Γραναζάκια, κατ’ ἐπιλογήν, στὴν μηχανὴ πολτοποιήσεως μας

Ἔχουμε, λέει, κοινωνικὸ κράτος.
Πηγαίνεις, λέει, ἀνασφάλιστος γάρ, σὲ ὁποιονδήποτε ἰατρὸ ἢ νοσοκομεῖο καὶ σὲ καλύπτουν ἀπολύτως κι ἀδιακρίτως, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἔχῃς, ἢ ὄχι, πληρώσῃ τά, βάσει νόμου (ἢ «νόμου»), ὑποχρεωτικὰ ἀσφάλιστρα στὸ ὁποιοδήποτε ταμεῖο σου.
Τότε γιατί…

 • Οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καλοῦνται νά πληρώσουν μέ τό αἷμα τους παράλογες εἰσφορές;
 • Δέν ἐξαιροῦν τήν νοσοκομειακή περίθαλψιν ἀπό τίς εἰσφορές;
 • Οἱ ἀνασφάλιστοι τοῦ ΟΑΕΕ ἀποτελοῦν, ἀκόμη καὶ σήμερα μὲ τὸ «κοινωνικό μας κράτος», μίαν ἀπό τίς πλέον εὐάλωτες ὁμάδες;
 • Μεταφέρονται τά χρέη πρός τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα στίς ἐφορίες;
 • Δέν ἀφαιροῦν ἀπό τίς ὀνομαστικές εἰσφορές τό, παραλόγως καί παρανόμως τοκογλυφικό, «χρέος» πού ἀφορᾶ στήν μή παρασχεθείσα νοσοκομειακή περίθαλψιν;
 • Τοκίζονται τοκογλυφικῶς ὅλα αὐτά τά «χρέη» ἐνᾦ παραλλήλως ἀξιώνουν καί, μάλιστα ἐντόκως, τίς εἰσφορές γιά χρέη πρός αὐτά τά ταμεῖα;

Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἐπὶ πλέον, ἀκόμη καὶ γιὰ «χρέος» 50 εὐρῶ, ἀποφασίζονται τὴν σήμερον καὶ διενεργῶνται κατασχέσεις γιὰ τὰ πάντα.
Μὰ τὰ πασιφανῆ δὲν ἀπασχολοῦν τοὺς συμπολῖτες μας, ποὺ χαίρονται μὲ τὸ «κοινωνικὸ κράτος μας»…
Οὔτε τοὺς ἀπασχολεῖ ἡ κομμουνιστικοποίησίς μας σὰν κοινωνία.
Οὔτε ἡ ἰδιωτικοποίησις τῶν κερδῶν καὶ ἡ κρατικοποίησις τῶν χρεῶν.

Λοιπόν, εὔλογα ἐρωτήματα, ποὺ ὄφειλαν νὰ ἀνασύρονται κάθε στιγμή, ἀπὸ κάθε ἕναν ποὺ …χαίρεται μὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους (κι ὄχι μόνον!!!) τὶς παροχές…(!!!)

 • Μέ ποιό κριτήριον ἀπαιτῶνται ἀσφάλιστρα ἀπό τούς πολῖτες;
 • Μέ ποιό κριτήριον κατάσχουν ὁ,τιδήποτε, γιά αὐτά, τά ἀνύπαρκτα χρέη, ποὺ ἀφοροῦν σὲ ἀσφάλιστρα; (Διότι τὰ χρέη εἶναι ἀνύπαρκτα καὶ τὸ γνωρίζουν… Ἁπλᾶ …ὅ,τι προλάβουν νὰ ἁρπάξουν!!!)
 • Γιατί διώκεται ἐπισήμως ἡ ἐπιχειρηματικότης;
 • Γιατί παραγράφονται χρέη ἀπό τούς μεγαλοκαρχαρίες;
 • Γιατί δέν πληρώνονται ἀπό τό Δημόσιον οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες;
 • Γιατί θάβονται ἔρευνες καί δικαστικές ἀποφάσεις πού ἀφοροῦν στήν ὑποχρέωσιν εἰσφορῶν σέ φόρους καί σέ ἀσφαλιστικά ταμεῖα ἀπό πολυεθνικές καί λοιπούς διαπλεκωμένους;
 • Γιατί σβήνονται ἀποφάσεις καταδικαστικές πού ἀφοροῦν σέ ἀπάτες διαπλεκομένων;
 • Γιατί ἡ βο(υ)λή τῶν διαπλεκομένων δέν ὑπακούει ἀκόμη καί στούς ἐναπομείναντες νόμους, πού ὑπηρετοῦν τό Σύνταγμα;;
 • Γιατί, ἀκόμη καὶ σήμερα, τά κουδουνισμένα χαίρουν ἄνευ ὁρίου ἀσυλίας;

Καί, τό κυριότερον…
Γιατί οἱ πολῖτες σπεύδουν νά πληρώσουν, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον μποροῦν, αὐτά τά ἀνύπαρκτα «χρέη»;
Γιατί τά ἀναγνωρίζουν ὡς ἀληθῆ;
Γιατί τά νομιμοποιοῦν;

Πήξαμε στοὺς «ἔτσι θέλω» διορισμοὺς τῶν ἡμετέρων τους.
Ἐν τούτοις, ἂν καὶ βλέπουμε ξεκάθαρα τὸ τὶ ἀκριβῶς μηχανὴ ἔχει στηθῇ εἰς βάρος μας (ὄχι μόνον λόγῳ τΣΥΡΙΖΑ φυσικά!!!), εἶναι ἀμέτρητοι αὐτοὶ ποὺ στήνονται στὶς οὐρὲς γιὰ ἕνα καλὸ …γλείψιμo, πρὸ κειμένου νὰ λάβουν, ὡς ἀντάλλαγμα, μίαν θεσούλα γιὰ αὐτοὺς ἢ γιὰ τὰ παιδιά τους, ἢ νὰ τύχουν κάποιας …ἰδιαιτέρας ἐξυπηρετήσεως.

Ποιοί εἶναι αὐτοί πού, κωλοσούρνοντας σήμερα, προσκυνοῦν καί «νομιμοποιοῦν» αὐτόν τόν ὑπάνθρωπο, ἀντεθνικό καί ἀνθελληνικό τρόπο συναλλαγῶν»;
Ποιοί εἶναι αὐτοί πού, κυριολεκτικῶς πλέον, χαρακτηρίζουν μίαν ὁλόκληρο κοινωνία, μέ τά βολέματά τους;
Ποιοί εἶναι αὐτοί σήμερα, πού, ἐχθὲς ἦσαν κωλοσουρνάμενοι στοὺς μΠατΣοΚους καὶ προχθὲς στοὺς ΝουΔουλάκηδες, ἀρνοῦνται, ἀπολύτως συνειδητῶς, νά λειτουργήσουν πρός τό κοινό καλό;
Ποιοί εἶναι αὐτοί πού πρῶτα κι ἐπάνω ἀπό ὅλα τοποθετοῦν τά τομάρια τους;

Εἶναι συμπολῖτες μας.
Εἶναι …ἐσύ, ἐγώ, ὁ ἀδελφός του, ὁ γείτονάς μας, ὁ ἄσχετος καὶ ὁ σχετικός.
Εἶναι τὸ κομμάτι τοῦ ἑαυτοῦ μας ποὺ θεωρεῖ τὴν ἐπιβίωσιν τοῦ ἀτόμου ἰσχυροτέρα κι ἀναγκαιοτέρα τῆς ἐπιβιώσεως τοῦ συνόλου.

Τοὺς τελευταίους μῆνες ἀνερυθρίαστα πλέον ὁμολογοῦν, μόνον γιὰ τὸ «προσφυγικό», πὼς μόλις μέσα στὸ 2016 τὸ 85-95 % τῶν ἀναβαπτισμένων «προσφύγων» ἦσαν ἀπὸ ἑνενήντα καὶ βᾶλε, διαφορετικὲς καὶ μὴ ἐμπόλεμες περιοχὲς τοῦ πλανήτου. Ἀπὸ Νιγηρία, Γαλλία  καὶ Τζαμάικα, ἔως Μαρόκο, Ἀλγερία καὶ …Βραζιλία! Τοῦ Κουτρούλη ὁ γάμος, ἀλλὰ γιὰ φραγὴ συνόρων οὔτε λόγος. Μπᾶτε χίλιοι, δύο χιλιάδες, ὅσες χιλιάδες θέλετε… ἁλέστε…
…ἀλλὰ τὰ ἀλεστικὰ θὰ τὰ πληρώσουν οἱ ἰθαγενεῖς. Τόσο ἁπλᾶ μᾶς τὰ ὁμολογοῦν πὼς εἴμαστε μόνον γιὰ νὰ κινοῦμε τοὺς τροχούς, ποὺ θὰ μᾶς πολτοποιήσουν… Γραναζάκια σὲ μηχανισμοὺς δουλοποιήσεως τῶν πάντων…
Διότι τὸ μεταναστευτικὸ δὲν εἶναι ζήτημα «ἀνθρωπισμοῦ» ἀλλὰ ζήτημα ἐπιβιώσεως (ἢ καὶ θανατώσεως) τοῦ Ἀνθρώπου.

Καὶ τόσο θρασύτατα μᾶς μετατρέπουν, κι ἐμᾶς καὶ  τοὺς εἰσερχομένους, σὲ στρατιὲς δούλων. Καὶ ἀκόμη ἁπλούστερα ἀπαιτοῦν ἀπὸ ἐμᾶς νὰ τὸ βουλώνουμε, νὰ τρῶμε τὸ σκατο-παξιμάδι μας, ἀλλὰ κι ἐπὶ πλέον νὰ τοὺς εὐγνωμονοῦμε ποὺ δὲν μᾶς πέταξαν μερικὰ βιολογικὰ ὅπλα, γιὰ νὰ μᾶς ἐξοντώσουν πρὶν τὸ ἀντιληφθοῦμε.

Ὅμως…
Πόσοι εἶναι αὐτοί πού συμφωνοῦν μέ τήν ἀπροκάλυπτο αὐτήν μεθόδευσιν ἀλλοιώσεως τοῦ ἰθαγενοῦς πληθυσμοῦ; (Ὄχι μόνον ἐδῶ φυσικά, ἀλλὰ σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη…!!!)
Ἐλάχιστοι σαφῶς καὶ κυριολεκτικῶς, ἀναφορικῶς πάντα μὲ τὸ σύνολον.
Πόσοι εἶναι αὐτοί πού συμφωνοῦν μέ τήν λεηλασία;
Ἴσως λίγο περισσότεροι ἀπὸ τοὺς προηγουμένους, ἀλλὰ ἐλάχιστοι ἀναφορικῶς μὲ τὸ σύνολον.
Πόσοι εἶναι αὐτοί πού ἤδη σιτίζονται ἀπό αὐτήν τήν «βιομηχανία» τοῦ «ἀνθρωπισμοῦ»;
Ἐλαχιστότατοι καὶ πάντα …«ἐκλεκτοί»!!!

Πῶς γίνεται ὅμως νά μήν μιλοῦν ὅλοι αὐτοί οἱ διαφωνοῦντες γιά τό πρόβλημα παρά μόνον κάτι …γραφικοί καί …«χρυσαυγῆτες»;
Φοβοῦνται τούς …«ἀντιῤῥατσιστικούς» νόμους;
Φοβοῦνται τόν χαρακτηρισμό τοῦ …«φασίστα»;
Φοβοῦνται τήν στοχοποίησιν;
Φοβοῦνται τίς διώξεις;
Φοβοῦνται μήν περάσουν στήν ἀνεργία;
Φοβοῦνται τήν περιθωριοποίησιν;

Καί ποῦ εἶναι ἡ συνείδησίς τους;
Ποῦ εἶναι ἡ λογική τους;
Ποῦ εἶναι ἡ Φυσική τους ἀνάγκη τῆς Ἐπιβιώσεως;
Γιατί ἀνέχονται νά συμβιβασθοῦν πρόσκαιρα, ἄν καί γνωρίζουν πώς μακροπρόθεσμα συμβάλλουν στήν ὁλική καταστροφή τῆς Πατρίδος τους;
Γιατί ὑπηρετοῦν σιωπώντας, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, αὐτό τό ἔγκλημα;
Γιατί ἀνέχονται τήν ἀκύρωσιν τῶν Συνταγματικῶς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους καί τό δικαίωμα ἐπιβιώσεως τῶν παιδιῶν τους, μά κυρίως ὅλων τῶν Ἑλλήνων;

Δέν εἶναι συμπολῖτες μας;
Δέν εἶναι κάποιοι ἀπό ἐμᾶς ὅλοι αὐτοί;
Δέν εἶναι κάποιοι ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες ἤ Δημόσιοι καί Κρατικοί λειτουργοί ὅλοι αὐτοί;
Δέν εἶναι κομμάτι τοῦ συνόλου κι αὐτοί, πού συνεργοῦν στό Ἐθνικό ἔγκλημα;

Ὁμοφυλοποιοῦν τὴν κοινωνία μας, πάλι ἐτσι-θελικὰ καὶ ἀπάνθρωπα, νομιμοποιώντας τὴν ὑπάνθρωπο παιδεραστία καὶ παιδοφιλία. Ἐπὶ πλέον ἀναγνωρίζουν σὲ αὐτούς, ποὺ ἐγκληματοῦν δικαίωμα σὲ …ἀναπηρίες, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ …συνταξιοδοτηθοῦ καὶ φορτώνουν τὴν ἄσκοπό ἐπιβίωσίν τους στὸ σύνολον.
Παραλλήλως προωθοῦν τὴν πορνεία καὶ τὴν …«νομιμοποιοῦν» μὲ «νομικὰ παραθυράκια».
Κυβερνῶντες, δημόσιοι ὑπάλληλοι, μά, κυρίως δάσκαλοι, σκύβουν τὸ κεφάλι καὶ συνεργοῦν στὸ ἔγκλημα.

Τὸ …«ἀνθρώπινο δικαίωμα» στὴν μαριχουάνα, στὴν ἔκτρωση καὶ στὴν ὁμοφυλοφιλία.

Δέν ἀντιλαμβάνονται τό τί πράττουν;
Δέν ἔχουν συνειδητοποιήσῃ τήν φυλετική τους ταὐτότητα αὐτοί;
Δέν βλέπουν τήν καταστροφή πού συντελεῖται;
Δέν αἰσθάνονται στοιχειώδεις ἐνοχές;
Δέν ἀναλογίζονται τίς ἐπιπτώσεις τῶν πράξεών τους ἤ, ἀκόμη καί, τῆς σιωπῆς τους;
Δέν
εἶναι συμπολῖτες μας καί συμπατριῶτες μας καί κομμάτι τοῦ συνόλου αὐτοί;

Μὲ πρόσχημα τὰ «θετικὰ ὀφέλη τῆς καννάβεως» νομιμοποιοῦν τὰ ναρκωτικὰ (ὅπως στὴν Οὐρουγουάη), ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα μετακινοῦν τὸν ἔλεγχο αὐτῆς τῆς «βιομηχανίας» στὰ χέρια τῶν ἰδίων τοκογλύφων, ποὺ ἤδη ἐλέγχουν τὶς ζωές μας, τὶς περιουσίες μας, μὰ καὶ τὸ μέλλον τοῦ Ἔθνους.

Ὁ …«ἅγιος» πρόεδρος τῆς Οὐρουγουάης καὶ ἄλλες προπαγανδιστικὲς παραμυθολογίες.

Σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς χώρας ἡ ἴδια ἡ Ἀστυνομία, σὲ ἀγαστὴ συνεργασία καὶ μὲ τὸ …ἀζημίωτον συμφωνία μὲ τοὺς ναρκεμπόρους, ἀφίνουν τὸ ἐμπόριον νὰ ἐξαπλώνεται καὶ νὰ ἐμπλέκῃ διαρκῶς τὸ πιὸ ἀξιόλογο καὶ ἐλπιδοφόρο κομμάτι τῶν κοινωνιῶν μας: τὴν νεολαία μας.
Δικαστικοί, κρατικοὶ καὶ κυβερνητικοὶ παράγοντες …ἀθωῴνουν ὅλους αὐτούς, τοὺς ὑψηλὰ ἰσταμένους, ποὺ διακινοῦν τὸ ἐμπόρευμα τοῦ θανάτου.

Στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν νομιμοποίηση τῶν …ναρκωτικῶν!!!

Δέν ἀντιλαμβάνονται τό τί πράττουν;
Δέν ἔχουν συνειδητοποιήσῃ τίς ἐπιπτώσεις τῆς ἀδιαφορίας τους ἤ τῆς συμμετοχῆς τους;
Δέν βλέπουν τήν καταστροφή πού συντελεῖται;
Δέν αἰσθάνονται στοιχειώδεις ἐνοχές;
Δέν ἀναλογίζονται τίς ἐπιπτώσεις τῶν πράξεών τους καί τῶν ἀποτέλεσμάτων πού αὐτές ἐπιφέρουν;
Δέν
εἶναι συμπολῖτες μας καί συμπατριῶτες μας καί κομμάτι τοῦ συνόλου αὐτοί;

Ποινικοποιοῦν, στὰ ὅρια τῆς ἐξοντώσεως, τὴν διατήρησιν τῶν σπόρων παγκοσμίως. Κάποιες πολυεθνικὲς φυσικὰ εἶναι πίσω καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, ἀλλὰ ἅπαντες οἱ (φερόμενοι ὡς) κυβερνῶντες, συνυπογράφουν στὴν παγκόσμιο αὐτὴν σκευωρία.
Κρατικοὶ ὑπάλληλοι, δικαστικοὶ καὶ λοιποὶ Δημόσιοι λειτουργοὶ ἐπιβλέπουν τὸ νὰ μὴν …ξεφύγουμε ἀπὸ τὴν ὑφαρπαγὴ τῶν αὐτονοήτων δικαιωμάτων ἐπιβιώσεώς μας.

Δέν ἀντιλαμβάνονται τό τί πράττουν;
Δέν βλέπουν τήν καταστροφή πού ἐπέρχεται;
Δέν κατανοοῦν πώς καί οἱ ἴδιοι θά ὑποστοῦν τίς συνέπειες τῆς σιωπῆς τους;
Δέν αἰσθάνονται στοιχειώδεις ἐνοχές;
Δέν ἀναλογίζονται τίς ἐπιπτώσεις τῶν πράξεών τους ἤ, ἀκόμη καί, τῶν ἀνοχῶν τους;
Δέν
εἶναι συμπολῖτες μας καί συμπατριῶτες μας καί κομμάτι τοῦ συνόλου αὐτοί;

Ἡ καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος (βλέπε Σκουριὲς Χαλκιδικῆς), ἀλλὰ καὶ ἡ ἰδιωτικοποίησις τῶν φυσικῶν πόρων (νερό, Δημόσιες γαῖες) συνιστοῦν ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος, ποὺ ξεφεύγουν ἀπὸ τὰ Ἐθνικὰ ὅρια. Ἐν τούτοις ὑπάρχουν ἀρκετοὶ σιωπῶντες, ἢ ἀκόμη καὶ συμμετέχοντες, ποὺ ἐνισχύουν αὐτὴν τὴν καταστροφή.

Δέν ἀντιλαμβάνονται κι αὐτοί, μὲ τὴν σειρά τους, τό τί πράττουν;
Δέν ἔχουν ἀντιληφθῇ πώς ἐάν τό περιβάλλον τύχῃ ὁλοκληρωτικῆς διαχειρίσεως/καταστροφῆς ἀπό τούς γνωστούς τοκογλύφους, θά καταντήσουμε νά …πληρώνουμε ἅπαντες, ἀκόμη καί τόν ἀέρα πού ἀναπνέουμε;
Δέν βλέπουν τήν καταστροφή πού συντελεῖται;
Δέν αἰσθάνονται στοιχειώδεις ἐνοχές ἀπέναντι στά παιδιά τους καί ἀπέναντι στό σύνολον;
Δέν ἀναλογίζονται τίς ἐπιπτώσεις τῶν πράξεών τους καί τοῦ πόσο ξεκάθαρα καταδικάζουν ὁλόκληρες κοινωνίες στόν ἀφανισμό;
Δέν
εἶναι συμπολῖτες μας καί συμπατριῶτες μας καί κομμάτι τοῦ συνόλου αὐτοί;

Ἀποπληθυσμὸς λέγεται τὸ ἔγκλημα…

Δὲν εἶναι φυσικὰ μόνον οἱ κρατικοὶ καὶ δημόσιοι λειτουργοὶ ὅλοι αὐτοί.
Δὲν εἶναι μόνον «ἀλληλέγγυοι», καλὰ μισθωμένοι ἀπο τὶς ΜΚΟ τοῦ κάθε πSoros.
Δὲν εἶναι μόνον κάποιοι ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, ποὺ εἶδαν …φῶς καὶ μπῆκαν στὴν μηχανὴ δουλοποιήσεώς μας.
Δὲν εἶναι μόνον κάποια κομματόσκυλα καὶ κάποιοι διαπλεκόμενοι.
Δὲν εἶναι μόνον τὰ ἀπόνερα τοῦ συνδικαλισμοῦ στὴν χώρα μας, ποὺ σπεύδει νὰ καλύψῃ κάθε ἔγκλημα τῶν τοκογλύφων.
Δὲν εἶναι μόνον ὁ (βλὰξ κι ὄχι μόνον) «ἰδεολόγος» ποὺ κάνει ὑπομονή…
Εἶναι ἐσύ, ἐγώ, ὁ ἄλλος ποὺ μὲ τὴν σιωπή, τὴν ἀδιαφορία καὶ τὸν ὠχαδελφιμὸ σφυρίζουμε ἀδιάφορα, ἐπιτρέποντας στοὺς ἐγκληματίες νὰ «νομιμοποιηθοῦν», ἐνᾦ, παραλλήλως, κάνουμε ὅ,τι κάνουν ὅλοι: ἀνεχόμεθα, ἐλπίζουμε, ὑπομένουμε, κλαῖμε, φωνάζουμε καὶ …πληρώνουμε!
Κοινῶς; Εἴμαστε γρανάζια τοῦ ἰδίου τοῦ μηχανισμοῦ πολτοποιήσεώς μας, τὸ γνωρίζουμε, τὸ φοβόμαστε τόσο ὅσο νὰ τὸ …ἀντέχουμε, τὸ ὑπομένουμε ὅσο δὲν μᾶς …ξεβολεύει ἀπολύτως, τὸ …«πολεμοῦμε» τόσο ὅσο νὰ μὴν …στοχοποιηθοῦμε, τὸ ἀναγνωρίζουμε, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ὡς νόμιμον καὶ τὸ ὑπηρετοῦμε πιστά, κύπτοντας τὶς κεφαλές, ἀρνούμενοι στὸν ἑαυτόν μας τὸ δικαίωμα τῆς μάχης, καθὼς καὶ τῆς ὁποιασδήποτε ἐκβάσεως αὐτῆς τῆς μάχης.
Δῆλα δή… αὐτοπαροπλιζόμεθα, συνεργώντας καὶ ὑποστηρίζοντας τὸ εἰς βάρος μας ἔγκλημα, αὐτῆς τῆς συγχρόνου γεγνοκτονία μας!!!
Ἤ, ἄλλως, βάζουμε τὰ χεράκια μας καὶ βγάζουμε τὰ ματάκια μας.

Παγκοσμίως, ὅσο κι ἐὰν δὲν μᾶς ἀρέσῃ, συμβαίνουν ἀκριβῶς τὰ ἴδια.
Κάποιοι, λίγοι συνήθως, ἀντιδροῦν σὲ κάθε εἰς βάρος τοῦ συνόλου ἔγκλημα, ἀλλά, συνήθως, κατασπαράσσονται ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς …συμπολῖτες τους.
Κάποιοι, ἐλάχιστοι πάντα, ποὺ πολεμοῦν κατὰ τῆς Ὕβρεως, καταντοῦν …θυσία στὸν βωμὸ τῶν συγχρόνων (καὶ διαχρονικῶν) «Ταλιμπάν».
Κάποιοι, ποὺ συνειδητοποιοῦν τὰ εἴδη τῶν ἐγκλημάτων, χαρακτηρίζονται ὡς …γραφικοὶ καὶ περιθωριακοί.
Οἱ ἄλλοι ὅλοι σκύβουν τὸ κεφάλι κι ὡς μπουλούκια, μάζες σιωποῦν καὶ συμμετέχουν στὸ ἔγκλημα τοῦ …ἀποκεφαλισμοῦ τους, ἐλπίζοντας πὼς ὁ σφαγεύς τους ἴσως καὶ νὰ ἀλλάξῃ μέρος τῶν προθέσεών του, γιὰ νὰ τοὺς ἐπιτρέψῃ νὰ ζήσουν αὐτοί, ἀλλὰ νὰ πεθάνουν οἱ ἄλλοι.
Δὲν εἴμαστε πλέον στὸ «νὰ πεθάνῃ ἡ κατσίκα τοῦ γείτονος» ἀλλὰ περάσαμε στὸ «πᾶμε ὅλοι μαζὺ νὰ πεθάνουμε τὴν κατσίκα τοῦ γείτονος».
Κι αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ σημεῖον τοῦ πραγματικοῦ μας πάτου.

Τὸ πότε θὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε (κι ἐάν) εἶναι μία ἄλλη ἱστορία, ποὺ γιὰ αὐτὴν θὰ μιλήσουμε ἀργότερα.
Ὅταν τὰ ἀποτελέσματα τῶν δικῶν μας πράξεων (ὡς κοινωνίας) θὰ ἀρχίσουν νὰ γίνονται ἐμφανῆ κι ἐπάνω μας, τότε, ἴσως, νὰ μπορέσουμε νὰ κατανοήσουμε τὸ ποῦ καὶ πόσο συμμέτοχοι καὶ σενεργοί, σὲ κάθε εἰς βάρος μας ἔγκλημα, καταντήσαμε.
Κι ὅλο αὐτό, ἂν καὶ γνωρίζουμε, δὲν πρέπει νὰ ὁμολογεῖται…

Ἂς κοιμηθοῦμε λοιπόν, λίγο ἀκόμη, γιὰ ὅσο μποροῦμε.
Καλὸ μᾶς κάνει.
Τὸ ἐὰν θὰ ξυπνήσουμε ὅπως ἐλπίσαμε ἢ σχεδιάσαμε εἶναι μία ἄλλη ὑπόθεσις, ποὺ οὐδὲ μία σχέσιν ἔχει μὲ τὴν πραγματικότητα.

Φιλονόη

εἰκόνα

Leave a Reply