Θὰ μπορούσαμε νὰ ἤμασταν μία ἀνεξάρτητος χώρα ἐάν…

…θὰ μᾶς τὸ ἐπέτρεπαν!!!
Γιατί δέν μᾶς τό ἐπιτρέπουν;
Ἕνα μέρος τῆς ἀπαντήσεως ἐδῶ:

Κινητήρας «ΝΤΙΖΕΛ» ἐξ ὁλοκλήρου ἑλληνικῆς κατασκευῆς ἐργοστασίου «ΜΑΛΚΟΤΣΗ» τοῦ ἔτους 1958…

Ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ εὔκολα νὰ καταλάβῃ τὸ γιατί οἱ πράκτορες τῶν σιωνιστῶν «ἐθνοπατέρες» πολιτικοὶ κατέστρεψαν τὴν Ἑλληνικὴ Βιομηχανία…

Σχετικὰ μὲ τὸν κινητήρα ποὺ παρουσιάζεται στὸ βίντεο:
«Ἀνῆκε στὸν γεωργὸ Ἀλεξόπουλο Γεώργιο ἀπὸ τὰ Μακρίσια τοῦ Πύργου Ἠλείας καὶ ἐπότιζε 100 στρέμματα καλλιεργείας καλαμποκιοῦ, τομάτας καὶ ἀράπικου φιστικιοῦ μὲ τὴν μέθοδο τῆς φυσικῆς ῥοῆς μὲ τσάπα καὶ αὐλάκια. Ὅταν πρωτοαγοράσθηκε ἦλθε ἐποχὴ ποὺ δούλευε μέχρι καὶ 40 ἡμερόνυκτα ἀσταμάτητα!!!

Ἀγοράσθηκε τὸ 1958 ἀντὶ τοῦ ποσοῦ τῶν 23.744 δραχμῶν μὲ προκαταβολὴ 6.730 δραχμὲς καὶ τὰ ὑπόλοιπα μὲ 6 συναλλαγματικὲς ἀνὰ τρίμηνο
Ἀνακαινίσθηκε ἀπὸ τὴν Ἀγροτικὴ Στέγη, 12-3-2014 καὶ θὰ κοσμήση τὸ Ἀγροτικὸ Μουσεῖο Λέσβου».

Μορφεὺς Πλάτων

Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ὅλη ἡ ἐλληνικὴ βιομηχανία πάντα, μὰ πάντα, ἀλλὰ ἰδίως τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ὄχι μόνον ἦταν ὑπὸ διωγμόν, ἀλλὰ ἔφθαναν τὰ σαπρόφυτα ἀκόμη καὶ νὰ καταδιώκουν τοὺς ἰδίους τοὺς ἐπιχειρηματίες, τοὺς βιομηχάνους, μὲ ὅλα τὰ παράλογα μέσα τους, προεξαρχόντων βεβαίως τῶν νομομαγειρευμάτων τους.


Ὁ λόγος γιὰ τὸν Σωτήρη Σοφιανόπουλο.

Ἔνοχοι ἐσχάτης προδοσίας.

Ἔνοχοι ἐσχάτης προδοσίας γιὰ πάρα πολλὰ ζητήματα… Ὄχι μόνον τὴν ἀποβιομηχάνησιν ποὺ ξεκίνησε ὁ «ἐθνάρχης» καραμανλῆς, μὰ ὁλοκλήρωσε ὁ ἀνδρέας, μὲ ὅλες τὶς κομματικές τους συμμορίες.
Οὔτε μόνον διότι ἡ  ἐκ πρώτης ὄψεως ἀποβιομηχάνησις κατέληξε νὰ ὁλοκληρωθῇ στὶς ἡμέρες μας μὲ τὴν ἀπό-γεωργοποίησιν καὶ τὴν ἀπό-ἀλίευσιν, μὰ καὶ τὴν κάθε μορφῆς δολιοφθορὰ σὲ αὐτάρκεια ὅλων μας.
Εἴπαμε… οὐδὲν ἔτυχε ἀλλὰ ὄλα ἐπέτυχαν νὰ συμβοῦν βάσει συγκεκριμένων σχεδιασμῶν….

Τώρα θὰ εἶχα φύγῃ γιὰ ἐργάτης στὴν Γερμανία…

Ἔνοχοι ἐσχάτης προδοσίας γιὰ πολλὰ ἀκόμη, ποὺ δὲν μᾶς εἶπαν καὶ δὲν φανταζόμεθα…

Ἰταλική …χρεωκοπία ἤ καλοσχεδιασμένη καταστροφή τῆς Νοτίου Εὐρώπης;

Καί, φυσικά, ὄλα ξεκινοῦν καὶ καταλήγουν στὸ ζήτημα τῆς παιδείας, πού, ὤ!!!, τί ἔκπληξις!!!, τὴν διαχειρίζεται ἠ «Ἐθνικὴ Τράπεζα» τῶν Rothschild καὶ τὰ κάθε λογῆς ἰδρύματα Ῥοκφέλερ…

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα …κερνᾶ ἱστορία!!!

Ῥοκφέλερ καὶ κοινωνικὸς ἔλεγχος μέσῳ τῆς παιδείας

Ἔνοχοι ἐσχάτης προδοσίας ὄχι μόνον γιὰ τὶς δίχως ἀρχὲς καὶ τέλος ἀσυλίες τους…
Ὄχι μόνον διότι ὅλα τὰ ἐγκλήματα εἰς βάρος μας γίνονται μὲ μόνον σκοπὸ νὰ ὑπηρετήσουν τὸ γενικὸ ἀφεντικό τους…

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

…ἀλλὰ κυρίως διότι πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, μὲ ἐντολὲς τῆς CIA καὶ τῆς ΜΟΣΑΝΤ, ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ τῆς ΕΥΠ, ἐπεδίωκαν κι ἐπιδιώκουν τὸν πλήρη ἀφελληνισμό μας!!!

Τελικῶς ὁ Μπαμπινιώτης δίδει ἀναφορά στήν Ἀμερικανική πρεσβεία;

Λιάκος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Μπαμπινιώτης καὶ τὸ σύστημα (ἀ)παιδείας τους.

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ κι ὁ πραγματικός του ῥόλος. [5]

Μπαμπινιώτης, κόρες καὶ συμπέθεροι! (ΕΛΙΑΜΕΠ 6)-ἀναδημοσίευσις 

Ὅταν μᾶς ἦλθε ὁ Ῥουμπάτης…

Ὑπηρεσίες ἑλληνικὲς ὑπηρετοῦν …ξένες μυστικὲς ὑπηρεσίες!!!

