Διδάσκοντας σὲ παιδιὰ τὴν …«αἰσθητική» τῆς «πεπολιτισμένης» Δύσεως!!!

Τὸ ἀ-φύσικον αἶσχος τῆς «πεπολιτισμένης» Δύσεως…!!!

Στὴν φωτογραφία ἄρθρου τῆς «huffingtonpost« μὲ τίτλο: «Ἐδῶ ἕνας Ἐκπληκτικὸς τρόπος νὰ ἐξηγῇς τὴν κουλτούρα «ντρὰγκ κουΐν» [Drag Queens) ποὺ σημαίνει στὴν Ἀγγλικὴ Ἀργκὸ «slang» τὴν «Κουλτούρα» τῆς Ὁμοφυλοφιλίας] στὰ παιδιά»…

Μπορεῖτε νὰ …«θαυμάσετε» δύο μέλη  τοῦ «γκέϊ πράϊντ» τὰ ὁποῖα «διδάσκουν» παιδιά!!! (Εὐτυχῶς ποὺ δὲν ἔχω Παιδιά, ἀλλοιῶς θὰ ἤμουν «σίριαλ κίλερ»…) μὲ τὶς «ἀρχές» τῆς «Νέας Παγκοσμίου (Σιωνιστικῆς) Τάξεως»…

Καί, ἐὰν κρίνω ἀπὸ αὐτὰ ποὺ βλέπω, τὸ δίποδον στὰ δεξιὰ πρέπει νὰ εἶχε γεννηθῇ Γυναῖκα ἀλλὰ στὴν συνέχεια ἀπεφάσισε ὅτι θέλει νὰ εἶναι «ἄνδρας», παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι διετήρησε τὰ … Βυζιά, καὶ κυττᾶ μᾶλλον μὲ …«θαυμασμό» τὸν διπλανό της, στὰ ἀριστερὰ τῆς εἰκόνος, ὁ ὁποῖος προφανῶς ἐνῶ εἶχε γεννηθῇ ἄνδρας, στὴν συνέχεια ἀπεφάσισε ὅτι θέλει νὰ εἶναι «γυναῖκα», ἀλλὰ μὲ βαμμένο μάτι, πρόσθετα Βυζιὰ καὶ Μοῦσι…

Ἀπολαῦστε λοιπὸν τὴν …«αἰσθητική» ποὺ «διδάσκουν» οἱ …«πολιτισμένοι» τῆς Δύσεως στὰ (ἄτυχα) παιδιά.

theblaze.com

Ἀκόμη δέν καταλαβαίνεις τίς σκοπιμότητες πίσω ἀπό αὐτό τό ἀ-φύσικο αἶσχος;

Μορφεὺς Πλάτων

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply