Θὰ μπορούσαμε νὰ ἤμασταν μία ἀνεξάρτητος χώρα ἐάν…

…θὰ μᾶς τὸ ἐπέτρεπαν!!!
Γιατί δέν μᾶς τό ἐπιτρέπουν;
Ἕνα μέρος τῆς ἀπαντήσεως ἐδῶ:

Κινητήρας «ΝΤΙΖΕΛ» ἐξ ὁλοκλήρου ἑλληνικῆς κατασκευῆς ἐργοστασίου «ΜΑΛΚΟΤΣΗ» τοῦ ἔτους 1958…

Ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ εὔκολα νὰ καταλάβῃ τὸ γιατί οἱ πράκτορες τῶν σιωνιστῶν «ἐθνοπατέρες» πολιτικοὶ κατέστρεψαν τὴν Ἑλληνικὴ Βιομηχανία…

Συνέχεια

Ζήτω ἡ δημοκρατικὴ κατρακύλα μας

Δημοκρατία εἶναι τὸ πανέξυπνο ἐκεῖνο σύστημα, ὅπου πολιτικοὶ κατηγορῶνται γιὰ μίζες ἑκατομμυρίων καὶ ἡ κυρία Κούλα ἀπὸ τὸ Νευροκόπι, ποὺ τουρτουρίζει ἀπὸ τὸ κρύο λόγῳ τοῦ πετρελαίου στὰ 1,20 εὐρῶ/λίτρο εἶναι ἕτοιμη νὰ μαλώσῃ μὲ τοὺς γείτονες, τοὺς συγγενεῖς της καὶ ἀγνώστους ἀνθρώπους στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως, φωνάζοντας μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς καρδιᾶς της, «κάτω τὰ χέρια ἀπὸ τὸν ἔντιμο». Συνέχεια

Ἑλλὰς Ὥρα Μηδέν

 Τὰ ὅσα περιγράφονται εἰς τὸ κείμενον τὸ ὁποῖον ἀκολουθεῖ εἶναι, ἄνευ διαθέσεως συνωμοσιολογίας ἤ ὑπερβολῶν, ἀποκυήματα ἐγκεφάλου καταχθονίου, σκοτεινοῦ καὶ ἐρεβώδους, μὲ ἀποκλειστικὸν στόχον τὴν κατεδάφησιν τοῦ ἑλληνικοῦ παραγωγικοῦ ἱστοῦ καὶ τὴν πλήρη διάλυσιν τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἡ Ἑλλὰς τοῦ μηδενικοῦ σχεδὸν ἐξωτερικοῦ χρέους τὸ 1974 καὶ τῆς ἰσχυρᾶς παραγωγικότητος, κατήντησεν εἰς τὴν Ἑλλάδα τοῦ σήμερον, ἥτις ἐλάχιστα παράγει, εἰσάγει δὲ τὰ πάντα, ἀκόμα καὶ αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἔπρεπε νὰ ἐξάγῃ, ζῶσα ἀποκλειστικῶς διὰ τοῦ δανεισμοῦ. Μόνον σατανικὸς ἐγκέφαλος ἐκτὸς τῆς χώρας αὐτῆς ἀσφαλῶς, ἦτο δυνατὸν νὰ συλλάβῃ τὸ σχέδιον τοῦτο τῆς οἰκονομικῆς διαλύσεως, τὸ γνωστὸν ὡς ‘πανωτόκια’, ἔννοια ἡ ὁποῖα παραμένει εἰσέτι ἀσαφὴς εἰς τοὺς πολλοὺς διότι εἶναι ἀδιανόητον πῶς (ν)τροπολογία ὀλίγων λέξεων ἐντὸς ἀσχέτου νόμου καὶ μία ἀπόφασις τῆς νομισματικῆς ἐπιτροπῆς ἦσαν δυνατὸν νὰ ἐπιφέρουν μίαν Συνέχεια

Ὁ λόγος γιὰ τὸν Σωτήρη Σοφιανόπουλο.

Ἔκανα λόγο γιὰ τὸν Σωτήριο Σοφιανόπουλο στὸ «τὸ μεγαλύτερο χρέος μας μήπως τό ἔχουμε στὴν Μιχαλοῦ;;;»

Θὰ πρέπει ὅμως νὰ κάνω  κάποια ἀναφορὰ γιά τὸν μεγάλο αὐτὸν Ἕλληνα ποὺ τόσο πολύ διώχθηκε ἀπὸ κάθε «ἑλληνικὴ» κυβέρνησι τὶς τελευταῖες δεκαετίες…

Συνέχεια

Τό μεγαλύτερο χρέος μήπως τὸ ἔχουμε στὴν Μιχαλοῦ;;;;

Θὰ μᾶς τό φέρουν μὲ τὸ πολύ μαλακὸ μοῦ φαίνεται….

Στὴν ἀρχὴ ….«δὲν ὑπῆρχαν πετρέλαια»!!!

Μετὰ …«ἴσως καὶ νὰ ὑπῆρχαν πετρέλαια»!!!!

Τώρα …«μᾶλλον ὑπάρχουν πετρέλαια»!!!

Πότε θὰ τὰ δοῦν; Πότε θὰ τὰ ἀνακαλύψουν; Πότε θὰ μᾶς τό ἀνακοινώσουν;

Πάντως ἀκόμη στὶς θεωρίες εἴμαστε…..

Στὰ ΝΕΑ διαβάζουμε γι «μεγάλες πιθανότητες» ὑπάρξεως πετρελαίων…..

Συνέχεια