Χωνεύοντας τὸ ἐγκλημα ποὺ διέπραξαν γιὰ τὸ Κυπριακὸ στὴν Ἐλβετία

Λοιπόν…
Γιὰ νὰ ξέρετε τὶ ἔγινε στὴν Ἐλβετία.

Πῆγαν, τάχα μου – τάχα μου, γιὰ νὰ ξεσκεπάσουν τὴν Τουρκία καὶ τὴν παράνομο καὶ παράλογη ἀδιαλλαξία της στὸ Θέμα τῶν Ἐγγυήσεων καὶ τῆς Ἀσφαλείας, ποὺ δὲν συνάδει μὲ τὸ Εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο.

Καί, ἀντ’ αὐτοῦ, ἐνομιμοποίησαν μόνοι μας, αὐτὴν τὴν ἀδιαλαξία, δίδοντάς της μορφῆ κεφαλαίου διαπραγματεύσεως…!!!ΑΙ ΑΝΤ’ ΑΥΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ… ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΩΣΑΜΕ ΜΟΡΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ….

Λοιπὸν ἐπειδὴ κε Κοινοτάρχα ὁ κῶλος σου εἶναι δικός σοῦ καὶ τὸν κάνεις ὅτι θέλεις, μὴν παίζῃς μὲ τὸν δικό μας…!!!

Κατάλαβες;;;;;;;;

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply