Δημοκρατία καὶ ξερὸ ψωμί…

Τί λέγαμε λοιπόν γιά τήν δημοκρατία μας; Ὅλα καλά; Ὅλα ἀνθηρά;
Ναί, βεβαίως κι ὅλα πηγαίνουν καλῶς. Μόνον ποὺ τὸ «καλῶς» ξεκινᾶ καὶ τελειώνει σὲ αὐτοὺς ποὺ τὴν διαχειρίζονται καὶ οὐδέποτε σὲ ἐμᾶς. Ἐμεῖς εἴμαστε τὰ χαχολάκια, οἱ χειροκροτητές, οἱ «yes men» ῥὲ φίλε.
Εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ θὰ πεθάνουμε γιὰ νὰ τὴν περιφρουρήσουμε, δίχως ὅμως καὶ νὰ ἐννοοῦμε τὰ ἀληθῆ αἴτια τοῦ θανάτου μας. Διότι, ὡς γνωστόν, γιὰ μίαν δημοκρατία ἀγωνίζονται ἅπαντες στὸν πλανήτη μά, κυρίως, ἐπάνω καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα, οἱ παγκόσμιοι τοκογλύφοι καὶ τὰ τσιράκια τους.

Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ μία «σκέτο» δημοκρατία δὲν ἐξυπηρετεῖ πλήρως, σιγὰ σιγὰ τὴν «μετουσιώνουν» σὲ κάτι πιὸ χρήσιμο καὶ κάτι πιὸ διαχειρίσιμον. Ἀμέτρητοι «ἐθνοσωτῆρες», σοσιαλιστικοῦ τύπου, κάθε λογῆς «ἰδεολογίας» καὶ κομματικῆς γραμμῆς, υἱοθετοῦν τὴν ἐν λόγῳ σαχλαμπούχλα, ἀποκρύβοντας, ἐντέχνως, βεβαίως βεβαίως, πὼς ὅλοι τους ἀποτελοῦν ἁπλῶς μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐκδοχὲς τῆς ἰδίας δικτατορίας.

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».12

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεσο δημοκρατία».

Ἐπεὶ δὴ ὅμως πSoros σημαίνει Rothschild…


Οἱ Rothschild πίσω ἀπὸ τὸν Soros!!!

Καὶ Rothschild σημαίνει μεταξὺ πολλῶν ἄλλων καὶ τὸ «the Economist»…

Στρατιὲς ἀνέργων ἀλλὰ προηγεῖται ἡ …ἀτζέντα!!!

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

Δημοκρατία διὰ χειρὸς …Soros!!!

Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ οἱ χαχόλοι, δῆλα δὴ ἐμεῖς, πρέπει νὰ παραμένουμε ἐσαεῖ φυλακισμένοι στὴν δημοκρατία (τους), μᾶς προσφέρονται «ἐναλλακτικές», λέει, σὲ ὅλα τὰ χρώματα, τὶς «ἰδεολογίας» μὰ καὶ τὶς ἐκδοχές.
Κι ἔτσι, φορῶντας ὁ καθεὶς ἐξ ἡμῶν τὶς διάφορες ἰδεοληψίες του, ὡς γνωστόν, ὅλοι μας, δίχως ἐξαιρέσεις, ἐκπαιδευόμεθα ἀπὸ τὰ πολύ μικρά μας χρόνια, γιὰ νὰ τιμοῦμε, νὰ εὐγνωμονοῦμε καὶ νὰ ὑπηρετοῦμε αὐτήν, τὴν δημοκρατία τῶν τοκογλύφων, ποὺ ὅλοι μας πιστεύουμε πὼς εἶναι …κεκτημένο μας.
Δίχως νὰ προβληματιζόμεθα ἀσκόπως γιὰ τὴν χρησιμότητά της, παραμένουμε ἰσοβίως στρατευμένοι στὶς ἁλυσίδες της.
Καί, ἰδοῦ, ἕνα πρόσφατο τέτοιο παράδειγμα: πηγὴ

Τί ἀντιλαμβανόμεθα;
Τὸν κακό μας τὸν καιρὸ ἀντιλαμβανόμεθα. Οὐδέποτε θὰ προβληματισθοῦμε γιὰ τὶς πραγματικὲς διαστάσεις τῆς ἐν λόγῳ πλύσεως ἐγκεφάλου (μας) ποὺ κατάπιαμε ἀμάσσητη. Οὐδέποτε θὰ ἀναρωτηθοῦμε γιὰ τὸ ἐὰν βάζουμε τὰ χεράκια μας μόνοι μας καὶ βγάζουμε τὰ ματάκια μας. Οὐδέποτε τέλος πάντων θὰ προβληματισθοῦμε γιὰ τὰ αὐτονόητα, ἐκτὸς ἐὰν ἡ Ἀνάγκη ἐπιβιώσεώς μας μᾶς ὑποχρεώσῃ, διὰ τῆς βίας, νὰ ἐπιλέξουμε ἄλλον τρόπο συμπεριφορᾶς καὶ σκέψεως. 
Ἔως τότε ἀπολαμβάνουμε τὴν διαρκῶς πετσοκομμένη Ἐλευθερία ποὺ χάνουμε καὶ ἀπὸ ἐπάνω λέμε κι εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Τί;;; Τά παιδιά μας δουλάκια τῶν τοκογλύφων; Ἄν τὲ καλέ… Τί λέτε τώρα; Συμπτώσεις…

