Χορηγοὶ προβολῆς τῆς …ὁμοφυλοφιλίας!!!

Προωθώντας τὴν ὑπὸ ἀντζέντα τῆς ὁμοφυλοφιλίας…

PROMOTING THE GEY sub-AGENDA…

Ἡ εἰκόνα εἶναι μὲ …«χορηγό»!!!
(Ἀπὸ  ἐδῶ)
Συνέχεια

Φρίττω κι ἐγὼ μὲ τὰ «gay pride»…

…ἀλλὰ ὄχι γιὰ αὐτὸ ποὺ φαντάζεσθε!!!
Ἄλλως τὲ οὐδέποτε οἱ ἐρωτικὲς προτιμήσεις τῶν γύρω μου μὲ ἐνοχλοῦσαν ἐφ΄ ὅσον θεωροῦσα καὶ θεωρῶ πὼς εἶναι δικαίωμα τοῦ κάθε ἑνὸς νὰ κάνῃ ὅ,τι θέλει στὸ κρεββάτι του, δίχως νὰ δίδῃ λογαριασμό.
Καί, ναί, ἔχω συναναστραφῆ μὲ ὁμοφυλοφίλους, δίχως νὰ ἐνοχλοῦμαι ἀπὸ τὶς ὅποιες προτιμήσεις τους (ὅταν δὲν ἔθιγαν τὶς δικές μου!!!).
Εἴπαμε… δικαίωμά τους ἀδιαπραγμάτευτον, ὅπως δικαίωμά μου, ἀδιαπραγμάτευτον, τὸ νὰ σέβομαι καὶ  νὰ ὑπερασπίζομαι τὶς ἐπιλογές τους.
Συνέχεια

Χολυγουντιανὲς (μὴ …αὐθόρμητες) «ὀρθοπολιτικές» προπαγάνδες

«Ποιοί εἶναι πίσω ἀπό τήν προπαγάνδα τοῦ Χόλυ-Γοῦντ περί τῆς μίξεως τῶν φυλῶν;;;»!!!

Μὲ Ἀφορμὴ τὸ σύντομο ντοκιμαντὲρ τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ στὸ «Χόλυ-γοῦντ» τὸ ὁποῖο ἐλέγχεται στὸ 100%  του ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους (ὅπως Ἀκριβῶς καὶ οἱ ἴδιες οἱ ΗΠΑ…), ὁ θεατής που δὲν φορᾶ τὶς «παρῳπίδες» Συνέχεια

Διδάσκοντας σὲ παιδιὰ τὴν …«αἰσθητική» τῆς «πεπολιτισμένης» Δύσεως!!!

Τὸ ἀ-φύσικον αἶσχος τῆς «πεπολιτισμένης» Δύσεως…!!!

Στὴν φωτογραφία ἄρθρου τῆς «huffingtonpost« μὲ τίτλο: «Ἐδῶ ἕνας Ἐκπληκτικὸς τρόπος νὰ ἐξηγῇς τὴν κουλτούρα «ντρὰγκ κουΐν» [Drag Queens) ποὺ σημαίνει στὴν Ἀγγλικὴ Ἀργκὸ «slang» τὴν «Κουλτούρα» τῆς Ὁμοφυλοφιλίας] στὰ παιδιά»… Συνέχεια

Χάνουμε τόν πλανήτη;

Ὁ πλανήτης δέν μᾶς χωρᾶ;
(Τὸ «γιατί» εἶναι ἄλλη ἱστορία…!!!)

Ὥρα νά τήν …«κοπανᾶμε»;
Καί θά τήν …«κοπανήσουμε» ὅλοι ἤ μόνον οἱ …«ἐκλεκτοί»;

Ὁ μεγάλος μας ἀστροφυσικὸς Νανόπουλος (ποὺ ἐπὶ πλέον, ἔως τὸ 2015 , ἦταν καὶ πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν), μεταξὺ πολλῶν ἄλλων τοποθετήσεών του, ἰσχυρίζεται πὼς τὸ τέλος τῆς γῆς πλησιάζει καὶ πὼς ἡ Ἀνθρωπότης πρέπει νὰ τὴν ἐγκαταλείψῃ.

Συνέχεια

Ὑπερηφάνεια ἐπάνω ἀπ’ ὅλα!!!

«Νὰ εἶσθε ὑπερήφανοι καὶ ὑπερήφανες γι’ αὐτὸ ποὺ εἶσθε.
Καὶ νὰ στέλνετε παντοῦ, μὲ ἐπιμονὴ κι ἀποφασιστικότητα,
τὸ μήνυμα πὼς ἡ ἀγάπη εἶναι ἀγάπη,
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ φύλο,
τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμό,
τὴν φυλετικὴ καταγωγή,
τὶς θρησκευτικὲς ἢ φιλοσοφικὲς πεποιθήσεις.
Συνέχεια