Χρονικὸ μετατροπῆς τῆς Μυτιλήνης σὲ «ἀποθήκη ψυχῶν»

‘Ἄγνωστες λεπτομέρειες ἀπὸ τὸ χρονικό της δημιουργίας τοῦ Χὸτ Σπὸτ στὴν ΜΟΡΙΑ:

Ἐὰν θέλετε νὰ πάρετε ἕναν σαφῆ ὁρισμὸ τοῦ «ἀνοικτοῦ» στρατοπέδου συγκεντρώσεως, μπορεῖτε νὰ παρακολουθήσετε τὴν συνάντηση ποὺ ἔγινε στὶς ἀρχὲς Μαΐου τοῦ 2013 στὴν Λέσβο ἀνάμεσα στὸ δίκτυο ἐθελοντικῶν ὀργανώσεων «Χωριὸ τοῦ Ὅλοι μαζύ» (σήμερα Lesvos Solidarity) καὶ τοὺς βουλευτὲς τῆς Λέσβου: Παῦλο Βογιατζῆ (ΝΔ), Νῖκο Σηφουνάκη (ΠΑΣΟΚ) καὶ Γιάννη Ζερδελῆ (Σύριζα).

Ἡ συνάντησις ἔγινε μὲ πρωτοβουλία τῶν ἐθελοντῶν, ἦταν «ἄτυπος» καὶ σκοπὸ εἶχε νὰ θέσῃ τὸ αἴτημα πρὸς τοὺς βουλευτὲς ὥστε νὰ πιέσουν νὰ δημιουργηθῇ ἄμεσα στὴν Λέσβο ἕνα «ἀνοικτὸ Κέντρο Πρώτης Ὑποδοχῆς γιὰ μετανάστες».

Ὁ σύνδεσμος τοῦ σχετικοῦ video ἐδῶ:

Ὅμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης

(Visited 213 times, 1 visits today)
Leave a Reply