Χρειαζόμεθα περισσοτέρους Ἄσανζ

«Μοῦ ἀρνῶνται κάθε δυνατότητα προετοιμασίας γιὰ τὴν ὑπεράσπισή μου.

Μέχρι τὴν στιγμὴ ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμές,
δὲν ἔχω πρόσβαση σὲ φορητὸ ὑπολογιστή, στὸ διαδίκτυο, σὲ βιβλιοθήκη,
ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐὰν εἶχα, θὰ ἦταν γιὰ μισὴ μόλις ὥρα
σὲ ἑβδομαδιαία βάση καὶ μαζὺ μὲ ἄλλους. Συνέχεια

Τὰ μπουμπούκια τῆς «Διεθνοῦς Ἀμνησ(τ)ίας»

Ἡ Διεθνὴς Ἀμνηστία δὲν ἀναγνωρίζει τὸν Τζούλιαν Ἄσὰνζ ὡς πολιτικὸ κρατούμενο!!!! Συνέχεια

Ἕνα ἄσυλο γιά τόν Ἄσανζ;

Αυτό πάλι, τι σας λέει, ρε εξυπνοπουλάδες;
Όλοι νάχουν κάνει «σημαία» τις αποκαλύψεις των Wikileaks και να μην ενδιαφέρεται κάποιος, πλην της ευρωπαϊκής ακροδεξάς, να δοθεί άσυλο, σε αυτόν που τα έβγαλε στην φόρα. Συνέχεια