Θύελλα ἀπό τήν Ἰταλία ἀπειλεῖ τήν Εὐρώπη;

Ἐὰν παρατηρήσουμε προσεκτικὰ τὴν μνημονιακὴ πορεία τῆς Ἰταλίας, τὰ τελευταία χρόνια, θὰ διαπιστώσουμε εὔκολα πὼς ἦταν ταχυτάτη καί, κρίνοντας ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος (ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν προσφάτων ἀνακοινώσεων) πολὺ περισσότερο ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν Ἡνωμένη μας Εὐρώπη, ἀπὸ αὐτὴν τῆς χώρας μας. Ἐπὶ πλέον μποροῦμε εὔκολα νὰ διαπιστώσουμε πὼς ναὶ μὲν ἡ Ἰταλία μποροῦσε νὰ …«κρατήσῃ», ἀλλὰ ἡ ἐπίθεσις ποὺ ἐδέχθη ἐπετάχυνε τὶς διαδικασίες ποὺ ὁδηγοῦν (βεβαιωμένα πλέον) στὴν χρεωκοπία της. Μία εὔρωστος χώρα, μὲ βαρειὰ βιομηχανία, μὲ ἀνοίγματα ὑγειῆ στὴν διεθνῆ ἀγορά, πολὺ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ἐμᾶς, κατέληξε νὰ ἀποσυντεθῇ σχεδὸν πλήρως, ἂν καί, πάντα ἐπισήμως, ἐμεῖς εἴχαμε καὶ τὸ …ὄνομα καὶ τὴν χάριν! Συνέχεια

Ἰταλικὴ πτωχευτικὴ (διαβεβαιωμένη) πορεία

Ἰταλία, μία χώρα στὸν εὐρωπαικὸ γύψο, μὲ αὐξανόμενα ἐκ νέου σημάδια οἰκονομικῆς ἐπιβραδύνσεως, πτωτικὴ ἐπιχειρηματικὴ ἐμπιστοσύνη, στάσιμο, μετὰ ἀπὸ πολὺ καιρό, πτώση βιομηχανικῆς παραγωγῆς, δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα, χρέος ποὺ ἔχει ξεπεράση τὸ 130% τοῦ ΑΕΠ καί, ἀναμένεται, σήμερα νὰ σχηματίσῃ κυβέρνηση μὲ τὸ Κίνημα 5 Ἀστέρων καὶ τὴν Λέγκα τοῦ Βορρᾶ, ποὺ ἀνακοινώνουν ἐλάφρυνση δημοσιονομικῶν μέτρων ἀξίας …100 δισεκατομμυρίων.

Ποιός ἀλήθεια περιμένει νά γίνουν πράξις ὅλα αὐτά τά καλούδια, ὅταν ἀπό τήν ἑπομένη ἡμέρα θά ἀρχίσουν, Γερμανοὶ καὶ κομισιόν, τό πρέσινκ τῶν μέτρων, ἀλλά ἀπό τήν ἀντίθετο πλευρά;

Ἡ Ἰταλία δανείζεται μὲ δεκαετὲς ἐπιτόκιο μόλις 1,8%-1,9% (τσίμπησε τελευταίως) ὅταν οἱ ΗΠΑ δανείζονται μὲ 3%.

Μόνον ποὺ ὁ μοναδικὸς πλέον ἀγοραστὴς τῶν ὁμολόγων τῆς Ἰταλίας εἶναι ἡ ΕΚΤ, ὅπως φαίνεται στὸ κάτωθι γράφημα, μὲ τράπεζες ποὺ μυρίζουν ἐλαφρῶς πτωμαΐνη. Συνέχεια

Γερμανικὴ τραπεζικὴ ἀφερεγγυότης ἀπειλεῖ τὶς εὐρωπαϊκὲς καταθέσεις

Ἀποκάλυψις!
Ἐπιχειρεῖται νὰ γίνη τὸ μεγαλύτερο λάθος στὴν ἐποπτεία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ συστήματος τραπεζῶν

 

Tο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις Βρυξέλλες με μυστική ψηφοφορία θα ορίσει την νέα έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και της Ευρωπαϊκής Αρχής για τις Τράπεζες μετά από το Brexit, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Αυτήν την στιγμή ευρίσκονται στο Λονδίνο. Συνέχεια

Ὑποαπασχόλησις σημαίνει …ἀνάπτυξις!!!

Μετὰ τὶς δηλώσεις Ντράγκι, ἔχουμε βομβαρδισμὸ ἀπὸ τὰ διαπλεκόμενα ΜΜΕξαπατήσεως, τῆς εἰδήσεως ὅτι ἡ «εὐέλικτος ἀπασχόλησις βοηθᾶι στὴν μείωση τῆς ἀνεργίας».

Συνέχεια

Μία ΕΚΤ ὑπὸ τὴν Γερμανία…

Μία ΕΚΤ ὑπὸ τὴν Γερμανία...

Ὅταν μιὰ ὑπερκεντρικὴ τράπεζα, ἡ ΕΚΤ, ἀδυνατῇ νὰ περισώσῃ τὸ τραπεζικὸ σύστημα μιᾶς κατ’ ἐξοχὴν ἐξαγωγικῆς χώρας, τῆς Ἰταλίας, λόγῳ τῶν Γερμανικῶν ἐμμονῶν περὶ δημοσιονομικῆς πειθαρχίας καὶ ἄλλων οἰκονομικῶν κουραφεξάλων, προσωπικὰ πιστεύω πὼς ἡ τράπεζα αὐτὴ εἶναι ἕνα πανάκριβο τραπεζάκι τοῦ καφέ, τὸ ὁποῖο εἶναι ἄχρηστο καὶ πολὺ ἀκριβὸ γιὰ νὰ ὑφίσταται. Συνέχεια

Θά γλυτώση ἡ Γερμανία ἤ ἡ Deutsche Bank;

Αρχίζω με ένα οικονομικό διάγραμμα, που παρουσιάζει την εξέλιξη των επιτοκίων των δεκαετών κρατικών ομολόγων της Γερμανίας.

ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑΕΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1807 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑΕΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1807 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Παρατηρούμε ότι σήμερα το επιτόκιο είναι σχεδόν μηδενικό (0,01%).
Η άλλη χρονική στιγμή, που συνέβη αυτό, ήταν την διετή περίοδο 1922-1923.
Στα μέσα του 1923 η δημοκρατία της Βαιμάρης εξέδιδε ασταμάτητα χαρτονομίσματα.

Αυτό με τηn μικρότερη αξία είχε αξία 2 τρις μάρκα, ενώ αυτό με τηn μεγαλύτερη αξία 100 τρις μάρκα. Συνέχεια