὑποστηρίζω μὲ ὅλες μου τὶς δυνάμεις τὸ δικαίωμά μας, καθὼς καὶ τὴν ἐπιλογή μας, στὰ μετρητά.
Ἄν καὶ τὸ χρῆμα, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦταν μέσον χειραγωγήσεως τῶν λαῶν, ἐν τούτοις, ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες καὶ ἔως νὰ ἀρχίσουμε νὰ ἐπαναδομοῦμε τὶς κοινωνίες μας ὅπως τοὺ πρέπει, εἶναι χρήσιμον καὶ τὸ θέλω ὡς ἔχει.
Ὀφείλουμε νὰ τὸ ὑπερασπισθοῦμε καὶ νὰ ἀγωνισθοῦμε γιὰ τὴν διατήρησίν του.
Τὸ γνωρίζουμε!
Καὶ ὁ μόνος τρόπος, ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες, εἶναι ἡ ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ μεγάλη, σὲ ὄγκο, χρῆσις τῶν μετρητῶν!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Σημαντικὴ λεπτομέρεια… Ἀνεξαρτήτως τοῦ ποιὸ θὰ εἶναι τὸ νόμισμά μας, ἐὰν ΔΕΝ ἔχουμε τὸ ἐκδοτικὸ δικαίωμα τοῦ νομίσματος, δὲν ἔχει κάποιο νόημα νὰ συζητοῦμε γιὰ εὐρῶ, δραχμὲς ἤ …εὐρωδραχμές. Εἴπαμε… Γιὰ λίγο ἀκόμη ὑπομονή… Ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ …παρακάτω!!!

 

(Visited 177 times, 1 visits today)
Leave a Reply