Οἱ Γερμανοὶ οὐδέποτε λησμονοῦν τοὺς «φίλους» τους

Μπορεῖ οἱ Γερμανοὶ νὰ ἀρνῶνται πεισματικὰ νὰ καταβάλουν στὴν Ἑλλάδα τὰ ὀφειλόμενα τῶν πολεμικῶν ἐπανορθώσεων γιὰ τὶς τεράστιες καταστροφὲς καὶ ἐκτελέσεις τῆς κατοχικῆς περιόδου. Αὐτὸ ὅμως δὲν τοὺς ἐμποδίζει, 74 χρόνια μετὰ τὸ τέλος τοῦ Β΄ παγκοσμίου Πολέμου, νὰ καταβάλουν ἀκόμη συντάξεις γιὰ πρώην ξένους ἐθελοντὲς στρατιῶτες τῶν Waffen-SS καὶ συνεργάτες τῶν ναζί, ποὺ διαβιοῦν σήμερα στὸ ἐξωτερικό. Συνολικά, περίπου δύο χιλιάδες εἶναι οἱ ὑποστηρικτὲς τῶν ναζὶ ποὺ δικαιοῦνται σήμερα τὴν σύνταξη γιὰ τὶς ἐγκληματικές τους πράξεις στὴν διάρκεια τοῦ ναζιστικοῦ καθεστῶτος. Καί, μάλιστα, σύμφωνα μὲ τὸν ἱστορικὸ Martin Gollnitz, στὸ πλαίσιο ἑνὸς διατάγματος ποὺ ἐξέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Χίτλερ. Συνέχεια

Συμφωνία CETA καὶ ἑλληνικὴ ἀριστερά.

Συμφωνία CETA καὶ ἑλληνικὴ ἀριστερά.Ἐπανέρχομαι γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ στὸ θέμα τῆς τερατώδους συμφωνίας CETA μεταξὺ Εὐρώπης καὶ Καναδᾶ, ἡ ὁποία, δυστυχῶς ὑπεγράφη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ …ἀναπάντεχα …«κόλλησε» (εὐτυχῶς) στὸ τοπικὸ κοινοβούλιο τῶν Βαλλώνωνων τοῦ Βελγίου! Συνέχεια