Διπλωματικὲς ἐπιχειρήσεις τὰ «ἑλληνικά» τοῦ Μακρόν!!!

Ἐπειδὴ βλέπω πόσο κολακεύονται πολλοὶ μὲ τὴν ἑλληνικὴ γνώση ποὺ ἀπέπνεε ὁ πρόεδρος τῆς γαλλικῆς ῥεπουμπλίκ, θέλω νὰ τοὺ πῶ ὅτι στὴν διπλωματία (καὶ οἱ Γάλλοι ἔχουν παράδοση σὲ αὐτό, τοὐλάχιστον ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἄρχισαν νὰ νταραβερίζονται μὲ τοὺς δραγουμάνους τῆς Ὑψηλῆς Πύλης) ἀκριβῶς αὐτὸ κάνεις, καὶ δὲν περιμένεις νὰ γνωρίζουν οἱ ἄλλοι γιὰ τὸν τόπο σου ἢ δεν τοὺς γνωρίζεις ἐσὺ πράγματα γιὰ αὐτόν, λὲς καὶ εἶσαι Παποῦα ἐμπρὸς στὸν καπετὰν Κοῦκ.

Καί, πληροφοριακά, ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητὴς μιλοῦσε ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀπαραίτητα ἀραβικὰ καὶ περσικά, ἑλληνικά, λατινικά, σερβικὰ καὶ ἑβραϊκά. Ἐπίσης εἶχε καὶ τέσσερις βυζαντινὲς συζύγους.

Ἡ γνώσις τοῦ ἄλλου εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ τὴν κατάκτησή του, ἐνῶ ὁ ἐθνικὸς ναρκισσισμὸς εἶναι γιὰ τοὺς κατακτημένους –κατανοητὸ βέβαια ὅταν παίζῃς μὲ τὴν ἐπιβίωσή σου.

Γεώργιος Συβρίδης

(Visited 58 times, 1 visits today)
Leave a Reply