Μερικὲς (ὀλίγον) σκόρπιες σκέψεις ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχουμε δημοσιεύση…
Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν λησμονοῦμε πὼς τὰ χεράκια μας μόνοι μας τὰ χώνουμε γιὰ νὰ βγάλουμε τὰ ματάκια μας…
Κι ὅσο γιὰ τὴν Ἀριστεία…
…ἀφῆστε την… Αὐτὴ θέλει @ρχίδι@ καὶ κάκκαλα καὶ Ἐλευθέρους Ἀνθρώπους. Ἐμεῖς αὐτὰ ὅλα τὰ ξεχνᾶμε.

Ποῖοι ἦσαν αὐτοί πού ὑπηρέτησαν τόν πSoros πιστότερα ὄλων;
Μά, φυσικά, οἱ …τέως δήμαρχοι καμίνιους καὶ μπουτάριους…

Δὲν χάνονται οἱ …«χρήσιμοι»!!!

Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ δὲν ἔπρεπε νὰ φύγῃ ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ πSoros ὁ Δῆμος Ἀθηναίων (καὶ ὄχι μόνον) ἔσπευσαν ἅπαντες νὰ δράσουν ὥστὲ νὰ ἀπομειωθοῦν πλήρως οἱ πιθανότητες ἐκλογῆς κάποιου ἄλλου, πέραν τῆς νέας …οὐρᾶς του καὶ πιστοῦ του.

Δύο τινὰ συμβαίνουν ἀγαπητοὶ φίλοι: ἢ τὸ στοίχημα μοιράζει παράδες ἢ οἱ δημοσκοπήσεις εἶναι πειραγμένες.

Ὑπάρχουν καί οἱ …«πειραγμένες» δημοσκοπήσεις;

Διότι ὁ «Δῆμος Ἀθηναίων» πρέπει νὰ παραμείνῃ στὸν ἔλεγχο τοῦ πSoros!!!

Διότι ὁ «Δῆμος Ἀθηναίων» πρέπει νὰ παραμείνῃ στὸν ἔλεγχο τοῦ πSoros!!! (β)

Ἐὰν φυσικὰ συνυπολογίσουμε πὼς πλέον οἱ πόλεμοι γίνονται στὸ ὄνομα τῆς …δημοκρατίας…
…ἀρχίζουμε ἴσως, ἀκροθιγῶς, νὰ ἀντιλαμβανόμεθα τὸ τί πραγματικὰ συμβαίνει πίσω ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ ὄργιο παραπληροφορήσεως, κοτσανολογίας καὶ «ἀνθρωπισμοῦ»!!!

Δίκτυον ἐγκαταστάσεως (κι ἑλληνοποιήσεως) «μεταναστῶν» σὲ κατοικίες

Καθὼς φυσικὰ κι ὅ,τι ὅλα τὰ «ἀνθρώπινα δικαιώματα», οἱ φεμινιστικὲς ὀργανώσεις, τὰ ἀποσκιστικὰ κινήματα, τὰ προγράμματα ὁμοφυλοποιήσεώς μας, τὰ νομοσχέδια, τὰ ναρκωτικά, ἡ ὑπερσεξουαλικοποίησις καθοδηγοῦνται ἀπὸ «ἐμπνευσμένους» ὑπαλλήλους τῶν παγκοσμίων …νταβατζήδων, ἐργολάβων καὶ ὑπεργολάβων τῆς δημοκρατίας…

Φεμινιστικὲς ὀργανώσεις ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ …Σόρος!!!

Ὁ Soros καί ἡ CIA πίσω (καί) ἀπό τήν avaaz;

Οἱ …«πορτοκαλί» ἐπαναστάσεις τῶν πρακτόρων τῆς CIA καὶ τοῦ Soros!!!

Οἱ ἐπενδύσεις τοῦ Soros στὴν χώρα μας πάντα περνοῦν μέσα ἀπὸ τὰ …κόμματα!!!

