Γίνεται νά διαδηλώσῃ κάποιος κατά τοῦ …ἑαυτοῦ του;

Οι πράκτορες της CIA και της Μοσάντ …«διαδηλώνουν» ενάντια στο ΝΑΤΟ.

Γίνεται νά διαδηλώσῃ κάποιος κατά τοῦ ...ἑαυτοῦ του; Συνέχεια

Ἔρχεται τὸ τέλος ἢ ἡ ἀπελευθέρωσις;

Ἔρχεται τὸ τέλος ἢ ἡ ἀπελευθέρωσις;31

Κάρτες ἑνὸς γνωστοῦ παιχνιδιοῦ σὲ ἀρκετούς πλέον. Ἕνα παιχνίδι «προφητικό»; Προειδοποιητικό; Ἢ ἕνα ἁπλὸ παιχνίδι;

Illuminati! 

Ἀπὸ τὸ Ὑπόθετο θὰ σᾶς μεταφέρω ὅσα γράφονται,  θὰ συνεχίσω μὲ μερικὲς ἀκόμη πληροφορίες ἀπὸ τὸ Η.Ο. καὶ θὰ κλείσω μὲ μίαν ….ἐπανάληψι ἀπό τὰ δικά μας.

Ὅσα θὰ παρουσιάσω εἶναι συλλογὴ ἀπὸ πάρα πολλὰ στοιχεῖα ποὺ συγκεντρώνουμε ἐδῶ καὶ καιρό. Θὰ παραμείνω ὅμως μόνον στὸ θέμα τῶν καρτῶν κι ἀυτῶν ποὺ κρύβουν ἢ ὑπονοοῦν. 

Ἡ σημαντικοτέρα  πληροφορία προέρχεται ἀπὸ αὐτό τὸ ταινιάκι: Συνέχεια

Ὁ Ἡρακλῆς ἦταν τοῦρκος

Στό ἴδιο μῆκος κύματος μέ τά σκόπια καί ἡ τουρκία. Εἶδαν ὅτι καταφέρνουν πολλά οἱ σκοπιανοί καί εἶπαν νά τούς μιμηθοῦν. Ἡ τουρκική ἐφημερίδα Hurriyet σέ ἄρθρο της, ἀναφέρεται στήν τουρκική καταγωγή τοῦ Ἡρακλέους! Συνέχεια

Τί συμβαίνει μὲ τὸ Καστελλόριζον;

Τὸ Καστελλόριζον, ὡς γνωστόν, ἐξακολουθεῖ ἐδῶ κι αἰῶνες νὰ εἶναι Ἑλληνικότατον ἔδαφος. Τί κι ἐὰν ἐπέρασαν τόσοι καὶ τόσοι κατακτητές; Ἀπό βάθους αἰώνων μυρίζει Ἑλλάδα. 

Ἔχουν γραφεῖ πολλά…. Ἀφορμῆς δοθείσης ἀπὸ τὶς ἀμφισβητήσεις τῆς Τουρκίας καὶ τὰ νεώτερα δεδομένα, πολλοὶ ἐρευνητές, μελετητές, ἀναλυτὲς ἔχουν γράψει Συνέχεια

Εὐτυχῶς, τὸν σώσαμε τὸν πλανήτη!!!


Εὐτυχῶς, τὸν σώσαμε τὸν πλανήτη!!!

Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ θὰ ἀναδημοσιεύσω κείμενο τοῦ Δημοσθένους Λιακοπούλου. Δὲν ἔχω τίποτα μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ ἕνα μεγᾶλο τμῆμα τῶν ὅσων μαθαίνω ὃτι λέει, μὲ κάνουν κι ἀναρωτιέμαι γιὰ τὸ ἐὰν αὐτὴ ἡ γῆ εἶναι γῆ ἤ ἥλιος.

Συνέχεια

Πᾶμε γιὰ νέο Σύνταγμα;

“H  ἀνάρτησις ποὺ ἀκολουθεῖ προέρχεται ἀπὸ τὸ HellenicRevenge. Δὲν ξέρω ἐὰν ὁ ΓΑΠ καὶ τὰ τσιράκια του ἔχουν χρόνο γιὰ νὰ πράξουν τέτοια ἔργα.  Δῆλα δή νὰ περάσουν μὲ κόλπα, κολπάκια καὶ ἀναθεωρήσεις στὴν ἀλλαγή τοῦ Συντάγματος. Ἀλλὰ καλοῦ κακοῦ ἂς λάβουμε ὑπ’  ὄψιν μας τὸ παρακάτω σενάριο. 

Σίγουρα θὰ κάνουν τὰ πάντα γιὰ νὰ ἀνακόψουν τὸ κύμα ποὺ τοὺς ἔρχεται. Σίγουρα θὰ πασχίσουν νὰ ἀλλοιώσουν τὰ πάντα. Ἀλλὰ ἐκ νέου ἀναρωτιέμαι ἐὰν ἔχουν τὸν ἀπαιτούμενον χρόνο. Ἡ πλατεία δονεῖται. Καὶ δονεῖται ἄσχημα γιὰ Συνέχεια