Ἰταλικὴ πτωχευτικὴ (διαβεβαιωμένη) πορεία

Ἰταλία, μία χώρα στὸν εὐρωπαικὸ γύψο, μὲ αὐξανόμενα ἐκ νέου σημάδια οἰκονομικῆς ἐπιβραδύνσεως, πτωτικὴ ἐπιχειρηματικὴ ἐμπιστοσύνη, στάσιμο, μετὰ ἀπὸ πολὺ καιρό, πτώση βιομηχανικῆς παραγωγῆς, δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα, χρέος ποὺ ἔχει ξεπεράση τὸ 130% τοῦ ΑΕΠ καί, ἀναμένεται, σήμερα νὰ σχηματίσῃ κυβέρνηση μὲ τὸ Κίνημα 5 Ἀστέρων καὶ τὴν Λέγκα τοῦ Βορρᾶ, ποὺ ἀνακοινώνουν ἐλάφρυνση δημοσιονομικῶν μέτρων ἀξίας …100 δισεκατομμυρίων.

Ποιός ἀλήθεια περιμένει νά γίνουν πράξις ὅλα αὐτά τά καλούδια, ὅταν ἀπό τήν ἑπομένη ἡμέρα θά ἀρχίσουν, Γερμανοὶ καὶ κομισιόν, τό πρέσινκ τῶν μέτρων, ἀλλά ἀπό τήν ἀντίθετο πλευρά;

Ἡ Ἰταλία δανείζεται μὲ δεκαετὲς ἐπιτόκιο μόλις 1,8%-1,9% (τσίμπησε τελευταίως) ὅταν οἱ ΗΠΑ δανείζονται μὲ 3%.

Μόνον ποὺ ὁ μοναδικὸς πλέον ἀγοραστὴς τῶν ὁμολόγων τῆς Ἰταλίας εἶναι ἡ ΕΚΤ, ὅπως φαίνεται στὸ κάτωθι γράφημα, μὲ τράπεζες ποὺ μυρίζουν ἐλαφρῶς πτωμαΐνη. Συνέχεια

Γερμανικὴ τραπεζικὴ ἀφερεγγυότης ἀπειλεῖ τὶς εὐρωπαϊκὲς καταθέσεις

Ἀποκάλυψις!
Ἐπιχειρεῖται νὰ γίνη τὸ μεγαλύτερο λάθος στὴν ἐποπτεία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ συστήματος τραπεζῶν

 

Tο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις Βρυξέλλες με μυστική ψηφοφορία θα ορίσει την νέα έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και της Ευρωπαϊκής Αρχής για τις Τράπεζες μετά από το Brexit, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Αυτήν την στιγμή ευρίσκονται στο Λονδίνο. Συνέχεια

Ὑποαπασχόλησις σημαίνει …ἀνάπτυξις!!!

Μετὰ τὶς δηλώσεις Ντράγκι, ἔχουμε βομβαρδισμὸ ἀπὸ τὰ διαπλεκόμενα ΜΜΕξαπατήσεως, τῆς εἰδήσεως ὅτι ἡ «εὐέλικτος ἀπασχόλησις βοηθᾶι στὴν μείωση τῆς ἀνεργίας».

Συνέχεια

Μία ΕΚΤ ὑπὸ τὴν Γερμανία…

Μία ΕΚΤ ὑπὸ τὴν Γερμανία...

Ὅταν μιὰ ὑπερκεντρικὴ τράπεζα, ἡ ΕΚΤ, ἀδυνατῇ νὰ περισώσῃ τὸ τραπεζικὸ σύστημα μιᾶς κατ’ ἐξοχὴν ἐξαγωγικῆς χώρας, τῆς Ἰταλίας, λόγῳ τῶν Γερμανικῶν ἐμμονῶν περὶ δημοσιονομικῆς πειθαρχίας καὶ ἄλλων οἰκονομικῶν κουραφεξάλων, προσωπικὰ πιστεύω πὼς ἡ τράπεζα αὐτὴ εἶναι ἕνα πανάκριβο τραπεζάκι τοῦ καφέ, τὸ ὁποῖο εἶναι ἄχρηστο καὶ πολὺ ἀκριβὸ γιὰ νὰ ὑφίσταται. Συνέχεια

Θά γλυτώση ἡ Γερμανία ἤ ἡ Deutsche Bank;

Αρχίζω με ένα οικονομικό διάγραμμα, που παρουσιάζει την εξέλιξη των επιτοκίων των δεκαετών κρατικών ομολόγων της Γερμανίας.

ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑΕΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1807 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑΕΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1807 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Παρατηρούμε ότι σήμερα το επιτόκιο είναι σχεδόν μηδενικό (0,01%).
Η άλλη χρονική στιγμή, που συνέβη αυτό, ήταν την διετή περίοδο 1922-1923.
Στα μέσα του 1923 η δημοκρατία της Βαιμάρης εξέδιδε ασταμάτητα χαρτονομίσματα.
Αυτό με τηn μικρότερη αξία είχε αξία 2 τρις μάρκα, ενώ αυτό με τηn μεγαλύτερη αξία 100 τρις μάρκα. Συνέχεια
Τὸ 16% εὐρωπαϊκῶν ὁμολόγων ἀποδίδουν κάτω τοῦ μηδενὸς

Ίσως δεν πρέπει να μιλάμε πια μόνο για τις αρνητικές αποδόσεις του δημοσίου χρέους.
Ως υπενθύμιση, στον τελευταίο υπολογισμό του στις αρχές Ιουνίου, η Fitch εκτιμά ότι το συνολικό ποσό του κρατικού χρέους σταθερού επιτοκίου, που διαπραγματεύεται με αρνητικές αποδόσεις, αυξήθηκε από τις 31 Μαίου σε 10,4 τρις δολάρια (7,3 τρις δολάρια μακροπροθέσμου χρέους και 3,1 τρις δολάρια σε βραχυπρόθεσμο χρέος), έως και 5 % περισσότερο από τα 9,9 τρις δολάρια, που η Fitch το υπολόγιζε στις 25 Απριλίου.
Η Ιαπωνία εξακολουθεί να είναι μακράν η μεγαλύτερη πηγή.
Η συγκρατημένη πτώση στις αποδόσεις του κρατικού ιαπωνικού, ιταλικού, γερμανικού και γαλλικού χρέους, κατά την διάρκεια του μήνα, οδήγησε στην αύξηση των 500 δις δολαρίων του συνολικού αποθέματος χρέους με αρνητικές αποδόσεις.