…τότε μποροῦμε πολὺ καλλίτερα νὰ διαπιστώσουμε πόσο ἐπικερδὴς εἶναι ἡ ἐν λόγῳ ἐπιχείρησις, ἐφ΄ ὅσον σαφῶς ἐμπεριέχει, ξεκάθαρα, καὶ τὸ ἐμπόριον ὅπλων, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων (ὅπως τὸ ἐμπόριον ἀνθρωπίνων ὀργάνων, τὴν ὑφαρπαγὴ δημοσίων περιουσιακῶν στοιχείων, τὴν λεηλασία φυσικοῦ πλούτου, τὸ πλιάτσικο τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν, τὴν καλλιέργεια καὶ ἐμπορία ναρκωτικῶν καθὼς κι ἄλλων, πάντα νομιμοφανῶν, πράξεων, ὅπως ἡ παιδεραστία, τὸ ἡ πορνεία, τὸ δουλεμπόριον καὶ ἄλλα…!!!)
Δυστυχῶς εἶναι ἔτσι καὶ ὁ διεθνὴς αὐτὸς ….νταβατζής (βιτρίνα σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις) καὶ χρηματοδότης πολλῶν κοινωνικοπολιτικῶν  ὀργανώσεων, κινημάτων καὶ ΜΚΟ, μὰ κυρίως τῆς δημοκρατίας, εἶναι ἐδῶ καὶ καθορίζει πολιτικὲς καὶ γραμμὲς σὲ ὅλες τὶς κυβερνήσεις παγκοσμίως καί, κυρίως στὶς «δικές μας».. Τὰ ἱδρύματά του δέ, περὶ «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» εἶναι τόσο ἰσχυρὰ καὶ προβεβλημένα, ποὺ κυριολεκτικῶς, ἐπισήμως, νομοθετοῦν ἀν τὶ γιὰ ἐμᾶς, ἐναντίον μας, μὰ πάντα μισθοδοτούμενα ἀπὸ ἐμᾶς. Διότι, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπ΄ ὄλα ἀπαιτεῖται νὰ εἴμαστε φιλάνθρωποι. Ὄχι «φιλάνθρωποι» σὰν τὰ διεθνῆ ἁρπακτικὰ ἀλλὰ κυριολεκτικῶς, μὲ τὸ καλὸ ἢ τὸ ἄσκημο.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἐννοεῖται πὼς ὁ ἴδιος ὁ Soros δὲν ἔρχεται πολὺ συχνὰ ἐδῶ.
Ἔχει ὅμως τοὺς δικούς του ἀνθρώπους παντοῦ.
Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, γιὰ παράδειγμα, εἶναι ἀπὸ τὰ «δικά του μαγαζάκια», ποὺ καθορίζει τὴν ἐξωτερική μας πολιτικὴ ὡς χώρας, τὰ ἐθνικά μας ζητήματα ἀλλὰ καὶ τὶς κάθε εἴδους …ἀνανικὲς μειοδοσίες.

Ῥοζ …ίζουν τὸ Κυπριακό!!!

Τὸ ἴδιο καὶ τὸ Solidarity Now. Σὲ αὐτὸ εἰδικῶς τὸ ἵδρυμα (Μ.Κ.Ο.) ἔχει κι ἕναν καταδικό του ἄνθρωπο…
Τὸν Στέλιο Ζαββό, ποὺ ἐπὶ πλέον εἶναι καὶ κουμπάρος του…

Ὁ ἐν λόγῳ κύριος ἦλθε εἰς γάμου κοινωνία μὲ τὴν θυγατέρα τοῦ Ἀποστόλου Δοξιάδου.
Ἔλα ὅμως ποὺ ἕνας ἀκόμη Δοξιάδης, ὁ Ἀρίστος, συμμετέχει στὸ προαναφερόμενον ἵδρυμα, ἀλλὰ ἀρθρογραφεῖ καὶ στὸ ἄλλο χρηματοδοτούμενον, ἐκ τοῦ πSoros φυσικά, ἵδρυμα τῆς δημοκρατίας…

 

…καὶ κυρίως ἀλληλέγγυος…

Σύμπτωσις θὰ εἶναι φαντάζομαι.. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Εὐθύμιος Βιδάλης…

 

Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Ῥοζάκης-Ῥοζενστάιν… Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Νῖκος Ἀλιβιζᾶτος… καὶ ἡ Ἀντιγόνη Λυμπεράκη (ναί, ἡ ἀνεψιὰ τοῦ ἐπιτίμου παρακαλῶ!!!)…. Κι ἔτσι ἀκριβῶς θὰ δικαιολογεῖται καὶ ἡ παρουσία τοῦ Νικηφόρου Διαμαντούρου, τῆς Τζένης Καβουνίδου, τοῦ Μάνου Ματσαγγάνη, τῆς Καλυψοῦς Νομικοῦ καὶ τῆς Ἄννας Τριανταφυλλίδου…

Δημοκρατία διὰ χειρὸς …Soros!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

1 thoughts on “Δημοκρατία καὶ ξερὸ ψωμί…

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *