Ὥρα νὰ παύσουμε νὰ εἴμαστε θύματα

Ὑπάρχει μία κραυγαλέα περίπτωσις στὰ δικαστικὰ δεδομένα, ποὺ ἂν καὶ ὁ ἀδικούμενος δικαστικῶς ἐδικαιώθη, ἐν τούτοις οὐδέποτε ἐφηρμόσθησαν οἱ δικαστικὲς ἀποφάσεις. Πρόκειται γιὰ τὸν καθηγητὴ Ἱστορίας Δημήτριο Μιχαλόπουλο, ποὺ ἐπὶ πλέον μὲ τιμᾶ μὲ τὴν προσωπική του φιλία, ἐδῶ καὶ χρόνια.

Το 1988 προκηρύχθηκε θέση αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο την «Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος». Υποψήφιοι για τη  θέση αυτή ήταν οι Δημήτρης Μιχαλόπουλος, επίκουρος καθηγητής τότε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο Αντώνης Λιάκος, επίσης επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τη θέση  κατέλαβε ο Αντώνης Λιάκος, αντί για τον Δημήτρη Μιχαλόπουλο. Η εκλογή  έγινε παράνομα, δηλαδή βάσει εισηγητικής εκθέσεως που είχε συνταχθεί από διμελή επιτροπή  και όχι τριμελή, όπως ρητά ορίζει ο Νόμος. Συνέχεια

Ληστοκρατία τῆς δημοκρατίας…

Πλήρωσα τὰ λύτρα γιὰ νὰ ἐπιτρέπεται νὰ κινοῦμαι ἐλευθέρως. 
Τὰ κατ’ εὐφημισμὸ «τέλη κυκλοφορίας» ἀποκαλούμενα. Συνέχεια

Δῆθεν ἀπαίτησις, δῆθεν Ἀρχῆς σὲ δῆθεν χώρα

Πρὸς τὴν Ἰδιωτικὴν Ἐπιχείρησιν μὲ τὴν ἐπωνυμίαν: «Α.Α.Δ.Ε.» ἢ «Ἀνεξάρτηο Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων», ἐγγεγραμμένη εἰς γερμανικὰ καὶ ἀμερικανικὰ ἀρχεῖα, καθὼς καὶ τὸν προϊστάμενον αὐτῆς ὀνομαζόμενον Γεώργιον Πιτσιλῆ,

Κοινοποίησις εἰς δῆθεν Ὑπουργὸν κ. Εὐκλείδην Τσακαλῶτον…
τῆς δῆθεν «κυβερνήσεως»,
δῆθεν χώρας, ἀποικίας μὲ τὸ Ψευδώνυμον «Ἑλλάς»… Συνέχεια

Λεπτομέρειες ποὺ κερδίζουν (ΣτΕ) γιὰ προσφυγὲς κατὰ τοῦ ΕΝΦΙΑ

Τί συμβουλεύει τό ΣτΕ τούς ἰδιοκτῆτες πού προσφεύγουν κατά τοῦ ΕΝΦΙΑ;
(Πέντε λεπτομέρειες ποὺ κερδίζουν καὶ ἀγνοεῖ ὁ …μουφτὴς τῆς γειτονιᾶς σας!)

Λεπτομέρειες ποὺ κερδίζουν (ΣτΕ) γιὰ προσφυγὲς κατὰ τοῦ ΕΝΦΙΑ


Το Συμβούλιο της Επικρατείας παρέχει οδηγίες πέντε σημείων προς τους φορολογουμένους ιδιοκτήτες ακινήτων για να μην χάνουν τις δίκες κατά του ΕΝΦΙΑ και των νέων αντικειμενικών αξιών που αναπροσαρμόσθηκαν οριζόντια τον περασμένο Ιανουάριο.

Συνέχεια

Σειρὰ ἔχουν τὰ σπίτια μας τώρα…

Ξεκίνησε, ἐὰν θυμόμαστε καλῶς, μὲ τὴν λεηλασία τοῦ δημοσίου πλούτου.
Τὰ ταμεῖα ἄδειασαν, δίχως νὰ μᾶς ἐνημερώσουν γιὰ αὐτό, ἀπὸ τὸ 2001.
Ἔτσι, γιὰ νὰ μπορῇ τὸ παπαδημιο-σημιτιστὰν νὰ μᾶς «χώσῃ» βαθειὰ βαθειά, ἀλλὰ καὶ ἐξηρτημένα-ἐξηρτημένα, εἰς τὰς εὐρώπας ΤΟΥΣ καὶ μὲ βεβαιότητα νὰ μᾶς χειρο-ποδο-δέσῃ, μὲ ἁλυσίδες ἄθραυστες, στὰ μελλοντικὰ μνημόνιά τους.
Πράξις, ποὺ ἐὰν τὴν ἀναλογισθοῦμε μὲ προσοχή, θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς δὲν ὑπάρχει κάτι τυχαῖον.
Κι ἐὰν ἔως τότε, μὲ τὸν ἄλφα ἤ τὸν βῆτα τρόπο, μᾶς ἔσπρωχναν, ὡς κράτος, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς μας, νὰ δανειζόμεθα γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε, ἀπὸ τότε καὶ μετὰ μᾶς ἐπέβαλαν τοὺς δανεισμούς.
Συνέχεια

Οἱ Ἕλληνες ψήφισαν αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἔλεγαν νὰ …ΜΗΝ πληρώσουν ΕΝΦΙΑ!

Ο Χρυσόγονος κατηγορεί τους πολίτες που δεν πληρώνουν τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ…
…ξεχνώντας ότι οι πολίτες εξέλεξαν δύο πολιτικούς ηγέτες που διατυμπάνιζαν την ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ του ΕΝΦΙΑ και καλούσαν τον κόσμο να κάνει το ίδιο. Οἱ Ἕλληνες ψήφισαν αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἔλεγαν νὰ ...ΜΗΝ πληρώσουν ΕΝΦΙΑ!6

Με λίγα λόγια …ΕΜΕΙΣ φταίμε για την κωλοτούμπα κι εμείς θα φταίμε για τους τρελλούς φόρους που θα …«αναγκαστούν» να μας βάλουν. Κάνουν ΛΕΥΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ οι φορολογούμενοι κατά τον …αστραπόγιαννο Χρυσόγονο, επειδή τους …«παρασέρνει» η αντιπολίτευση!!! Συνέχεια