Ζήτω ἡ δημοκρατικὴ κατρακύλα μας

Δημοκρατία εἶναι τὸ πανέξυπνο ἐκεῖνο σύστημα, ὅπου πολιτικοὶ κατηγορῶνται γιὰ μίζες ἑκατομμυρίων καὶ ἡ κυρία Κούλα ἀπὸ τὸ Νευροκόπι, ποὺ τουρτουρίζει ἀπὸ τὸ κρύο λόγῳ τοῦ πετρελαίου στὰ 1,20 εὐρῶ/λίτρο εἶναι ἕτοιμη νὰ μαλώσῃ μὲ τοὺς γείτονες, τοὺς συγγενεῖς της καὶ ἀγνώστους ἀνθρώπους στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως, φωνάζοντας μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς καρδιᾶς της, «κάτω τὰ χέρια ἀπὸ τὸν ἔντιμο».

Νὰ μὴ γίνῃς σὰν τὴν Κούλα.
Ἡ Κούλα εἶναι κορόιδο.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Τὸν Μάιο τοῦ 2017 ἔπρεπε νὰ κλαῖμε γιὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ ἀειμνήστου Μητσοτάκη καὶ νὰ δηλώνουμε ποσὸ ὀρφανοὶ μείναμε.

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες πρέπει νὰ εἴμαστε ὀργισμένοι, ποὺ οἱ Συριζαῖοι ἄγγιξαν καὶ ἀμφισβήτησαν τὴν ἐντιμότητα τοῦ κυρίου Σημίτου.

Σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα πρέπει νὰ ἀναπολοῦμε τὸν Παπαγιαννάκη καὶ τὸν Λεωνίδα Κύρκο ποὺ ἦσαν μία ἄλλη ἀριστερά.

Μὲ παῤῥησία νὰ δηλώνουμε κάθε δευτέρα ἑβδομάδα ποσὸ τυχερὸς εἶναι ὁ Κυριάκος, ποὺ ἔχει μία καλοντυμένη μὲ γοῦστο καὶ ταὐτόχρονα σπουδαῖα γυναίκα καὶ ποσὸ ταγάρι εἶναι ἡ Περιστέρα.

Κάθε Τετάρτη νὰ ἀναφωνοῦμε ἐκστασιασμένοι γιὰ τὸν ἄριστο Κυριάκο Μητσοτάκη, ποὺ δούλεψε στὴν ἐθνικὴ τοῦ Καρατζᾶ καὶ ξέρει πὼς βγαίνει τὸ καρβέλι.

Κάθε δευτέρα ἡμέρα γιὰ τὸν δῆμο Ἀθηναίων νὰ ἀποφεύγουμε νὰ μιλήσουμε γιὰ νεποτισμό, γιατί ὁ Κώστας Μπακογιάννης ἀπέδειξε τὸν ἑαυτό του σὰν δήμαρχος Καρπενησίου καὶ περιφερειάρχης κεντρικῆς Ἑλλάδος.

Γιὰ τὸν Πέτρο Τατσόπουλο ἀπὸ τοὔδε καὶ στὸ ἑξῆς νὰ ἀναφωνοῦμε πόσο σπουδαῖος συγγραφεὺς εἶναι καὶ πόση φαντασία θὰ δώση στὴν σκουριασμένη νέα δημοκρατία ποὺ βρῆκε ὁ καημένος ὁ Κυριάκος καὶ προσπαθεῖ νὰ τὴν ἀναγεννήσῃ.

Ὅποτε μᾶς εἶναι βολικὸ νὰ συγκρίνουμε τὴν Μαρέβα μὲ τὴν Τζάκη Κέννεντυ Ὠνάση καὶ τὸν Κυριάκο μὲ τὸν μύθο τοῦ Κάστρου τοῦ Κάμελοτ.

Καλὸ θὰ ἦταν ὅταν προκαλούμεθα γιὰ τὴν ἐγκατάλειψη συζυγικῆς στέγης ἀπὸ τὴν Μαρέβα, νὰ βάζουμε στὴν θέση του τὸν ἀπαράδεκτο συριζαῖο μὲ τὸ γεγονός, ὅτι ἀπελπισμένη ἀπὸ τὸν ἔρωτα ἐπέστρεψε στὴν στοργικὴ ἀγκαλιὰ τοῦ Κυριάκου μὴ μπορώντας νὰ ζήσῃ μακρυὰ ἀπὸ τὸ λαμπερὸ μυαλό του.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι κάποιοι ἔχετε ἐπικίνδυνα ἐξοκείλη εἶναι φανερὸ δέ, ὅτι δὲν εἶστε καὶ στὰ καλά σας.

Ἄντε μὴ σᾶς στείλω μὲ κάποιαν εὐχή, ποὺ κάποιοι θὰ ἀντιληφθεῖτε σὰν εὐλογία.

Γελοῖοι….

«Ἕνας»

Σημειώσεις

Ὑπῆρξαν ἄνθρωποι ποὺ ἐλοιδορήθησαν καὶ ἠγνοήθησαν ὅλα ἐτοῦτα τὰ χρόνια καὶ αὐτὸς δὲν ἦταν οὔτε ὁ σοσιαλδημοκράτης Στέφανος Μάνος, οὔτε ὁ ῥουσφετολόγος Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης.

Τὰ Κατορθώματα καὶ τὴν προβλεπομένη κατάληξη τοῦ μεταπολιτευτικοῦ κράτους τὴν ἐξήγησαν καὶ προειδοποίησαν πολὺ νωρὶς οἰκονομολόγοι ὅπως ὁ Κωνσταντῖνος Κόλμερ καὶ ἐπιχειρηματίες ὅπως ὁ Σοφιανόπουλος τῆς ΧρωΠει.

Ἐξήγησαν τὴν σοσιαλμανία καὶ τὸν πόλεμο στὴν ἐπιχειρηματικότητα τοῦ σοσιαλμανοῦς Καραμανλῆ, τὰ ἀδιέξοδά του εὐρῶ καὶ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, ὅταν ἡ Ἑλλὰς  ζοῦσε τὸ εὐρωπαϊκό της παραμύθι.

Ἐξήγησαν τὸν πόλεμο στὴν ἐπιχειρηματικὴ τάξη τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη καὶ τὴν κακία του «ἐθνάρχου» Καραμανλῆ….

Οὐδεὶς τοὺς ἐπρόσεξε. Τὸ σύστημα τοὺς «ἔκρυψε»…

Εὐτυχῶς οἱ παρεμβάσεις τους μένουν μνημεῖα Σοφίας καὶ προβλέψεως στὸ YouTube.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply