Ἰδιαίτερες …ἀνταμοιβὲς «καλῶν πράξεων»!!!

Οἱ καλὲς πράξεις ἀνταμείβονται, ἇμα ὑπάρχῃ «ἠθικὸ πλεονέκτημα»…

Συνέχεια

Φασιστοποίησις κοινωνίας μέ γεωμετρική πρόοδο ἤ…

…εἶναι πολλά τά λεφτά Ἄρη; Συνέχεια

Χρῆμα ἤ ἐξουσία εἶναι ὁ σκοπός;

Γιά τό χρῆμα συμβαίνουν ὅλα τά κακά στόν πλανήτη μας;
Ἤ μήπως γιά τήν ἐξουσία;
Μήπως τελικῶς, ἐκεῖνο τό «ἀκολοῦθα τό χρῆμα γιά νά δῇς τό ποιός κερδίζει» μᾶς ὑποδεικνύει τό τί ἀκριβῶς ἰσχύει στόν πλανήτη μας; Σωστά;
Συνέχεια

Ἰδανικὸ περιβάλλον ἀναπτύξεως σαπροφύτων

Τόσο ὁ κύριος Παπαδημητρίου ὄσο καὶ ἡ συμβία τοῦ ἡ κυρία Ἀντωνοπούλου ἀποτελοῦν μίαν ὀρδὴ ἀκαδημαϊκῶν οἱ ὁποῖοι σιτίζονται καὶ μάλιστα μὲ ἐκπληκτικὲς ἀμοιβές, ἀπὸ τὸ λίμπεραλ κατεστημένο τῆς Νέας Ὑόρκης κυρίως ἢ ἐναλλακτικὰ τῆς Καλιφόρνια. Συνέχεια