Γιατί δέν μᾶς τό ἐπέτρεπαν;
Διότι ἔπρεπε νὰ εἴμαστε τόσο προτεκτοράτο, ποὺ νὰ μὴν …ἀντιδροῦμε.
Νὰ πιστεύουμε πὼς εἴμαστε τόσο ἐλεύθεροι, ὥστὲ νὰ ὑπομένουμε τὰ πάντα.
Νὰ ἐλπίζουμε σὲ καλλίτερες ἡμέρες διαρκῶς, γιὰ νὰ μὴν διακρίνουμε τὶς βίαιες γενοκτονίες ποὺ σχεδιάζονται καὶ διαπράττονται εἰς βάρος μας.
Νὰ παράγουμε τόσους (πραγματικὰ) μορφωμένους ἐπιστήμονες, ὅσους θὰ ἐξυπηρετήσουν μόνον τὰ ξένα ἀφεντικά μας.
Νὰ προσφέρουμε μὲ χαρὰ τὰ παιδιά μας στοὺς δυνάστες μας, γιὰ νὰ ἔχουν …καλλίτερο μέλλον.
Νὰ τεμαχίζουν διαρκῶς τὶς σάρκες μας κι ἐμεῖς νὰ χαμογελᾶμε.
Νὰ μᾶς διατηροῦν ἐν πλήρῃ πνευματικὴ καταστολῇ, ἰδίως γιὰ τὴν γλῶσσα καὶ τὴν κλασσική μας παιδεία, τὴν ὤρα ποὺ ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοὶ ξυπνοῦν καὶ τὶς ἐνσωματώνουν στὰ βασικὰ συστήματα ἐκπαιδεύσεώς τους, γιὰ νὰ μὴν ἀντιληφθοῦμε τὸ ποιὸ εἴμαστε.
Νὰ παραμένουμε αἰωνίως καὶ αὐτοβούλως δοῦλοι, γιὰ νὰ μὴν συνειδητοποιήσουμε πὼς μαϊμουδίζουμε.
Νὰ μὴν παραμείνῃ στὴν χώρα ἴχνος ἐπιστημονικῶς σκεπτομένου Ἕλληνος, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ μᾶς διαχειρίζονται καλλίτερα τὰ σαπρόφυτα καὶ οἱ δεσμοφύλακές μας.
Νὰ πεινάμε τόσο, ὅσο νὰ μὴν πεθαίνουμε.
Νὰ πιστεύουμε τόσο στοὺς ἑαυτούς μας, ὄσο νὰ μὴν ξεφεύγουμε ἀπὸ τὶς κομματικὲς ἐξαρτήσεις μας.
Νὰ ἐπιβιώνουμε ἴσα γιὰ νὰ μὴν ψοφήσουμε, μὰ πάντα ἑστιασμένοι στὸ νὰ ὑπηρετοῦμε πιστὰ τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας.
Νὰ βλέπουμε τόσες ἀλήθειες, ὅσες βολεύουν τοὺς ὑπάρχοντες μηχανισμοὺς ἐξαθλιώσεώς μας, ἀλλὰ οὐδέποτε τὴν ἀλήθεια.
Νὰ ἐπαναστατοῦμε τόσο, ὅσο νὰ προλαβαίνουν νὰ μᾶς καπελώνουν, νὰ μᾶς ἐλέγχουν καὶ νὰ μᾶς κατευθύνουν ἐκεῖ ποὺ ἄλλους ἐξυπηρετεῖ.
Νὰ βιαζόμεθα διαρκῶς, νὰ διωκόμεθα καὶ τελικῶς νὰ ἀποδεχόμεθα κάθε εἴδους συμφορά, μὲ ὑπομονὴ καὶ ἐπιμονή, δίχως νὰ ἀποφασίζουμε νὰ ἀντιδράσουμε ἀποφασιστικῶς, ἐφ΄ ὅσον μᾶς ἔχουν ἐκπαιδεύση γιὰ νὰ παραμένουμε συνειδητοποιημένες …κόττες!!!.
Νὰ εὐγνωμονοῦμε καταληκτικῶς τοὺς σφαγεῖς μας ὡς …σωτῆρες μας..

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς οὐδέποτε πολεμήσαμε γιὰ ἐμᾶς, ἀλλὰ γιὰ τὰ συμφέροντα ἄλλων…
Ἀκριβῶς ἔτσι καὶ στὴν ἀρχή…
…γιὰ τοὺς γνωστούς μας τοκογλύφους ἔχυναν τὸ αἷμα τους τὰ παλληκάρια…

Ὁ ἀληθὴς σκοπὸς τῆς ἐκστρατείας τοῦ Ἰμπραῆμ

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπο λοιπόν, ἀλλὰ καὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους, παρεμφερεῖς, τὸ μόνον ποὺ τελικῶς ἐπαναλαμβάνεται μὲ συνέπεια εἶναι ὁ ἀνθελληνισμός, ὁ ὐπανθρωπισμὸς καί, φυσικά, ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ἡ ἀσυλία τῶν ἐμμίσθων πρακτόρων, ποὺ ὑπηρετοῦν ξένα κέντρα καὶ τὰ ὁποία, γιὰ τοὺς δικούς τους λόγους (ποὺ ἐμεῖς ἀγνοοῦμε) δὲν ἀρκοῦνται μόνον στὶς οἰκονομικὲς (μνημονιακὲς ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου) καταδυναστεύσεις μας, ἀλλὰ τὸ ἐπεκτείνουν τόσο, ποὺ κάθε μερικὰ χρόνια, νὰ μᾶς ἀπομειώνουν ὑπερβολικά, μὲ κάθε λογῆς γενοκτονία.

Φιλονόη 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Θὰ μπορούσαμε νὰ ἤμασταν μία ἀνεξάρτητος χώρα ἐάν…

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *