Βιβλιοπαρουσιάζοντας τὸ «Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Βορείου Ἠπείρου…»

Μὲ ὑπότιτλο:
«Μέσα ἀπὸ ἄγνωστα ντοκουμέντα».

Συγγραφεὺς ὁ νομικὸς καὶ ἱστορικὸς ἐρευνητὴς Ἰωάννης Παπαφλωρᾶτος, ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Πελασγός», τοῦ Ἰωάννου Γιαννάκενα. Συνέχεια

Θεοδώρου Παγκάλου τοῦ γηραιοτέρου…

Σὰν σήμερα, τὸ 1952, φεύγει ἀπὸ τὴν ζωὴ σὲ ἡλικία 74 ἐτῶν, ὁ Στρατηγὸς ἐν ἀποστρατείᾳ Θεόδωρος Πάγκαλος (παπποῦς τῆς γουρουνοκεφαλῆς τοῦ ΠΑΣΟΚ). Συνέχεια

Θρᾴκης «καμμένο» χαρτί!!!

Σὰν σήμερα τὸ 1922, ὁ Θεόδωρος Πάγκαλος ἐγκαταλείπει τὴν Ἐπαναστατικὴ Κυβέρνηση καὶ ἀναλαμβάνει Διοικητὴς (στην οὐσία ἀναδιοργανωτής) τῆς Στρατιᾶς Ἕβρου.

Μετὰ ἀπὸ λίγον καιρὸ τὴν κατέστησε – διὰ τῆς ἐφαρμογῆς σιδηρᾶς πειθαρχίας, ποὺ ἔφθασε μέχρι καὶ σὲ φυλακίσεις ἀλλὰ καὶ ἐκτελέσεις ἀπειθάρχων – ἕνα φοβερὰ ἀξιόμαχο Σῶμα, τοῦ ὁποίου  ὁ Κεμὰλ δὲν ἐτόλμησε νὰ ἀντιπαρατεθῇ. Συνέχεια

Φάρα του εἶναι καί τήν …τιμᾶ;

Ἔγραφα πρὸ ἡμερῶν πὼς πράγματι ὁ Πάγκαλος λέγει καὶ κάποιες ἀλήθειες:

Λέει (καί) κάποιες ἀλήθειες ὁ πάγκαλος…

Καὶ μία ἐξ αὐτῶν ἦταν ἡ ὁμολογία του γιὰ τοὺς Σλαύους, ποὺ πράγματι, οὐδέποτε ἦσαν φίλοι μας.
(Ἀνεξαρτήτως ἐὰν ἡ ἐν λόγῳ τοποθέτησίς του ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων, ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ τὴν κρατήσουμε. Ὄχι διότι τὴν εἶπε ὁ πάγκαλος, ἀλλὰ διότι ἡ ἱστορία αὐτὸ ἀποδεικνύει…!!!) Συνέχεια

Οἱ …«ἐθνευεργέτες» Πάγκαλος καὶ Βενιζέλος

Οἱ ...«ἐθνευεργέτες» Πάγκαλος καὶ Βενιζέλος

Για να θυμόμαστε…

Για να ξέρουμε από πόσο παλαιά πληρώνουμε τους …«εθνευεργέτες» και τους απογόνους τους. Συνέχεια