Φοροδιαφυγὴ καὶ διαφθορὰ

Σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ βιβλιογραφία ποὺ ἀσχολείται μὲ τὴν παραικονομία/φοροδιαφυγὴ (Τάτσος, Σνάιντερ, Βάβουρας) ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν οἰκονομία (Mankiw, Krugman, Samuelson), ἔχει διαπιστωθῆ ὅτι ὄσο χαμηλότερο εἶναι τὸ μορφωτικὸ καὶ τὸ πολιτιστικὸ ἐπίπεδο τοῦ πληθυσμοῦ, τόσο μεγαλυτέρα εἶναι ἡ τάσις γιὰ φοροδιαφυγή. Συνέχεια

Θεματοφύλακες τῆς Ἱστορικῆς μνήμης πρέπει νὰ εἶναι οἱ Δήμαρχοι

Εἶναι δική σας εὐθύνη κύριοι δήμαρχοι ἡ Ἱστορικὴ μνήμη…

Κάθομαι καὶ κυττῶ τοὺς δρόμους τῆς πόλεών μας…

  • Ὁδὸ Κέννεντυ ἔχουμε…
  • Ὁδὸ Τσώρτσιλ ἔχουμε…
  • Ὁδὸ Ῥοῦσβελτ ἔχουμε…
  • Ὁδὸ βασιλίσσης Μαρίας (προφανῶς Στιούαρτ) ἔχουμε…
  • Ὁδὸ διαδόχου Καρόλου ἔχουμε…

Συνέχεια

Διπλωματικὲς ἐπιχειρήσεις τὰ «ἑλληνικά» τοῦ Μακρόν!!!

Ἐπειδὴ βλέπω πόσο κολακεύονται πολλοὶ μὲ τὴν ἑλληνικὴ γνώση ποὺ ἀπέπνεε ὁ πρόεδρος τῆς γαλλικῆς ῥεπουμπλίκ, θέλω νὰ τοὺ πῶ ὅτι στὴν διπλωματία (καὶ οἱ Γάλλοι ἔχουν παράδοση σὲ αὐτό, τοὐλάχιστον ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἄρχισαν νὰ νταραβερίζονται μὲ τοὺς δραγουμάνους τῆς Ὑψηλῆς Πύλης) ἀκριβῶς αὐτὸ κάνεις, καὶ δὲν περιμένεις νὰ γνωρίζουν οἱ ἄλλοι γιὰ τὸν τόπο σου ἢ δεν τοὺς γνωρίζεις ἐσὺ πράγματα γιὰ αὐτόν, λὲς καὶ εἶσαι Παποῦα ἐμπρὸς στὸν καπετὰν Κοῦκ.

Συνέχεια

Ζητιανεύοντας σπέρμα

Ἂν ἐρωτήσῃς ὁποιανδήποτε σύγχρονη κοπέλλα: «τί θέλεις νά γίνῃς ὅταν μεγαλώσῃς;» – οὐδὲ μίαν πρόκειται νὰ σοῦ ἀπαντήσῃ σύζυγος καὶ μητέρα. Μία φοιτήτρια πλέον δὲν προβλέπεται νὰ παντρευθῇ πρὶν νὰ τελειώσῃ τὶς σπουδές της, ἡ καριέρα πάντα προηγεῖται. Ἡ οἰκογένεια δὲν θεωρεῖται ἀρκετὰ φιλόδοξο ὄνειρο γιὰ μίαν κοπέλλα. Εἰδικὰ ὁ ῥόλος τῆς νοικοκυρᾶς θεωρεῖται ὅ,τι πιὸ ὑποτιμητικό. Ἀντιθέτως, τὸ νὰ φέρεται ἡ γυναῖκα σὰν ἄνδρας (σεξουαλικὰ ἐπιθετική, ἀνόητες κοκκορομαχίες), νὰ μιλάει σὰν ἄνδρας («μαλάκα», «στ’ ἀρχίδι@ μου») καὶ να σκέφτεται σὰν ἄνδρας (μὲ δῆθεν βαθεῖς στοχασμούς, ἀντὶ γιὰ τὸ γυναικεῖο ἔνστικτο, ποὺ τὴν κάνει καὶ καλλίτερο κριτή χαρακτήρων) εἶναι ἔνδειξις ἀπελευθερώσεως. Ὡστόσο, δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ κάτι πιὸ ὑποτιμητικὸ γιὰ μίαν γυναῖκα ἀπὸ τὸ νὰ φέρεται σὰν ἄνδρας. Συνέχεια

Χαρούμενοι …μαζάνθρωποι!!!

Εἶναι ὧρες καὶ στιγμὲς ποὺ τοὺς βλέπεις νὰ ὑμνοῦν κάποιο κουδουνισμένο καὶ ἀναρωτιέσαι ἐὰν τὸ ἐννοοῦν ἢ ὄχι.
Κι ἐκεῖ ποὺ ἀντιλαμβάνεσαι πὼς ναί, τὸ ἐννοοῦν, παραμένοντας περισσότερο ἠλίθιοι ἀπὸ ὅσο πίστευες γιὰ αὐτούς, ἀντιλαμβάνεσαι πὼς ἔτσι ἦταν πάντα καὶ ἔτσι θὰ εἶναι. Οὔτε αὐτοὶ θὰ ἀλλάξουν, μὰ οὔτε καὶ θὰ τὸ θελήσουν. Εἶναι εὐτυχισμένοι μέσα στὶς «ἰδεολογίες» τους, στὶς κομματικές τους μηχανές, στὰ ὁπαδικά γλέντια τους ὅταν πανηγυρίζουν τὴν νίκη τῆς ὁμάδος τους (ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι κατὰ περίπτωσιν τὸ κόμμα, ἡ ὁμάς τους ἢ ἀκόμη καὶ ἡ θρηστευτική τους ἄποψις), στὰ σμάρτ-ἄι-φόν τους καὶ στὶς μιμήσεις. Ἐὰν παύσουν νὰ κάνουν ὅσο κάνουν καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι, θὰ αἰσθανθοῦν ἀποκομμένοι καὶ οἱ ζωές τους (ποιός ἦλθε;;;) θὰ χάσουν τὸ νόημά τους…

Συνέχεια

Θρησκευτική ἤ πολιτική ἡ πράξις τῶν Lidl;

Τὸ περιστατικὸ μὲ τὴν ἀφαίρεση τοῦ σταυροῦ ἀπὸ τὸν τροῦλο τῆς ἐκκλησίας στὴν Σαντορίνη ἀπὸ τὰ Lidl δείχνει ὅτι τὸ integration, ἡ περίφημη ἐνσωμάτωσις, προχωρᾶ κανονικά. Καὶ ὄχι, δὲν προσαρμόζονται αὐτοί. Ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα προσαρμοζόμεθα ἐμεῖς στὶς ἀνάγκες τῶν νέων «συμπολιτῶν μας» καὶ ἀλλάζουμε τὴν ζωή μας γιὰ νὰ μὴν θίξουμε τὶς «εὐαισθησίες» τους. Χωρὶς κἂ νὰ μᾶς τὸ ζητήσουν κάποιες φορές. Ἀπὸ κεκτημένη ὀρθοπολιτικὴ ταχύτητα. Συνέχεια